fbpx

“Lehet, mert kell.”

Hargita Megye Tanácsának szórványprogramja a 2009-2010. évekre (vázlat, tervezet)

Hargita Megye Tanácsa az erdélyi magyarság életének egyik legjelentősebb szervező intézményeként elfogadja, hogy az erdélyi magyar szórványközösségek megmaradása és fejlődése iránt sajátos felelősséggel viseltet. E megfontolásból kifolyólag Hargita Megye Tanácsa a következő, a 2009-2010. évekre szóló programot fogadja el, mellyel egy időben elfogadja a Hargita megyében élő románság oktatási intézményeinek más romániai megyék testvérintézményeivel való kapcsolatfelvételét támogató határozatát:

I. Bevezetés – felelősséggel a szórványmagyarság iránt
1. Hargita megye a székelyföldi tömbmagyarság legjelentősebb szervező intézménye. A Székelyföld az erdélyi szórványmagyarság anyaországa. Szórvány- és tömbmagyarság elválaszthatatlanul összetartozik. Valljuk, aki szórványt épít: tömböt ment, aki tömböt épít: szórványt ment.
2. Erdélyi magyar közösségünk Vetési László által készített szórványstratégiáját elfogadva kijelentjük, hogy tömbmagyarnak lenni nem csak történelmi szerencse, kiváltság, előjog, hanem kegyelmi ajándék, és ebből eredő küldetés, kötelesség. A belső anyaországban úgy kell élnünk, dolgoznunk és segítenünk, hogy ezt az anya-feladatot a legteljesebb mértékig felvállalhassuk. Nem vagyunk olyan szegények, hogy ne tudjunk a még szegényebbeknek testvérei lenni a nyomorúságban.
3. Hargita Megye Tanácsa fölkéri Kovászna és Maros Megye Tanácsát, hogy vizsgálják meg, miként tudnak csatlakozni a jelen határozattal kialakítandó Szórványalap eredményes működéséhez.
II. Célok – 2009-2010
4. Hargita Megye Tanácsa a 2009-2010. években szórványprogramjával a következők célok elérésével kíván hozzájárulni az erdélyi magyar szórványstratégia céljainak teljesüléséhez:
intézményesített kapcsolatokat kíván kialakítani Beszterce-Naszód és Temes megyék magyar közösségeivel;
Beszterce-Naszód és Temes megyék szórványmagyarságának megmaradását és fejlődését támogatni kívánja;
magyarországi testvérmegyei kapcsolataiba be kívánja vonni a Beszterce-Naszód és Temes megyei magyar szórványközösségeket;
ki kívánja alakítani a Megyei Tanács munkaszervezetén belül a szórványkérdésekkel foglalkozó egységeket.
III. Intézkedések

5.1. Hargita Megye Szórványtanácsának kialakítása: Hargita Megye Tanácsa a Szórványprogram végrehajtásának sikeressé tétele érdekében Szórványtanácsot hív életre (lásd 8. pont) és működtet.

5.2. Beszterce-Naszód és Temes megyék szórványmagyarságának támogatása:

5.2.1. Kulturális programok, rendezvények
– a magyar szórványközösségek által rendezett helyi MAGYAR NAPOK
– évente egyszer megrendezendő Beszterce-Naszód ill. Temes megyei MAGYAR BÁL
–  olyan kis helyi magyar központok működésének normatív támogatása, melyek a magyar népdal tanítását, táncház szervezést, meseoktatást, mese-, versmondó-, népdal- és szép magyar beszéd versenyek szervezését vállalják
– a cserkészcsapatok és népfőiskolák működésének normatív támogatása
5.2.2. Székelyföldi tanulmányi kirándulások, táborozások
– a magyar tannyelvű ill. magyar tagozattal rendelkező általános és középiskolák székelyföldi kirándulásai
– nyári székelyföldi szórványtáborok a szórványközösségek fiataljainak
– anyanyelvi táborok szervezése a szórványban, székelyföldi résztvevőkkel

5.2.3. Szakmai konferenciák, továbbképzések

– a szórványközösségek érdekvédelmi szervezeti vezetőinek, egyházi elöljáróinak, tanárainak, és civil szervezeti vezetőinek együttműködését ösztönző szórványkonferenciák megrendezése, székelyföldi résztvevőkkel
– Sapientia Egyetem fölkérése, hogy a település- és területfejlesztést tanuló diákok gyakorlatra ezekbe a szórványközösségekbe menjenek
5.2.4. Egészségügyi szűrőprogramok
– a magyarországi testvérmegyékkel közösen szervezett egészségügyi szűrőprogram kibővítése a szórványközösségekre, különös tekintettel a magyar iskolákban tanuló diákokra

5.2.5. Ingyenes kiadványok

– Hargita Népe évente egyszer (lehetőség szerint Karácsony előtt) ingyenes kiadványt készít (pl. SzórványHon címmel), amely a két szórványmegye magyar közösségeinek életéről számol be. A kiadvány ingyenes, azt a két szórványmegye magyar szervezetei juttatják el minden szórványmagyar háztartásba.
– Hargita Népe rendszeres, kéthavi mellékletben beszámol a szórványközösségek helyzetéről (riportok formájában)
5.2.6. Székelyföldi művészek tájolása
– Székelyföldi színházak, színjátszók, amatőr együttesek, művelődési csoportok, táncegyüttesek, népi zenekarok, vidám színpadok támogatása a tájolásban
– Hargita Nemzeti Székely Népi Táncegyüttes fellépései
– A Székelyföld c. folyóirat művészközösségének tájolásai, író-olvasó találkozói, mivel művészeknek, íróknak, tudósoknak, lelkészeknek, egyházak vezetőinek rendszeres jelenlétükkel, kilátogatásaikkal kell segíteniük a szellemi vérkeringés felfrissülését, a kapcsolatok kiépülését, a magas kultúrának a hajszálerekig való leérkezését.
5.3. Testvérmegyei együttműködés kibővítése: Hargita Megye Tanácsa a magyarországi testvérmegyékkel kialakított együttműködést ki kívánja bővíteni Beszterce-Naszód és Temes megyék magyar szórványközösségeivel, ennek érdekében felhívja a testvérmegyék vezetését saját szórványtámogatási programjuk kidolgozására, ill. arra, hogy eszközeikkel támogassák Hargita Megye Szórványprogramjának megvalósítását:
biztosítsanak pénzügyi forrást a Szórványalap működésére
a szórványközösségeket is bevonó iskolai csereprogramokat dolgozzanak ki
a testvérmegyék irányítása alá tartozó oktatási, kulturális, szociális és más intézmények Hargita megyei partnereik révén vegyék fel a kapcsolatot a szórványközösségek lehetséges partnerintézményeivel
a testvérmegyék jelentősebb ünnepségeire hívjanak meg a szórványban működő előadóművészeket, csoportokat
a székelyföldi egészségügyi szűrőprogramokat terjesszék ki a szórványközösségekre is
a helyi és megyei sajtó képviselőit ösztönözzék a szórványközösségek életéről szóló beszámolók elkészítésére
ösztönözzék a testvértelepülési és testvérközösségi kapcsolatok kialakítását
a Magyar Köztársaság Országgyűlésében dolgozó megyei képviselőket ösztönözzék arra, hogy fokozott figyelemmel kövessék nyomon a köztársaság kormányának szórványpolitikáját.
5.4. Szórványfelelős kijelölése: Hargita Megye Tanácsa megbízza a Tanács elnökét, hogy a Megyei Tanács hivatalán belül jelöljön ki szórványfelelőst (lásd 9. és 10. pontok)

IV. Eszközök

6. Hargita Megye Tanácsa a 2009-2010. évi szórványprogram megvalósítására xxx ezer LEI költségvetéssel létrehozza a Székelyföldi Szórványalapot.
– A Szórványalap részletes felhasználásáról Hargita Megye Tanácsa a Tanács Elnökének előterjesztése alapján dönt.
– Hargita Megye Tanácsa ajánlásként fogalmazza meg, hogy a Szórványalap költségvetésének:
– 25 %-át kulturális programok, rendezvények megszervezésének támogatására
– 15 %-át szórványgyermekek székelyföldi táboroztatására
– 10 %-át a szórványközösségek és a Székelyföld vezetőinek, pedagógusainak, egyházi elöljáróinak szakmai konferenciáira, továbbképzésére
– 10 %-át egészségügyi szűrőprogramokra
– 10 %-át ingyenes kiadványok megjelentetésére és terjesztésére
– 25 %-át székelyföldi kulturális csoportok, előadóművészek, együttesek szórványközösségekbéli fellépéseinek (tájolásának) támogatására
– 5 %-át eseti jellegű, sürgős intézkedést kívánó, szórványmentő akciók megvalósítására fordítja
– A Szórványalap fölhasználásáról Hargita Megye Tanácsának szórványfelelőse beszámolót készít, amivel egyben ajánlást tesz a Szórványalap 2011. évi keretösszegére és a támogatandó intézkedésekre vonatkozóan.

V. Végrehajtás

7. Hargita Megye Tanácsa 2009-2010. évi Szórványprogramjának végrehajtásáért Hargita Megye Tanácsának elnöke felelős.
8. Hargita Megye Tanácsa megbízza Hargita Megye Tanácsának elnökét, hogy hozzon létre egy olyan konzultatív testületet, mely Beszterce-Naszód és Temes megyék magyar szórványközösségeinek (egyházi, oktatási, érdekvédelmi, gazdasági) képviselőiből, valamint Hargita Megye egyházi, oktatási, érdekvédelmi és gazdasági intézményeinek, szervezeteinek képviselőiből áll (Hargita Megye Szórványtanácsa). A Szórványtanács évente legalább két alkalommal ülésezik, lehetőség szerint a szórványmagyarság településein. A Szórványtanács ajánlásokat megfogalmazó testület, döntési jogkörrel nem bír, vezetőit tagjai sorából választja. A Szórványtanács nyomon követi és véleményezi a 2009-2010. évi megyei Szórványprogram végrehajtását, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a 2011. évi Szórványprogram kialakításával kapcsolatban.
9. Hargita Megye Tanácsa megbízza Hargita Megye Tanácsának elnökét, hogy a Megyei Tanács Hivatalának munkatársai közül jelölje ki a Szórványprogram operatív végrehajtásáért felelős személyt (szórványfelelős).
10. A szórványfelelős feladata:
– a Szórványprogram végrehajtásának irányítása, az egyes tevékenységek kezdeményezése, végrehajtása, ellenőrzése, ill. az egyes programtevékenységek közt szükséges összhang megteremtése
– kapcsolatépítés és -tartás Beszterce-Naszód és Temes megyék magyar szórványközösségeivel
– Hargita Megye Szórványtanácsának működésével kapcsolatos operatív ügyek intézése
– minden olyan, a szórványmagyarsággal kapcsolatos feladat elvégzése, amit Hargita Megye Tanácsának elnöke kijelöl
– együttműködés Hargita Megye Tanácsának testvérmegyei kapcsolatokért felelős munkatársával.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.