fbpx

Tisztelt ünneplő és emlékező közönség, kedves Ajnádiak!

Március 15-e minden magyar számára a szabadság, a hazaszeretet ünnepe.

157 évvel ezelőtt a Kárpát-medencei magyarság egyet akart: korra, társadalmi rangra való tekintet nélkül.

Mindenki ugyanazt akarta: testvériességen, társadalmi igazságosságon alapuló hazát.

A kokárda, március l5-e számunkra, ajnádi, csíki, székelyföldi, erdélyi magyarok számára ma is ezt a nemzeti akaratot szimbolizálja.

Azt az akaratot, hogy annyi év zsákutca és tévút, idegen uralom, elszakítottság, megaláztatás után, van esélyünk sorsunkat egy jobb pályára irányítani.

Olyan útra, mely társadalmi fejlődéshez, boldoguláshoz, egyszóval megmaradáshoz vezet.

Talán nem véletlen, hogy az 1848-as forradalom tette lehetővé az 1867-es kiegyezést és Magyarország ezt követő dinamikus fejlődését.

Ezen fejlődés eredményeképpen épültek ki az erdélyi városok, az erdélyi vasúthálózat, gyarapodott a javarészt egyházi alapítású iskoláink, kórházaink, szociális intézményeink száma.

A kiegyezést követő fejlődésnek köszönhető javarészt, hogy napjainkban van mit visszakérnünk, visszakövetelnünk.

15 évvel a rendszerváltás után Európa kapujában állunk. 2-3 éven belül az Európai Unió tagja lesz Románia és ezáltal az erdélyi, a székelyföldi magyarság.

Most, amikor új kezdet előtt állunk, meg kell néznünk, mi teljesült 15 évvel ezelőtti várakozásainkból és mi nem.

Mit kell megőriznünk és min kell javítanunk?

Mit kell tennünk ahhoz, hogy Székelyföld sikeres Európai régióvá váljon váljon?

Sok még a tennivaló, de a legnagyobb felelősség a székelyföldi községeket, megyéket irányító vezetőkre hárul.

Össze kell fognunk ha még nem tettük meg, félre kell tennünk kicsinyes ellentéteinket, felül kell emelkednünk azon ami megoszt bennünket.

Ebből a szempontból is tanulságos lehet számunkra március 15.

Tanuljunk a reformkori nemességtől, mely tudta: a néptől csak az a vezető réteg kérhet áldozatot, amelyik maga is áldozatot hoz.

A mai politikai osztály is csak akkor szerezheti vissza hitelét a választópolgárok előtt, ha a köz érdekében dolgozik keményen, és elutasítja a megosztási kísérleteket.

Ezen gondolatokat kívántam Önökkel megosztani e jeles nap alkalmával, köszönöm, hogy meghallgattak.

(Elhangzott Csíkajnádon, 2005. március 13-án az 1848-as forradalom 157. évfordulójának alkalmából szervezett ünnepségen)

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.