fbpx

Párbeszéd, együttműködés a közösség érdekében

Homoródmenti intézményvezetők, elöljárók találkoztak

Homoródmenti unitárius egyházközségek gondnokai, körbirtokossági elnökök, polgármesterek és elöljárók találkoztak február 1-jén Homoródszentmártonban a Dávid Ferenc ifjúsági házban. A találkozót az intézmények közötti párbeszéd és együttműködés szükségessége hívta életre, amelyek révén jobban tudják a közösséget szolgálni. Az eseményen jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Antal István képviselő és Bíró Barna Botond megyei tanácsos is.

Az összefogás, a közösségépítés fontosságát hangsúlyozta beszédében Borboly Csaba. A saját erőből építkező Hargita megyében, Székelyföldben kell gondolkodni, mondta a megyeelnök, nem várhatjuk mindig a külső segítséget, hiszen saját erőből is, összefogással számos problémát meg tudunk oldani. Ennek jó példája a megyei tanács Hargita megyei kaláka a gyermekeinkért elnevezésű programja, amely révén számos tanintézetet javítottak fel és pótolták a hiányos felszerelést, vagy a Kisfalu program, amely a kis falvak lakói életkörülményeinek javítására irányult, és vízrendszereket, villanyhálózatokat hoztak létre. A közbirtokosságok, az egyház, a községek vezetősége, valamint a civil szféra összefogásával számos megvalósítás eszközölhető minden területen, a kis falvak iskoláinak fenntartása, a műemlékek, a falukép védelme érdekében, de a szakképzésben is. Fontos azoknak a csoportosulásoknak a létrejötte, amelyek pályázni tudnak, és ezek a források felhasználhatók az egyes területeken. Falvainkat csak közös erőfeszítéssel lehet megmenteni, fiataljainkat olyan programok indításával lehet itthon maradásra ösztönözni, amelyek az életkörülmények javítására irányulnak. Mindenki számára elengedhetetlen a megélhetés körülményeinek biztosítása, ezért oda kell figyelni a gazdákra is, az őket érintő képzésekre, támogatásukra, és termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítására. Együttműködéssel, egymásra figyeléssel valósítható meg az a körforgás, amely élhetőbb mindennapokat biztosít közösségeinknek – fejtette ki Hargita Megye Tanácsának elnöke.

A találkozón a homoródmenti gazdasági élet, az iskolák helyzete mellett megvitatták azokat a pályázati lehetőségeket is, amelyekből a közösség profitálhat.

Az egyházkör esperese, Simó Sándor homoródjánosfalvi lelkész hangsúlyozta, az unitárius egyháznak, mivel erőteljesen és többségben van jelen a két Homoród-közti településeken, egyfajta közvetítői szerepet kell felvállalnia a lakosság, a civilszervezetek és a helyi önkormányzatok, illetve egyéb intézmények között.

Sándor Kálmán, a Homoród-Rika-Küküllő LEADER-akciócsoport és a homoródalmási közbirtokosság igazgatója tájékoztatta a hallgatóságot a LEADER-programokról, a pályázás módjáról, lehetőségekről, az egyházi pályázások módozatairól. Mint összegezte, a sikeres pályázás általában azt eredményezi, hogy egy következő kiírásra már nagyobb önbizalommal tekintenek az érdekeltek. Sikerült olyan szintre eljutni a LEADER-csoportban, hogy fel tudják használni a rendelkezésre álló kereteket. Jánosfalva, illetve Daróc, nem tartozik a LEADER-térséghez, de felekezeti és kulturális szempontból Homoródmentéhez kötődnek. Esetükben a LEADER-térséghez való tartozás lenne eredményes, ezért Antal István képviselő az ott élő gazdáknak nyújtott segítség fontosságát hangsúlyozta, és a megoldáskeresésre ösztönözte a jelenlévőket.

Andrási Benedek, a keresztúri unitárius líceum lelkész-aligazgatója, az Erdélyi Unitárius Egyház oktatási előadó-tanácsosa előadásában egyebek mellett rávilágított arra, hogy a számarányok tükrében sajnos Homoródmentén nincs és nem lesz elegendő gyerek a falusi iskolákban ahhoz, hogy támogatáshoz jussanak, osztályösszevonásra lehet számítani. Ideje megkongatni a vészharangokat, summázott. Fontos tehát, hogy az iskola befejezte után otthon maradjanak az ifjak, részt vegyenek a mezőgazdaságban, a kulturális életben.

Előadást tartott Biró A. Zoltán, a Sapientia EMTE tanára a térségben levő oktatási lehetőségekről, és a sajátos képzési igények megfogalmazásáról. Továbbá kifejtette: a két Homoród mentén a térség identitás- és jövőkép építési folyamatának elindítása szükséges.

Csíkszereda, 2014. február 1.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.