fbpx

Répás Zsuzsannával egyeztettek Hargita Megye Tanácsának képviselői

Újabb orvoslakások állnak rövidesen a szakorvosok rendelkezésére a megyei kórháznál

Csíkszeredába látogatott Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár március 22-én. A hivatalos látogatás részeként a magyarországi politikus helyi elöljárókkal folytatott megbeszélésén – a közelgő magyarországi választások mellett – számos Hargita megyét érintő téma is terítékre került. Répás Zsuzsannát Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba hívta meg Hargita megyébe a februárban, Budapesten tett látogatásakor.

 Az orvoshiány leküzdése kiemelt fontosságú cél

A megbeszélésen Zsigmond Barna Pál főkonzul mellett részt vett többek között Borboly Csaba megyeelnök, Szabó Barna megyemenedzser, Becze István és Rafain Zoltán megyei tanácsos. Az egyeztetés fő témája a Hargita megyében tapasztalt orvoshiány volt. A megbeszélésen elhangzott: szükséges, hogy a szakszerű egészségügyi ellátás helyben hozzáférhető legyen azok számára, akik kisebb jövedelmük vagy idejük hiánya miatt nem tudják távoli egyetemi központokban kezeltetni magukat. Erre megoldást jelenthet az orvosok számára bérelhető lakások biztosítása. Az utóbbi években Hargita Megye Tanácsának támogatása révén jelentős lépések történtek a probléma megoldása érdekében, de mivel az elkövetkezendő években, egy újragondolt káderpolitika következményeként, számos fiatal szakorvos érkezik a kórházba, további lakásokra lenne szükség. Ebben kérték a magyar kormány segítségét a helyi elöljárók.

A szakoktatás fejlesztését is támogatni kell

A megyei tanács képviselői a szakoktatás fontosságáról is tájékoztatták a helyettes államtitkárt. Mint mondták, sikeres együttműködéseken keresztül nagyobb az esély a fejlődésre, mivel ma már a fiatalok nem Magyarországon keresnek munkát, hanem Nyugatabbra utaznak, ez a jelenség pedig nemzetstratégiailag kedvezőtlen helyzetet eredményez. Ennek visszafordítására a megyei tanács javaslatára a Hargita Megyei Művészeti Népiskola, a Hargita Megyei Agrárkamara, valamint további, erre szakosodott civil szervezetek bevonásával a szakoktatás fejlesztését támogatnák.

A Hargita Megyei Művészeti Népiskola konkrét megoldásként hiánypótló ácsképzési programot dolgozott ki, amelyet a népi hagyományos mesterségek képzésének mintájára állítottak össze. Ebbe olyan szakképző szervezeteket vontak be, amelyeknek már van tapasztalatuk az ácsképzés területén. Közép és hosszú távú cél, hogy minél több fiatalt ösztönözzenek arra, hogy a hagyományos ácsszakmát a legmagasabb szinten sajátítsanak el, amely a megélhetésüket biztosítja, sőt akár saját vállalkozást is létrehozhatnak, ahol újabb szakembereket alkalmazhatnának. Ez a folyamat szerves része annak a regionális törekvésnek, amely a helyi gazdaság önellátó képességének erősítését szolgálja. Mezőgazdasági épületeink értékeit is fel kell ismerni, és szakszerűen kell azokat átalakítani a modern kor gazdálkodási igényeinek megfelelően. A kultúrtáj megőrzésének, fenntartásának elengedhetetlen része az épített örökség, amely csak akkor menthető át, ha olyan szakemberek, mesteremberek, véleményformáló ácsok, kőművesek vannak a vidéken, akik megfelelő minőségű munkát képesek elvégezni, azzal a szemlélettel, amelyet képzéseinken szándékoznak átadni nekik.

Bízva abban, hogy ez a kezdeményezés hozzájárul a Székelyföld, a székelység népi hagyományainak, népi mesterségeinek továbbörökítéséhez az helyi elöljárók kérték Répás Zsuzsannát, hogy támogassa ebbéli törekvésüket. A helyettes államtitkár válaszként projektelképzelések bemutatására és kidolgozására kérte fel a megyei tanács képviselőit, ugyanakkor jelezte, hogy a magyar kormánynak szándékában áll támogatni minden ilyen célú kezdeményezést.

Turizmus, kultúra és hagyomány szervesen összekapcsolódnak

A megbeszélés másik kiemelt témája az épített örökség védelme, ezen belül a székely kapuk megőrzése volt. Megemlítették a máréfalvi Kovács Piroska, Európa Nostra díjas néprajzkutató munkásságát is, aki sokat tett és tesz a székely kapuk megmentéséért. A megyei tanács sajnos egy éve nem tudja a Kölik Hagyományőrző Művelődési Egyesület (amelynek Kovács Piroska az elnöke) tagdíját fizetni, mert a román kormány nem hagyta még jóvá a közhasznú társaságok támogatását. Ebben az ügyben Kelemen Hunor kulturális miniszter segítségével léphet az intézmény, de addig is a több száz éves székely kapuk ugyanúgy védelemre szorulnak. Éppen ezért Borboly Csaba arra kérte Répás Zsuzsannát, hogy azt az összeget, amellyel a megyei tanács évente támogatta az egyesületet, a magyar kormány biztosítsa. A helyettes államtitkár ígéretet tett arra, hogy mielőbb megoldást keresnek erre a problémára.

A Hargita megyei vendéglátás és turizmus is témája volt a megbeszélésnek. Más megközelítésben kell  megoldást keresni – hangzott el a beszélgetésen. Tudatosítani kell az emberekben, hogy nemcsak székely termék, hanem székely szolgáltatás is létezik. A kettőt együtt szeretnék minél több magyarországi számára elérhetővé tenni. Olyan élményekkel és célpontokkal tudnák Székelyföldre csalogatni a turistákat, amelyekkel nemcsak a nehézkesebb idejutást tudnák kárpótolni, hanem életre szóló élményekkel gazdagíthatnák az idelátogatót. Borboly Csaba köszönetét fejezte ki a Határtalan program keretében a gyerekek  Magyarországra utaztatásáért tett erőfeszítéseket és kérte, hogy további hasonló programokban alakuljon ki együttműködés. Olyan együttműködésekre gondolt a megyei tanácselnök, amelyek révén mind a magyarországi, mind a világ más tájain élő gyerekek és fiatalok  megismerhetik a székelység történelmét, az itteni nevezetességeket és kultúrát.

Borboly Csaba továbbá a román–magyar együttélési programokat és a Kelemen– Görgény Fejlesztési Társulás megalakítását is bemutatta. A megyeelnök arról tájékoztatta Répás Zsuzsannát, hogy normalizálni szeretnék a két nép közötti viszonyt. Hargita megyében – ahol a románság aránya 20 százalék alatti – ez részben már megvalósult, és a megyeelnök szerint hasonló kísérletet lehetne tenni Erdély más megyéiben is, főleg ott, ahol a népességi arányok hasonlóak, csak a románság javára.

A cél az, hogy elérjék, hogy a bukaresti nacionalista és szenzációhajhász román média ne tudjon – a magyar kártyát kijátszva – jogokat elvetetni, és megtorló intézkedéseket kezdeményezni. Borboly Csaba reméli, hogy a fejlesztési társulás megalakításának jó példája átvihető akár más erdélyi megyékbe, vagy a Kárpát-medence más szegleteibe is. Az egyeztetésen további hasonló témakörökről is szó volt, amint ezekkel kapcsolatosan megtörténnek az első lépések, tájékoztatjuk a sajtó képviselőit. A Hargita megyei elöljárók jelezték a helyettes államtitkárnak, hogy visszavárják hasonló egyeztetésekre.

Csíkszereda, 2014. március 23.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.