fbpx

Román-nyelv és irodalom oktatás – Helyzetkép és perspektívák

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Térségünkben a románnyelv-oktatás mind a mai napig az egyik legkényesebb kérdés. Hargita Megye Tanácsa mindig is prioritásként kezelte a kisebbségi oktatás kérdését. Sajnos a jelenlegi oktatáspolitika nem veszi figyelembe a kisebbség speciális nyelvi igényeit és nem garantálja, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet idegen nyelvként (második nyelvként) tanulhassák.

Miért gond ez?

Mondjuk ki őszintén. A magyar diákok többsége a 12. osztály elvégzése után nem tud románul.  A legtöbb román nyelv oktatására használt tankönyv nyelvtani és irodalmi tudás felhalmozására helyezi a hangsúlyt, holott leginkább a kommunikációs készségek fejlesztésére lenne szükség, román nyelven.

A székelyföldi fiataloknak nincs lehetősége megtapasztalni az élőnyelvi, utcán, közhivatalokban, szabadidős tevékenységekkor használt román nyelvet, mert a maximum heti 5 román órán kívül egyáltalán nincs vagy rendkívül kis mértékben van rákényszerülve, hogy beszélje az adott nyelvet. Nincs különbségtétel az államnyelv kisebbségi és anyanyelvi környezetben való oktatását illetően sem a tantervek, sem a tankönyvek szintjén, ami emberjogi szempontból csorbítja a diákok esélyegyenlőségét.

Célunk, hogy a kisebbségi nyelvet beszélőknek legyen lehetőségük az állam nyelvét (első) idegen nyelvként, speciális tankönyvek segítségével, megfelelő óraszámban tanulni és hogy kommunikációs készségek fejlesztése érdekében legyen lehetőségük élőnyelvi környezetben, hétköznapi kommunikációban használni a román nyelvet. Jogszabálymódosításra lenne szükséges a román nyelv és irodalom oktatás területén. Szükség lenne egy új oktatási program, tanterv kidolgozására, új tankönyvek, oktató programok, kisfilmek beszerzésére. Jelenleg nincsenek jóváhagyva differenciált tantervek az 1-12. osztályos tanulók részére, a 3.osztályos tantervek jóváhagyásánál tartunk.  Mentalitásváltás szükséges a román nyelv és irodalmat oktató tanárok körében is, hogy a jelenlegi tanterv feltételei mellett új módszereket is belopjanak az oktatásba. Átfogó reformra van szükség! Ebben a harcban szükség van a tanfelügyelőségek, oktatási minisztérium, iskolaigazgatók, helyi és megyei tanácsok, parlamenterek összefogására. Egyedül senki nem változtathat. Közösen kell mérlegelnünk a problémákat és tennünk a fent említett akadályok megoldása érdekében.

Éppen ezért levelemben arra kérem Önt, fogalmazza meg véleményét igazgatóként, szülőként, oktatásban tevékenykedőként vagy magánszemélyként a román-nyelv oktatás problémáiról, hiányosságairól.

Kérem Önt amennyiben lehetősége van töltse ki a románnyelv-oktatás témakörében megfogalmazott kérdőívünket az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/17lnhAekkpBFWDpxnoaTeJ7VHBfji6DiMz1heEQryJ5c/edit#

Segítsen a problémák feltárásában és a megoldás keresésben javaslataival, meglátásaival, ötleteivel. Ha teheti  küldje el véleményét a témában, április 24-ig, péntekig az info@borbolycsaba.ro e-mail címre.

Tisztelettel,

Borboly Csaba

Csíkszereda, 2015 április 15.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.