fbpx

Sikertörténet a székelyföldi Leader-akciócsoportok tevékenysége

Épülő Székelyföld Leader-partnerséggel címmel első alkalommal szerveztek konferenciát október 15-én, csütörtökön a csíkszeredai megyeházán. A Hargita és Kovászna megye tanácsa, valamint marosszéki önkormányzatok összefogásával megvalósuló VI. Székelyföld Napok keretében megtartott rendezvényen részt vett Kis Miklós Zsolt, Magyarország kormányának agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára is. Beszámolót tartottak eddigi tevékenységükről a régió Leader-csoportjai: Hargita megyéből a Csík Leader, a G10, a Homoród-Rika-Küküllő, a Sóvidék-Hegyalja; Kovászna megyéből az Alutus Régió Egyesület és az Angustia egyesület; Maros megyéből a Marosmenti Leader Egyesület, a Nyárádmente Leader Egyesület, valamint a Kis-Küküllő Leader.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a Székelyföld Napok keretében, bár elsősorban kulturális rendezvénysorozatról van szó, a jövőre irányuló összefogásokról is beszélni kell. „Nyugodtan nevezhetjük sikertörténetnek a székelyföldi Leader-akciócsoportok tevékenységét. Ha az autonómia megteremtéséről beszélünk, akkor a helyi akciócsoportoknak jelentős szerepük van ebben, hiszen sok millió euró sorsáról dönthetnek. Meg kell vizsgálnunk, milyen szövetségeket köthetünk a jövőben a további sikerek érdekében” – jelentette ki a Hargita megyei elnök hangsúlyozva a megyehatárokon átnyúló együttműködések fontosságát.

Könczei Csaba, a Kovászna megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője Tamás Sándornak, Kovászna Megye Tanácsa elnökének az üzenetét tolmácsolta. Azt kívánta, hogy a következő uniós támogatási időszakban is ugyanilyen jól vagy még jobban működjenek a helyi akciócsoportok. „A Leader-csoportok lényege az uniós pénzalapok integrált projektek általi lehívása az illető kistérségek igényei szerint, helyi akciócsoportokkal, helyi stratégiával, helyi pályáztatással, illetve elbírálással. Bebizonyosodott, hogy Székelyföldön működtethetők ezek a programok, és fontosak a térség fejlődésében. Az elmúlt három évben Kovászna megyében a három a Leader-akciócsoport 149 sikeres pályázatot bonyolított le. Ezek az önkormányzati, vállalkozói és civil szférából érkeztek. Mindennek településfejlesztő és gazdaságélénkítő hatásai vannak” – mondta a Kovászna megyei igazgató.

Moldován József parlamenti képviselő örömét és köszönetét fejezte ki, hogy a Székelyföld Napok keretében megrendezték ezt a konferenciát. „A Leader-együttműködésekből sokat tanulhatunk, projektjeik munkahelyek teremtéséhez járulhatnak hozzá. Most kell meghatározni, milyen pályázatokra van szükségünk az elkövetkező hat-hét évben. Remélem, néhány év múlva ennek a beszélgetésnek látszani fognak az eredményei” – mondta a képviselő.

Kis Miklós Zsolt államtitkár szerint a határokat együttműködéssel lehet lebontani, és a Leaderek keretében kialakított nemzetközi partnerségek esetében is előnyben vannak a magyarországi és a székelyföldi csoportok, hiszen a közös nyelv, kultúra révén könnyebben megy az együttgondolkodás, a közös tervezés. Előadásában ismertette a magyarországi Leader-támogatásokat, elmondva, hogy a 2014–2020-as EU-s támogatási időszakban több forrás áll rendelkezésre, mint az előző periódusban, összesen több mint 12 milliárd euró. Kiemelte a nemzetközi Leader-együttműködéseket, amelyeknél támogatott tevékenység a kapacitásépítés, közös kiadvány, képzés, a speciális tudás, a tapasztalat és a gyakorlat átadása, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, térségi termékek, szolgáltatások minőségi rendszereinek kialakítása, marketingje. A térségek közötti és nemzetközi együttműködésen alapuló projektekre elkülönített keret 1,9 milliárd forint, és várhatóan 2016-ban hirdetik meg vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozások, helyi fejlesztési stratégiák megvalósításában partner közjogi és magánjogi szervezetek, illetve magánszemélyek számára, továbbá az irányító hatóság által elismert helyi akciócsoportoknak.

A jelenlévők meghallgathatták Köllő Miklós építész előadását is, aki a székely falukép megőrzése kapcsán beszélt a Leader-pályázatokból épülő/megújuló épületek terveinek építészeti bizottság általi véleményezéséről. A szakember arra figyelmeztetett, hogy az uniós pályázatok miatt sem szabad aprópénzre váltani e sajátos épített örökséget, és szűk határidő miatt rossz tervet vagy gyenge minőségű munkát sem szabad elfogadni.

A konferencia végén a Leader-akciócsoportok képviselői a 2007–2013-as időszakban tapasztalt problémák alapján javaslatokat fogalmaztak meg a jövőre nézve. Az összeállított lista szerint közös képzéseket igényelnek az irányító hatóság, a Leader-egyesületek vezetői és alkalmazottjai számára, szorgalmazták az alulról való építkezést, tanulmányút szervezését, szakember felkérését tanácsadásra. Emellett közbenjárást szeretnének a benyújtott visszaigénylés engedélyezési eljárásának gyorsítására, illetve a bankoknál gyors, egy-két hónapra szóló kölcsön érdekében. Szükségesnek látják a helyi és megyei tanácstól tagdíj fizetését a kistérségi társulásokon keresztül, a tanácsok segítségét pályázatok és stratégiák írásában, tanulmányutak szervezésében, fordításokban, jó gyakorlatok összekapcsolását, közös megjelenést, egymás népszerűsítését. Gyakoribb találkozókat szorgalmaztak a Leader-akciócsoportok képviselői között, a faluképvédelem terén építési szaktanácsadó-bizottság működésének támogatását, közös székelyföldi módszertant, építészeti minimális követelményeket, valamint a Leader gazdaságfejlesztő szerepének kiemelését.

Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 2015. október 15.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.