fbpx

Templomok és egyházi épületek javítását, építését támogatja Hargita Megye Tanácsa

A felcsíki papsággal és a kántorokkal találkozott április 26-án Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Karcfalván. A megyeelnök az egyház fontosságáról, közösségformáló és megtartó erejéről beszélt a jelenlevőknek, és a megyei tanács további támogatásáról bzitosította az egyház képviselőit. Ez alkalommal bemutatta a megyei tanács aktuális egyháztámogatási programját, amelyre május 28-ig várják a pályázatokat.

Hargita Megye Tanácsa idén is meghirdeti pályázati programját a Hargita megyei templomok, egyházi épületek felújításának, építésének támogatására. A kiírásra a Hargita megyei történelmi egyházak pályázhatnak, a pályázatok benyújtásának határideje május 28.

A pályázat támogatja a Hargita megyében tevékenykedő, a romániai törvényeknek megfelelő történelmi egyházak által végzett munkálatokat.
A 2018-as program keretében Hargita Megye Tanácsa támogatást nyújt az egyházaknak a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére templomok és más egyházi épületek építésére (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítására, ravatalozók építésére és felújítására, az egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvására és karbantartására, az egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységekre, vallási-kulturális múzeumok kialakítására és javítására, az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építésére, kialakítására és javítására, egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építésére és javítására, az egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építésére és javítására, fűtésrendszerek kiépítésére a templomokban.

Nem hagynak jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket), valamint azoknak az egyházközségeknek, amelyekkel perben áll a megyei tanács. A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Hargita Megye Tanácsától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.

A Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás a kérelmező egyházközség által letett költségelőirányzat teljes értékének legtöbb 80%-át fogja képezni. A különbségből adódó 20%-ot a kérelmező egyházközség kell biztosítsa. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmező 20%-os önrészét az egyházközség által benyújtott költségelőirányzat teljes értékére kell számolni, és nem a Hargita Megye Tanácsa által biztosított támogatás értékére. Továbbá az önrész legkevesebb 20%-os értéke változhat a Hargita Megye Tanácsa által nyújtott pénzügyi támogatás értékének függvényében.

A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával. Az elszámoló okiratokat 2018. december 15-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni harminc napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2018. december 15.). Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem részesül támogatásban.

A program futamideje a 2018-as év.

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójába, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, vagy a  területi irodák valamelyikéhez lehet benyújtani: Székelyudvarhely, 1918. December 1. út 9. szám; Székelykeresztúr, Szabadság tér 55. Szám, II. emelet; Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám, 5-ös iroda; Maroshévíz, Nicolae Bălcescu út 14. szám (a városháza épülete), II. emelet, 214-es iroda.

A leadási határidő Hargita Megye Tanácsának iktatójában május 28., 12 óra, vagy a területi irodáknál május 28., 10 óra.
A vissza nem térítendő támogatás igényelhető a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján, amely Hargita Megye Tanácsának székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 206-os iroda), illetve a területi irodáknál igényelhető, valamint letölthető a megyei tanács honlapjáról: egyhazak.hargitamegye.ro. Kapcsolattartó személy: Szabó Szidónia, tel.: 0266-207700 (belső: 1105), e-mail: [email protected].

– Rengeteg olyan kistelepülés van a megyében, ahol az egyházon kívül nincs más közösségszervező erő. De nagyobb települések életében is jelentős szerepet játszik az egyház, idősek és fiatalok az egyházi eseményeken, rendezvényeken élik meg hagyományainkat, tapasztalják meg az összetartozás élményét. Éppen ezért fonstonak tartjuk történelmi egyházaink támogatását, és erre évről évre biztosítunk anyagi keretet – nyilatkozta a pályázati kiírás kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Csíkszereda, 2018. április 26.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.