fbpx

Tíz jelentés 12 év alatt – Az erdélyi magyarságnak a parlamentben és a Régiók Bizottságában is hangja kell legyen!

Az erdélyi magyarságnak mind a parlamentben, mind pedig a Régiók Bizottságában hangja kell legyen, hogy hatékonyan képviselje érdekeit az európai politikai színtéren.

Az európai parlamenti fórumokban való hatékony képviselet kiemelt fontosságú az erdélyi magyar közösség számára. Az európai parlamenti képviselők fő feladata Brüsszelben az erdélyi magyarok érdekeinek képviselete olyan kulcsfontosságú témákban, mint az ideológiai viták, az őshonos nemzeti kisebbségek jogai, az Erdély fejlesztéséhez szükséges pénzalapok megítélése, a gazdák támogatása és a medvekérdés.

Az európai parlamentben való jelenlét elengedhetetlen annak érdekében, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek az erdélyi magyarságot érintik. Az elmúlt 12 évben az erdélyi magyarságnak növekedett a hangja mind a parlamentben, mind pedig a Régiók Bizottságában.

A Régiók Bizottságában való állandó tagság lehetőséget ad arra, hogy számos fontos ügyet vitassunk meg, beleértve a medvekérdést, az ifjúság helyzetét, az őshonos kisebbségek jogait, oktatást, kevésbé fejlett régiók helyzetét, helyi és hagyományos székely termékeket, klímaváltozás hatásait, valamint az oktatás és annak digitalizációját.

Az Európai Parlamenti Választások: Az erdélyi magyarság sorsát is meghatározza

Június 9-én az önkormányzati képviselőket, polgármestereket és a megyei önkormányzatok elnökeit választjuk meg egy időben az Európai Parlament képviselőivel. Már 17 éve, hogy Románia csatlakozott az Európai Unióhoz. Ez az évforduló jó lehetőség arra, hogy átgondoljuk helyünket egy változó Európában, és meghatározzuk álláspontunkat az előttünk álló kérdésekkel kapcsolatban.

Minden választás sorsdöntő pillanat, különösen nekünk, erdélyi magyaroknak. Nemcsak azért, mert a közösségünk jövője forog kockán, hanem azért is, mert minden voks arról dönt, hogy sikerül-e versenyképesebbé tennünk közösségünket és biztonságosabbá tenni szülőföldünket. Az európai parlamenti választások sem csak arról szólnak, hogy az RMDSZ-nek hány képviselője lesz az 720-ból, hanem arról, hogy Székelyföldnek továbbra is lesz-e hangja Brüsszelben, és hogy az Európában élő 50 millió kisebbségnek lesz-e képviselője és hangja az Európai Parlamentben.

Az európai parlamenti választások minden évben kritikus fontosságú pillanatot jelentenek az európai politikai térben. Azonban sokan elfeledkeznek arról, hogy ezek a választások nem csupán az uniós intézmények belső dinamikáját alakítják, hanem az egyes országok, régiók és kisebbségek jövőjét is meghatározhatják. Különösen az erdélyi magyarság számára fontosak ezek a választások, hiszen az ő érdekeiket is képviselik az Európai Parlamentben.

Az Európai Parlament az uniós döntéshozatal egyik legfontosabb színtere, ahol olyan témák kerülnek napirendre, amelyek közvetlen hatással vannak mindennapi életünkre. Ide tartoznak az ideológiai viták, a kisebbségi jogok, a régiók fejlesztése és gazdasági támogatása, valamint a környezetvédelmi kérdések is. Az itthoni problémák megoldásához és az erdélyi magyarok érdekeinek képviseletéhez az RMDSZ európai parlamenti képviselőinek jelen kell lenniük Brüsszelben.

Az európai parlamenti képviselők feladata, hogy ne csak a saját országukat, hanem a régiójukat és annak lakosságát is képviseljék az Európai Parlamentben. Az RMDSZ európai parlamenti jelöltjei ezt a küldetést vállalták, hogy biztosítsák az erdélyi magyarok hangja is hallható legyen az európai politikai folyamatokban.

Az Európai Parlamenti választások fontossága nem csupán a nagy politikai pártok és az uniós intézmények számára van. Mindannyiunk számára kulcsfontosságú, hogy aktívan részt vegyünk a demokratikus folyamatokban, és szavazatunkkal kifejezzük érdeklődésünket és támogatásunkat azok iránt, akik azért dolgoznak, hogy érdekeinket képviseljék az európai színtéren.

Az Európai Parlamenti választásokra való részvétel egyben felelősség is. Azt jelenti, hogy nemcsak a saját jövőnket, hanem az egész régió és a közösség jövőjét is alakítani tudjuk. Ezért arra buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt az európai parlamenti választásokon, és támogassa azokat a jelölteket, akik az erdélyi magyarok érdekeit képviselik az Európai Parlamentben. Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk, ott kell lennünk és hangot kell adnunk érdekeinknek!

Jó-e nekünk az Európai Unió?egy dolog biztos: sokkal rosszabb lenne, ha senki sem képviselné közösségünket.

Ennek a kérdésnek sokkal árnyaltabb az összetétele, nem lehet csak egyszerűen igennel vagy nemmel válaszolni rá. A valódi kérdés inkább az, hogy részt veszünk-e a döntéshozatalban, tagjai vagyunk-e a csapatnak, vagy kívül maradunk a folyamatokon. Ha nem lenne olyan, aki az erdélyi magyarok érdekeit képviselné Brüsszelben, számos fejlesztés és beruházás valószínűleg nem valósulhatott volna meg Hargita megyében.

A jövőben is folytatni kívánom munkámat a Régiók Bizottságában, hogy továbbra is képviselhessem Hargita megye lakosságát és érdekeit az európai fórumokon.

Régiók Bizottságában Végzett Tevékenységem Értékelése

Az Európai Unióban elhelyezett régiók, megyék és települések képviseletében kifejtett hatásomról szeretnék beszámolni. A Régiók Bizottságának (RB) tagjaként személyes elkötelezettséggel járulok hozzá az uniós döntéshozatali folyamatokhoz, és a helyi közösségek érdekeinek érvényesítéséhez. A RB alapvető célja, hogy a polgárokat bevonja az uniós döntéshozatalba, és támogassa a helyi és regionális önkormányzatok autonómiáját.

Az ENVE és a SEDEC szakbizottságokban vállalt szerepem kulcsfontosságú a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiaügy, valamint az oktatás, kultúra és foglalkoztatás területén. Ezek a témák közvetlen hatással vannak a régiók és települések lakóira, ezért fontos, hogy a szakértelmemmel és részvételemmel segítsek az uniós politikák alakításában.

A jelentések elkészítése és a szakbizottságok munkájában való részvétel révén hatékonyan képviselem Hargita megye érdekeit az uniós döntéshozatalban. Az általam javasolt intézkedések és állásfoglalások segítenek a helyi gazdasági, társadalmi és kulturális sajátosságok védelmében és fejlesztésében az uniós szinten.

Az elmúlt évek során tapasztalatot szereztem az uniós politikák terén, és büszke vagyok arra, hogy részt vehettem olyan fontos döntésekben, amelyek befolyásolják régióm és az egész Európai Unió jövőjét. Az RB tagjaként folytatni fogom az elkötelezett munkát a helyi közösségekért és a régiók fejlődéséért az EU-ban.

Tevékenységem a Régiók Bizottságában 2012-2014 között

Az előirányzott módosító javaslatok tekintetében aktívan részt vettem az Európai Unió Régiók Bizottságában folyó munkában. Az általam előterjesztett javaslatok száma és témái széles skálán mozogtak, és fontos területeket érintettek az európai uniós politikákban.

Az évek során 49 módosító javaslatot terjesztettem elő, amelyek a fenntartható növekedéstől kezdve az energiahatékonyságig, a vállalkozói partnerségektől a kulturális fővárosokig számos területet öleltek fel. Ez a tevékenység részét képezte az Európai Unió kohéziós politikájának és stratégiájának alakításában és fejlesztésében.

Az előirányzott módosító javaslatok között kiemelkedően szerepeltek olyan témák, mint az innováció ösztönzése a biogazdaság terén, az intelligens városok és települések fejlesztése, valamint az energiahatékony lehetőségek az építőiparban. Ezen javaslatok révén hozzájárultam az európai uniós politikák hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tételéhez.

A módosító javaslatok általános célja az volt, hogy javítsák az európai uniós politikák hatékonyságát és alkalmazkodóképességét, valamint elősegítsék a régiók közötti együttműködést és a fenntartható fejlődést az Európai Unióban. Elkötelezetten dolgoztam azért, hogy a székelyföldi és magyar közösségek érdekeit hatékonyan képviseljem az Európai Unió Régiók Bizottságában, és tevékenységem révén hozzájáruljak az európai uniós politikák és programok fejlesztéséhez.

Az előirányzott módosító javaslatok tekintetében aktívan részt vettem az Európai Unió Régiók Bizottságában folyó munkában. Az általam előterjesztett javaslatok száma és témái széles skálán mozogtak, és fontos területeket érintettek az európai uniós politikákban.

Az évek során 49 módosító javaslatot terjesztettem elő, amelyek a fenntartható növekedéstől kezdve az energiahatékonyságig, a vállalkozói partnerségektől a kulturális fővárosokig számos területet öleltek fel. Ez a tevékenység részét képezte az Európai Unió kohéziós politikájának és stratégiájának alakításában és fejlesztésében.

Az előirányzott módosító javaslatok között kiemelkedően szerepeltek olyan témák, mint az innováció ösztönzése a biogazdaság terén, az intelligens városok és települések fejlesztése, valamint az energiahatékony lehetőségek az építőiparban. Ezen javaslatok révén hozzájárultam az európai uniós politikák hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tételéhez.

A módosító javaslatok általános célja az volt, hogy javítsák az európai uniós politikák hatékonyságát és alkalmazkodóképességét, valamint elősegítsék a régiók közötti együttműködést és a fenntartható fejlődést az Európai Unióban. Elkötelezetten dolgoztam azért, hogy a székelyföldi és magyar közösségek érdekeit hatékonyan képviseljem az Európai Unió Régiók Bizottságában, és tevékenységem révén hozzájáruljak az európai uniós politikák és programok fejlesztéséhez.

Tevékenységem 2015-2019 között

2015-ös tevékenységeim kiemelkedően fontosak voltak az európai szintű döntéshozatali folyamatban való részvétel szempontjából. Az általunk elfogadott jóváhagyások és állásfoglalások révén hozzájárultam az európai uniós politikák alakításához és végrehajtásához. Emellett aktívan részt vettem az RB munkájában, amelynek során számos vitát, fórumot, és konferenciát szerveztünk a helyi önkormányzatok számára fontos kérdésekben.

  1. Jóváhagyások és módosítások

Jóváhagyások területén két fontos témában foglaltam állást képviselőtársaimmal együtt: az erőforrások hatékony felhasználásának lehetősége az építőiparban és a körkörös gazdaság felé vezető út.

Módosításokat terjesztettünk elő és támogattuk több fontos véleménytervezetet és jóváhagyási tervezetet különböző területeken, mint például a fenntartható migrációs megközelítés az EU-ban, az energiauniós csomag, a költségvetési tervezet, stb.

  1. Nemzeti delegáció ülései

2015-ben hét ülést tartottunk, amelyek közül hat Brüsszelben zajlott az RB plenáris üléseivel egy időben, egy pedig Bukarestben.

Az üléseken a delegáció tagjai a nemzeti küldöttség prioritásainak és tevékenységeinek megvitatásán túl olyan eseményeket szerveztek, mint például a viták az RB elnökével, az Európai Parlament képviselőjével, vagy éppen az EU regionális és vidékpolitikáért felelős biztosával.

  1. RB régióközi csoportok

A delegáció tagjai részt vettek az RB által felállított régióközi csoportok munkájában, amelyek célja az együttműködés erősítése különböző régiók között az európai uniós politikák végrehajtásában és az RB munkájának támogatásában.

Ezek a tevékenységek és részvételi formák jelentősen hozzájárultak a delegáció hatékony munkájához az Régiók Bizottságában, valamint Románia érdekeinek képviseletéhez az európai uniós politikák alakításában.

Most, június 9-én, erőt kell felmutatnunk, hiszen minden magyar embernek egy szavazata van. Adjuk ezt a szavazatot a közösségért, a nemzetért, nem valami ellen, hanem gyermekeink jövőjéért és megerősödésünkért. A nemzeti összetartozás jegyében együtt képviselhessük a magyarság érdekeit itthon, Erdélyben, és Európában!

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.