fbpx

Vissza nem térítendő támogatások és speciális oktatás a megyei önkormányzat döntései között

Hargita Megye Tanácsa februári havi soros ülésén mutatták be az Ifjúság éve alkalmával tervezett programokat. A megyei önkormányzat alárendelt intézményeivel együtt több mint száz programot és tevékenységet szervez. Ezek között fellelhetőek a vállalkozásösztönző programok (gazdasági, gazdálkodási jó gyakorlatok bemutatása, pályaorientációs tanácsadások, gyárlátogatások fiataloknak), kulturális tevékenységek (képzőművészeti műhelymunkák, régizene nyári egyetem, kulináris tevékenységek, ifjúsági zarándoklat a Mária úton) szabadidős programok (erdei iskola, hegyimentős tevékenységek, tájékozódási versenyek), valamint sorra kerül a Hargita Megye Tanácsa Szent Imre, Ígéret és Heuréka díjainak átadására.

– Az idei évet, mint egy kiinduló pontot választottuk az Ifjúság évének, hisz az ifjúsággal, a fiatalok generációs jellegű kérdéseivel napi szinten kell foglalkoznunk, és minden más tevékenységünk, beruházásainak célja valahol az, hogy fiataljaink itthon megtalálják számításaikat, könnyebben, vagy épp több választási alternatívával tudják életüket itthon megszervezni. Bíznunk kell bennünk, és bátran adjunk felelős szerepeket a fiataloknak – hangsúlyozta Borboly Csaba.

A megyei tanács munkatársainak több mint 22% 35 év alatti személy, a fiatalok a legnagyobb arányban Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségénél vannak jelen, ahol a munkatársak kétharmada fiatal – derült ki az előbbi intézmény által készített kimutatásból. Az ügynökség által, a Hargita megyei végzős tanulók körében készített felmérés egy kezdetleges, de csökkenő tendenciát mutat a diákok kivándorlási szándékait tekintve, az előző évi felméréshez viszonyítva. Mindezeket az adatokat Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének tevékenységi beszámolója tartalmazza, amelyet Barabás Csaba kabinetvezető, az Ifjúság éve sikeres lebonyolításában résztvevő munkacsoport elnöki megbízottja mutatott be.

A megyei önkormányzat február 28-i soros ülésén döntés született az egészségügyi szűrő és a falugondnok programok folytatásáról, valamint a Hargita Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság által, a szociális ellátással foglalkozó civilszervezetek számára meghirdetendő pályázati programok jóváhagyásáról.

A megyei önkormányzat továbbra is támogatja a Hargita megyei műemlékek felújítását, az idei évben hatszáz ezer lejes támogatási keretet irányoztak elő.

– Az elkövetkező két hónapban a megye minden térségében lakossági fórumot szervezünk, amelyekre meghívjuk a műemléképületek tulajdonosait, és részletesen tájékoztatjuk őket a pályázati célokról és feltételekről. Célunk, hogy sikeres, kivitelezhető és elszámolható pályázatok kerüljenek benyújtásra és támogatásra, és minél több műemlék tündököljön régi fényében – ismertette Barti Tihamér alelnök a támogatási program lebonyolításával kapcsolatos terveket.

Jóváhagyták a megyei speciális oktatás beiskolázási tervét is. A megyei tanács a speciális igényű gyerekek oktatásának egyik legnagyobb hiányosságára is figyelmet szentel az elkövetkező időszakban, és még az idei év során megkezdődik a Csík térségi óvodai és általános iskolai rendszer engedélyeztetési folyamata.

A hargitafürdői és a Madarasi Hargitán levő hegyimentő bázisok fejlesztéséről is döntött a testület, egyrészt a vízelvezetési és szigetelési munkálatok, másrészt az ivóvízzel való ellátást célzó beruházások műszaki iratcsomóját hagyták jóvá.

Csíkszereda, 2018. február 28.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.