fbpx

A bukaresti iroda ablakából szép Románia

– Lehetséges, hogy a bukaresti iroda ablakán kitekintve nagyon szép az a Románia, amelynek egy Dâmbovița-parti logika és matematika képezi alapját, de köszönő viszonyban sincs az országos helyzettel. Ezt bizonyítja az is, ahogy a munkaügyi minisztérium szerint működnie kellene a szociális ellátó és gyerekvédelmi rendszernek, és amelynek bizonyítéka a DCnews hírcsatorna oldalán megjelent cikk is (https://www.dcnews.ro/dgaspc-intr-o-situatie-fara-precedent-sunt-initiative-rusinoase_561206.html) – adott hangot elégedetlenségének Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

– Bár a cikkben megjelent minisztériumi álláspont a gyerekvédelmi és szociális rendszer finanszírozását szabályozó törvénycikkelyekre hivatkozik, nagyon úgy néz ki, hogy Bukarestben más matematika van érvényben. A bukaresti hatóságok álláspontja csak egy dologban helyes, idézem a cikkből: „În acest context, trebuie avute în vedere prevederile art. 20 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora “Finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.” Ami ezentúl van, mind arra utal, hogy Bukarest önkényesen meghatározza, hogy mennyi pénzalapot biztosít. S ezt az álláspontjukat igazolják azzal a kijelentésükkel, hogy a költségstandardok nem tartalmazzák a beruházásokkal és a gyerekvédelmi vezérigazgatóságok szakapparátusának működéséhez szükséges költségeket, amelyek fedezése a megyei költségvetésekből kell megvalósuljon. Tehát ha van egy elhelyező központ, annak karbantartása, villany, fűtés és más közműköltségei, könyvelése stb., nem tartoznak a költségstandardokhoz. De az is homályos, hogy mit jelent a gyerekvédelmi igazgatóságok saját szakapparátusa, illetve kik tartoznak ebbe: a könyvelők vagy a nevelőszülők? – tette fel a kérdést Borboly Csaba, kiemelve, hogy az idézett törvényszöveg konkrétan előírja, hogy a szakminisztérium feladata a rendszer költségeinek, nem pedig a költségstandardok 90%-ának finanszírozása, ez utóbbiak csak a költségvetés megalapozásához használatos iránymutatók.

A Hargita Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság költségvetési adatai:

adatok1

* 2017. szeptember 30-ig megítélt/leutalt összegek

Tisztán látható, hogy szeptemberben már jóval meghaladta a gyerekvédelmi igazgatóság a tavalyi évi teljes költségvetést, és ez a 2006. évi 250-es számú törvénnyel bevezetett új bérezési rendszert előíró törvénynek tudható be, amely révén az oktatási, egészségügyi és szociális rendszerben dolgozó személyzet béremelését hajtották végre, s így a vezérigazgatóság bérköltsége, mindenféle plusz juttattás (pl. üdülőjegyek stb.) nélkül 60%-al nőtt a 2016-os évhez képest.

adatok2

* 2017. szeptember 30-ig megítélt/leutalt összegek

Gyakorlatilag egy kormány rendelkezett, viszont a rendelkezése mellé elfelejtett pénzügyi alapokat biztosítani.

Ami a költségstandardokat illeti, pontosabban azt, hogy a gyerekvédelmi vezérigazgatóság saját szakapparátusának működési költségeit nem veszik figyelembe azok meghatározásánál, a 2015. évi 978-as számú, a szociális szolgáltatások költségstandardjai jóváhagyására vonatkozó kormányhatározat nem rendelkezik a költségstandardok számításához besorolható vagy nem besorolható költségekről, hanem egyértelműen kimondja, hogy az adott szolgáltatások biztosításához szükséges minimális költségeket jelenti: „Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv”.

Tehát a minimum költségstandard meghatározásánál igenis figyelembe kell venni a közvetlen és közvetett költségeket.

Felmerül annak a lehetősége, hogy a minisztérium ezen intézkedései révén egyre nagyobb költségterheket szándékozik áthárítani a helyi hatóságokra, s ráadásul olyan költségeket, amelyek egy speciális kategóriához tartozó román állampolgárok alkotmányos jogai biztosításának kötelezettségéből ered, és ez a feladat lényegében a kormány feladata.

– Következtetésképpen, nem lehet azt mondani, hogy mi, Hargita megyeiek elvtelenül közelítettük meg a témát, mert nem Hargita Megye Tanácsa, vagy a Hargita Megyei Szolciális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság határozta meg a hatóságok feladatait a szociális ellátással kapcsolatosan, hanem Románia Kormánya, tehát a kormány kötelezettsége, hogy biztosítsa a pénzügyi alapokat, amelyek a román állampolgárok bizonyos csoportja jogainak érvényesítéséhez és tiszteletben tartásához szükségesek. A magunk részéről, nyitottak vagyunk az együttműködésre, megkeressük a lehetséges forrásokat a költségvetésünkben, és még három-négy millió lejjel kiegészítsük a ránk eső részt, de az idézett cikkben megfogalmazott állásponthoz képest sokkal felelősebb hozzáállást várunk el a szakminisztériumtól – zárta nyilatkozatát Borboly Csaba.

Csíkszereda, 2017. október 11.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.