fbpx

A projekt lezárult, de a munka folytatódik

Robinwood Plus: négyévnyi tapasztalat az erdőgazdálkodásról

A hatékony erdőgazdálkodásról szóló Robinwood Plus európai uniós projekt 2013 decemberében ér véget. A Hargita Megye Tanácsa által lebonyolított négyéves program tapasztalatait, Hargita megyei megvalósításait összegezték december 18-án, szerdán a záró sajtótájékoztatón, a csíkszeredai megyeházán. Borboly Csaba megyeelnök szerint ezzel a megyei tanács hatékony erdőgazdálkodással, helyi fafeldolgozással kapcsolatos tevékenysége nem ér véget, főleg hogy a decentralizáció nyomán újabb hatásköröket kap az intézmény, ami lehetővé teszi, hogy többet tegyen az ügy érdekében.

– A Robinwood Plus lehetőséget adott arra, hogy tanuljunk mások évtizedes tapasztalataiból. Jól jött ez a projekt, főleg a válság időszakában, összehozva az érdekelt szereplőket – jelentette ki az elöljáró, aki szerint a megyei tanács a közbirtokosságokat igyekszik segíteni abban, hogy hatékonyan használják fel forrásaikat, mert így kialakulhat egy olyan gazdasági körforgás, amely által a profit helyben maradhat. – Elindítottuk a szerveződés folyamatát, ami azért fontos, mert a helyi fafeldolgozók csak így tudják felvenni a versenyt a multinacionális cégekkel. Idén ősszel megalakult az erdészeti és faipari tanácsadó testület, és klaszterek alakítását kezdeményeztük. Ennek a folyamatnak hosszú távú hatása lehet – tette hozzá Borboly Csaba.

Molnár Gábor projektmenedzser és Balla István Péter koordinátor ismertették a projekt részleteit, beszámolva az elmúlt négy év tevékenységéről. A Robinwood Plus projekt fő célja az erdők sokoldalú szerepének növelése a gazdasági fejlődésben, a környezetvédelemben és az életminőség javításában a vidéki területeken. 2010 januárjában indult, teljes időtartama 48 hónap, 2013 decemberében ér véget. Összköltségvetése 3 063 463,56 euró, ezt részben az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatta, részben pedig a partnerek. A projektben részt vevő régiók: Liguria és Calabria (Olaszország), Limousin (Franciaország), Kainuu (Finnország) és Romániából Hargita megye.

A Robinwood Plus résztvevői tapasztalatcsere révén próbálták kiegyenlíteni a partner régiók közti fejlettségi szintkülönbségeket. A projekt központi témája a részvételen alapuló erdőgazdálkodás és erdészeti tervezés. Az INTERREG IVC Robinwood Plus projekt keretében az országban első alkalommal írtak ki alprojekteket, aminek eredményeképpen öt Hargita megyei önkormányzat jutott támogatáshoz: Gyergyócsomafalva, Gyergyóremete, Madéfalva, Oroszhegy, Szentegyháza.

Az alprojektek szereplői a nemzetközi együttműködés részeként a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos elképzeléseket valósíthatták meg, részt vettek nemzetközi tapasztalatcseréken, továbbá erdőgazdálkodással kapcsolatos nemzetközi eseményeket szerveztek. Ezáltal született meg például a gyergyóremetei erdők monográfiája, A csomafalvi erdő könyve című kiadvány, a csomafalvi diákok franciaországi tapasztalatcseréje, a madéfalvi nyári faragótábor és kiállítás iskolás gyerekeknek, a Formarie és Destination Mountain alprojektek során szervezett tapasztalatcserék a fűtéshez használt faforgácsgyártás, valamint kalandparkok és turistaútvonalak tervezése és üzemeltetése terén.

A Robinwood Plus projekt eredményeként, a projektpartnerek összefogásával, elkészültek az öt partner régiót érintő EU-s szakpolitikai ajánlások öt fő témakörben: erdészeti tervezés és menedzsment, fatermékek és más erdei termékek felhasználása és marketingje, turizmus, biodiverzitás és biomassza, környezeti nevelés, amelyeket júniusban mutattak be Brüsszelben, illetve novemberben összeállították a részvételen alapuló erdőgazdálkodás irányelveire vonatkozó kézikönyvet, amely mindegyik partner nyelvén elérhető lesz.

A szakpolitikai ajánlások a 2010–2013 között szervezett tapasztalatcserék, találkozók és az alprojektek eredményeként felmerült problémákra, régiók közti fejlettségi szintkülönbség kiegyenlítésére próbálnak választ adni, és remélhetőleg szerepük lesz az elkövetkező uniós erdőgazdálkodási szakpolitikák kialakításában.

Az interregionális együttműködés négy éve alatt létrejött konkrét eredmények: 13 vezetőtanácsi ülés és technikai találkozó, öt alprojekt kiírása és finanszírozása több mint 1,1 millió euró értékben, ebből Hargita megyei alprojektek finanszírozására 300 ezer euró jutott az összköltségvetésből, 10 nemzetközi és regionális konferencia hozzávetőlegesen 1300 résztvevővel (ebből kettőt Csíkszeredában szerveztünk), közel 40 erdőmenedzsmenttel kapcsolatos jó gyakorlat megismerése és transzferlehetőségek felkutatása.

Ugyanakkor a Robinwood Plusból ihletődve létrejött Hargita Megye Tanácsának Fenntartható Erdőgazdálkodás munkacsoportja, valamint az Erdészeti és Faipari Tanácsadói Testület.

A projekt honlapja, a http://www.robinwoodplus.eu/ még öt évig aktív lesz, ezen a címen részletesebb információ érhető el.

Csíkszereda, 2013. december 18.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.