fbpx

Az Európai Ifjúsági Fórumon mutatta be jelentéstervezetét Borboly Csaba

A Régiók Bizottsága (RB) raportőreként az Európai Ifjúsági Fórum rendezvényén mutatta be ifjúságpolitikáról szóló jelentéstervezetét Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke október 29-én Brüsszelben, az EU soros elnökségét betöltő Luxemburg állandó képviseletének székhelyén. (A dokumentum elérhető itt: (http://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2015/09/PA-HU-BORBOLY_v4.pdf) A megyeelnök szerint a bemutató azért volt fontos ezen a fórumon, mivel rövidesen az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács is elfogadja a saját jelentését ebben a témában, és az RB jelentéstervezete szempontjainak is át kellene kerülniük az uniós vezetők dokumentumába. A Shadow Report on Youth Policy – A Youth Perspective (Ifjúságpolitikai árnyékjelentés – lehetőség a fiataloknak – lásd itt: http://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2015/09/YFJ_ShadowReport_print-LAST.pdf) című eseményen a megyeelnök rámutatott arra, hogy az RB e témában készülő jelentése és az európai ifjúsági szervezetek véleményét tartalmazó árnyékjelentés ugyanazokat a célokat követi, hiszen mindkét dokumentum szorgalmazza a fiatalok aktívabb szerepvállalását a közügyekben. Borboly Csaba megköszönte, hogy az egy héttel korábban az Európai Ifjúsági Fórum és Luxemburg képviselőivel tartott egyeztetés konstruktív volt, és az ott elhangzott javaslatokat beépítették az RB jelentéstervezetébe. Összhang van a választókor 16 évre csökkentését illetően, mivel ezzel törhetnék meg az ifjúság egyre nagyobb mértékű passzivitását. Emellett további konkrét lépésekre van szükség: a fiatalok civil társadalmi és politikai részvételének növelésére, a politikai döntések előkészítésébe való bevonásukra, egy egységes európai ifjúságtámogatási alapcsomag kidolgozására, amely magában foglalná a szélessávú internethez való hozzáférés biztosítását, a pályaorientáció segítését, a nyitott és elérhető finanszírozást a tudás megszerzéséhez, az első munkahely programot, az önkéntesség támogatását, illetve a háromnyelvűség lehetőségének biztosítását, sorolta Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az elhangzottakra a hallgatóság az előadás közben többször kinyilvánította tetszését, a végén pedig tapssal is kifejezte egyetértését. A jelenlévők üdvözölték a 16 éves választójog bevezetésének ötletét, a konkrét lépésekre való felhívást – mint például az ifjúsági kezdőcsomag –, valamint azt, hogy az RB az első olyan intézmény, amelyik komolyan foglalkozik az ifjúság véleményével, és be is építi a jelentésbe.

Az Európai Ifjúsági Fórumot 1996-ban hozták létre a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok és európai szintű ifjúsági civilszervezetek. Jelenleg 99 európai ifjúsági szervezet platformja. Az Európai Ifjúsági Fórum kapocsként, konzultációs és lobbiszervezetként működik az Európai Unió, az Európa Tanács, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek döntéshozó testületei és az ifjúsági szervezetek között folytatott párbeszédben, ösztönzi a fiatalok részvételét, és biztosítja véleményük figyelembevételét az őket érintő döntéshozatal során. A fórum az uniós intézményrendszer elismert tárgyalópartnere. Jelen van a médiában, kampányok és látványos akciók keretében hívja fel a figyelmet a fiatalokat érintő aktuális kérdésekre. Emellett ösztönzi és segíti az információ, a tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjét. (http://www.youthforum.org)

A rendezvényen jelen volt az Európai Bizottság (EB) oktatásügyi és kulturális főigazgatóságának vezetője és osztályvezetője, akikkel Borboly Csaba külön egyeztetett az előadását követően, és abban állapodtak meg, hogy november második felében leülnek tanácskozni a jelentéstervezetről (az EB közleménye alapján készül az RB jelentése). A megyeelnök emellett az EU soros elnökségét ellátó Luxemburg képviselőivel is egyeztetett, akik támogatták, hogy a véleménytervezetet az Európai Tanáccsal is ismertessék, és az hivatkozzon rá a saját jelentésében.

Mint korábban hírt adtunk róla, a jövő év elején szavaznak Borboly Csaba jelentésének végleges formájáról, előtte pedig az illetékes szakbizottságban tárgyalják. A megyeelnök RB-ben kifejtett tevékenységéről bővebb információt találnak a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon.

Csíkszereda, 2015. október 30.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.