fbpx

Borboly Csaba: Bogdan Diaconu törvénytervezete alkotmánysértő

Alkotmányellenes, ráadásul számos nemzetközi egyezményt sért az a törvénytervezet, amelyet Bogdan Diaconu szociáldemokrata párti képviselő készített a területi-közigazgatási egységek zászlóinak szabályozásáról – írja május 13-án kelt levelében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke válaszul a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetsége megyeelnökökhöz intézett felhívására, hogy véleményezzék a dokumentumot. A Hargita megyei elöljáró a tervezet elutasítását javasolja teljes egészében, hiszen az, elfogadása esetén, súlyosan sértené az alapvető alkotmányos és emberi jogokat.

A Bogdan Diaconu által előterjesztett jogszabálytervezet megtiltaná, hogy Romániában a területi-közigazgatási egységek „etnikai jellegű” zászlókat tűzzenek ki, hogy köztisztviselők, állami alkalmazottak viseljék annak bármilyen formáját, vagy hogy megjelenjen közintézmények honlapján, hivatalos iratokon. Borboly Csaba szerint a tervezet az alkotmány 6. cikkelyébe ütközik, amely kimondja, hogy a román állam elismeri polgárainak a szabad identitásválasztáshoz való jogát, és szavatolja annak megőrzését, szabad kifejezését és fejlesztését; az alaptörvény 53-as cikkelyével sincs összhangban, amely szerint a szabadságjogok korlátozása csak külön törvény alapján, nemzetvédelmi, közrendi, közegészségügyi, közerkölcsi, büntetőjogi esetekben vagy katasztrófamegelőzés céljából lehetséges, márpedig egy zászló kitűzésének vagy kicsinyített mása viselésének megtiltása a szabadságjogok korlátozását jelenti; sérti az 1995-ös Kisebbségvédelmi Keretegyezményt, amely szavatolja a kisebbségeknek a szimbólumaik használatának jogát, amit Románia parlamentje is ratifikált; továbbá a törvényhozási technikai módszertannak sem felel meg, amely szerint tudományos elemzéssel meg kell alapozni a beterjesztett dokumentumokat. Mindezek mellett Diaconu kezdeményezése az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19-es cikkelyébe ütközik, amely kimondja az egyének szabad véleménynyilvánításának jogát, mutat rá a megyeelnök, aki a zászlók használatára európai színvonalú szabályozás kidolgozását kérte a kormánytól már  több alkalommal.

– Gondolom, Bogdan Diaconu képviselő úr ezzel kívánta egy csapásra megoldani az ország gondjait: ha az általa elképzelt zászlók lobognának a közintézményeken, azok hatására a fiatalok mind itthon maradnának, nem vándorolnának külföldre munkát vállalni, egyből megszűnne az orvoshiány, és mindenki boldog lenne. Azt javaslom a képviselő úrnak, hogy inkább valós problémákkal foglalkozzon, például azzal, hogyan lehetne munkahelyeket teremteni, mert maholnap úgy járunk, hogy az utolsó fiatal, mielőtt átlép a határon, leoltja a villanyt, s maradnak a Diaconu-félék, akik ülhetnek majd a sötétben. Habár lehet, ők semmilyen változást nem fognak észlelni – nyilatkozta a téma kapcsán Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Csíkszereda, 2014. május 14.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.