fbpx

Borboly Csaba újabb módosítójavaslatokat nyújtott be a Régiók Bizottságában

Ötből három módosítójavaslatot fogadott el a Régiók Bizottsága Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottsága szeptember 16-i, brüsszeli ülésén a Borboly Csaba által előterjesztettek közül. Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki tagja a bizottságnak, a Sport, fogyatékosság, szabadidő című véleménytervezethez fűzött javaslatokat.

A 10. pontban a Régiók Bizottsága egyetértését fejezi ki azzal, hogy a helyi önkormányzatok jelentőséggel bírnak a fogyatékossággal élő személyek sportjának fejlesztése terén, ezen belül a sport infrastruktúrájának és a sporttevékenységeknek az előmozdítása, illetve az ezekbe történő hosszú távú beruházások tekintetében – ezt Borboly Csaba azzal egészítette ki, hogy hangsúlyozza: projektalapokat kell biztosítani azon régiókban, ahol az iskolák és más oktatási intézmények infrastruktúrája fejletlen, és a fogyatékkal élő gyermekeknek nincs lehetőségük sportolni. A dokumentum 17. bekezdésénél a megyeelnök hozzáteszi: fontos, hogy a tájékoztató kampányok ne csak a fogyatékkal élőknek, hanem a nagyközönségnek is szóljanak, hogy segítsünk nekik megérteni, elfogadni, integrálni fogyatékkal élő társaikat, valamint hogy megtanulják, hogyan segíthetik őket. Az önkéntesek toborzására és képzésére hivatott fórumok megrendezését, illetve a hozzájárulásuk elismerését és jutalmazását célzó intézkedések fontolóra vételét szorgalmazó 19. passzust a megyeelnök azzal egészíti ki, hogy fel kell hívni a figyelmet az önkéntes munka fontosságára.

Mindkét elutasított módosítójavaslat a nemzeti kisebbségekre vonatkozott. A véleménytervezet 20. pontja arra hívja fel a figyelmet, hogy a népesség egyes csoportjai kettős vagy hármas diszkriminációnak vannak kitéve, mégpedig azok a személyek, akik többszörös fogyatékossággal élnek, bevándorlók vagy a homofóbiához, illetve a nemhez köthető társadalmi kirekesztés áldozatai; a felsorolást Borboly Csaba a kisebbségekhez tartozó személyekkel egészítette ki. A megyeelnök 31. ponthoz fűzött javaslata szerint a Régiók Bizottsága elismeri, hogy nagyon fontos a kisebbséghez tartozó szellemi fogyatékossággal élők anyanyelvű oktatásának biztosítása, mivel rendkívül nehéz integrálni őket egy olyan nyelvet használva, amely számukra ismeretlen vagy fogyatékosságuk miatt igen nehezen megtanulható.

– Az Európai Néppárt tagjai sorra leszavazzák a nemzeti kisebbségekre vonatkozó javaslataimat, és ez már a sokadik eset mandátumom egy éve alatt. Kérni fogom az RMDSZ elnökét, egyeztessen a saját politikai csoportunkkal, hiszen ha ennyi elutasítást kapnak e kisebbségvédelmi javaslatok, hosszú távon számos lehetőségtől elesik a romániai magyarság, hiszen azok az európai jogba foglalnának számunkra kedvező, esélyt biztosító tételeket – nyilatkozta Borboly Csaba.

A megyei tanács elnöke javaslatára egyébként a szakbizottság jövő évi első, Krakkóba kihelyezett ülését a Borboly Csaba által javasolt témával tartja, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének problémáját járva körül Fiatalok Európája 2014–2020 címmel. A megyeelnök eredetileg egy Hargita megyei kihelyezett ülés megszervezését javasolta a szakbizottság figyelmébe a fiatalok szakmai továbbképzéséről, és ebből kiindulva szervezik meg a krakkói ülést, felkérve Borboly Csabát előadónak.

Új jelentéstevő az európai felsőoktatás területén

„Az európai felsőoktatás a világban” témakörben Borboly Csaba jelentéstevő szerepet vállalt, jelentkezését a szakbizottság a hétfői ülésén fogadta el. Szerepvállalását az elnök azzal indokolta, hogy Hargita megye több olyan uniós projektben vesz részt, amely kapcsolódik a témához, példának hozta fel a SEEMIG nevű pályázatot, amely a migrációval kapcsolatos stratégiák kidolgozására irányul, és amelyben a szakképzett  munkaerő migrációjával is foglalkoznak a partnerek, akiknek a meglátásai segíthetnek a javaslatok kidolgozásában. Egy másik példa Hargita Megye Tanácsának a gyakornoki programja, amely nagy népszerűségnek örvend az egyetemi hallgatók körében, és amelynek nyomán szakemberképző program indítását tervezik.

Borboly Csabát a Romániai Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (UNCJR) 2012. szeptember 13-i ülésén választották a Régiók Bizottságának állandó tagjává. A szövetségben a megyeelnök az alelnöki tisztséget tölti be, az uniós testületben pedig a Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy (ENVE), valamint az Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottságba választották be, ezekben tevékeny szerepet vállal tavaly októbertől. Tevékenységéről bővebb információ található a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon.

A Régiók Bizottságának az a feladata, hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat érvényesítse, és ennek érdekében a bizottsági javaslatokat illetően jelentéseket (véleményeket) ad ki. A helyi és a regionális önkormányzatokat érintő kérdésekben (például foglalkoztatáspolitika, környezet, oktatás, közegészségügy), mielőtt uniós szinten döntés születne, a Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a Régiók Bizottságával. A testületről bővebb információt találnak itt: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_hu.htm

Csíkszereda, 2013. szeptember 16.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.