fbpx

EMNP-s kérdőív

EMNP-s kérdőív
1.  Ön szerint Romániában…  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … jó irányba mennek a dolgok, Romániát az IMF „mintaországának” tartják. Elsősorban a külföldnek kell megfelelni.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … rossz irányba mennek a dolgok: a sok szenvedésnek nincs eredménye, egyre kevesebb a munkahely, a gazdaság sem indult be, aki teheti, külföldre vándorol. Sürgősen változtatni kell.
Tisztelt EMNP!
Köszönöm a lehetőséget, hogy véleményemet e kérdőív részletes kitöltésével megoszthatom Önökkel. Látom, kampányuk egyik fő témája az IMF lesz. Ennek örvendek, de némiképp veszélyesnek érzem Önökre nézve ezt a témát, később majd kifejtem, miért.Szóval. Szerintem sem mennek jó irányba a dolgok, mert a gazdasági válság egyre inkább mélyül nálunk is, Magyarországon is és másutt is a világban. Az igazi kérdés nem ez, hanem az, hogy ki mit tett annak érdében, hogy ez a helyzet megváltozzon. Tehát itt nem a  politikusok, a politikai pártok lehetnek a kérdezők, hanem az emberek, és a politikusok, politikai pártok kell választ adjanak arra, hogy egyfelől e téren eddig mit tettek, másfelől mit szándékoznak tenni, ha a választásokon bizalmat kapnak. Szóval Önök fordítva ülnek a lovon… E témakörben tehát fontosnak tartom, ha a politikusok, pártok bemutatják, személyesen mit tettek annak érdekében, hogy az erdélyi magyar emberek életszínvonala javuljon, vagy legalábbis minél kevésbé romoljon. Ki az, aki munkahelyteremtésért, beruházási pénzek megszerzésért dolgozott, ki az, aki felelősséget vállalt? Papírokat, gazdasági koncepciókat jó pénzért naphosszat lehet írogatni, de az sajnos semmit sem ér.
2.  Ön szerint mi a kormány legfontosabb teendője az ország jelenlegi helyzetében? (Jelölje meg a három legfontosabbat!)  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a munkahelyteremtés  és a gazdaság talpraállítása
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. az egészségügy rendbetétele
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a szociális biztonság megteremtése
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a korrupció megszüntetése
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a közlekedés javítása
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a bérek emelése
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a fiatalok lehetőségeinek javítása
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a nyugdíjak emelése
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. az oktatás színvonalának emelése
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. a rend és a közbiztonság megerősítése
Kedves EMNP!
Látom, lesz szociális jellege is kampányuknak, s talán a nyugdíjak emelését is zászlajukra tűzik. Szerintem ennyi témát azért egyszerre ne vessenek fel, mert nem árt, ha egy kampány fókuszált. Meg hát az is az igazság, hogy ami itt fel van sorolva, az mind nagyon fontos, és közéletünk vezetőinek mindegyik témakörrel foglalkozniuk kell. Kérem, engedjék meg, hogy ha megnevezik az EMNP Hargita megyei tanácselnökjelöltjét, akkor hadd beszélgessek majd vele, s mondjam el neki, mit tettünk Hargita megyében a munkahelyteremtés, a közbiztonság, az egészségügy, a közlekedés javítása és más témakörökben. Tettünk, amit tudtunk és amit lehetett. S azt gondolom, sokat tettünk.
3.  A román államfő és a kormány tervezett egészségügyi reformja országszerte tüntetésekhez vezetett. Ön szerint…  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … az egészségügyi ellátást valóban javítani kell, de úgy, hogy a betegek érdekei legyenek az elsődlegesek.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … rosszul fogtak hozzá: nem az a megold s, hogy mindenért fizetni kell. Akkor miért adózunk? Inkább hagyják békén az egészségügyet.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. Nem tudom megítélni.
Kedves EMNP!
Kicsit megzavarodtam e kérdésnél, mert itt először van olyan válaszlehetőség is, hogy „nem tudom megítélni”. Benne maradt valahogy a kérdőívben? Nem volt, aki a végén összefésülje a kérdéseket? Nem, nem akarok háborogni, csak jó szándékkal kérdezem, hol van hiátusuk humánerőforrásokban.De nem akarok a téma elől kitérni, mert látom, ez is fontos ügyük lesz a következő hónapokban, meg hát ez is egy olyan téma, amely terén nagyon sokat dolgoztunk. Cseke Attila minisztersége alatt került sor a kórházak decentralizációjára, aminek köszönhetően a székelyföldi kórházakat nem Bukarestből irányítják, hanem helyben, tehát a városi tanácsok, illetve a megyei tanácsok gyakorolják a fenntartói jogokat. Meg is látszik a gazdaváltás, mert nap mint nap komoly beruházások történnek kórházainkban. És szemben a romániai valósággal – ahol nap mint nap kórházak mentek csődbe, és volt, ahol nem tudtak bért fizetni, kötszert vásárolni –, Székelyföldön a gondos felügyeletnek és az intézményvezetők szakszerű eljárásának köszönhetően a működőképesség fennmaradt, egyetlen kórház sem ment csődbe. Sőt Székelyföldön kórházbezárásra sem került sor, amit fel is hánytorgatott a román média. Tehát ez megint olyan témakör, amely kapcsán tájékozódásra szívesen látom az EMNP megyeitanácselnök-jelöltjét. Javaslom, járjuk végig együtt a megye kórházait, tekintsük meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban történt megvalósításokat!
4.  Románia a csőd szélére került, amitől átmenetileg egy 25 milliárd eurós külföldi hitel mentette meg. A kölcsönt kamatostól a mi adónkból fizetik vissza. A kormány levágta a közalkalmazottak bérének 25%-át, megvonta a szociális juttatások egy részét, megadóztatta már a közepes nyugdíjakat is, és bevezette a vizitdíjat. Ön szerint…  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … a politikusok ne velünk fizettessék meg a hibás döntéseiket.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … kellett ez a pénz, bízzunk benne, hogy a kormány az IMF irányításával kivezeti az országot a válságból.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … nem volt más megoldás, de a kölcsönt rosszul költötték el. A csontig hatoló megszorítások helyett munkahelyeket kell teremteni, és be kell indítani a gazdaságot.
Kedves EMNP!
Magyarország most fog felvenni 20 milliárd dolláros kölcsönt ettől az intézménytől. Ehhez képest a kétszer nagyobb Románia 20 milliárdos hitele talán nem is olyan sok. Bár emberi ésszel mindkét összeg felfoghatatlan. De a lényeg nem ez, hanem az, hogy amikor e kérdőívet kidolgozták (elég rég lehetett…), akkor még nem tudták, hogy Magyarország is hitelfelvételre kényszerül, s hogy milyen megszorításokra lesz szükség odaát, hogy a pénzt az ország megkaphassa…Uraim! Kérem, ne essenek abba a csapdába, amibe Szász Jenő szokott, amikor dicséri Orbán Viktor miniszterelnök úr politikáját, amelynek egyik fontos alapja a közművek visszavétele közösségi tulajdonba. Teszi ezt annak ellenére, hogy teljhatalmú polgármester korában Székelyudvarhelyen a teljes városi közműrendszert röpke két év alatt kiprivatizálta. Nesze neked közösségi vagyon, egyszer élünk, gondolta Szász Jenő. Ekkor mondtam azt, hogy Gyurcsány Ferenc legjobb székelyföldi tanítványa Szász Jenő. De a témára visszatérve, Románia már nagyjából túl van a feketelevesen, jól, rosszul. Ezért én azt javaslom, hogy azt a szót, hogy IMF, ne nagyon ejtsék ki a szájukon, ne kampányoljanak ezzel, mert úgy járnak majd, mint Szász Jenő…Egyébként is az IMF-et nálunkfelé FMI-nek becézik, tehát szóljanak a magyarországi kampánytanácsadónak, hogy ha azt akarja, hogy értsék az emberek, akkor e pénzügyi intézmény nálunk használatos elnevezését alkalmazza kampányanyagaikban.
5.  Romániában burjánzik a korrupció, például emiatt nem fogadják be az országot a schengeni övezetbe. Ön szerint…  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … minden korrupt politikust – legyen román vagy magyar – azonnal le kell váltani, és örökre el kell tiltani őket a közszerepléstől.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … a korrupciót nem lehet megszüntetni, Románia így működik. Ez van, ezzel együtt kell élni.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … jelenleg csak a pénz mozgatja a világot, a korrupció ennek köszönhető. Ezen változtatnunk kell: legyen újra becsülete a tisztességes munkának.
Kedves EMNP!
Ennyire azért ne legyenek álnaivak, nagyon kérem Önöket! Önök szerint valóban a korrupció a schengeni csatlakozás elutasításának a fő oka? Szerintem csak annyira, amennyire Sarkozy elnök úrnak fáj a magyar demokrácia hiánya, nem pedig a „kajajegyek” elvétele egy francia tulajdonú cégtől, amire levelében is felhívta Orbán miniszterelnök úr figyelmét.De ha már korrupció… A korrupciónak számos formája van, és azt gondolom, hogy az utóbbi években e téren jelentős változás következett be Romániában. Az igazságszolgáltatás tegye a dolgát, ez a lényeg.
6.  Romániában a nemzeti kisebbségek költségvetési támogatásban részesülnek. A romániai magyaroknak járó, évi kb. 3,5 millió eurót (majdnem harmincezer minimálbér összegét) az RMDSZ számlájára utalják. A mi adónkból visszakapott összeg csupán egyharmadát pályáztatják meg a Communitas Alapítványon keresztül, évi kb. 2,3 millió euró sorsáról nem tudunk semmit. Ön szerint…  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … az RMDSZ számoljon el a magyarok felé, hogy mire költötte a pénzünket, ez az erkölcsi kötelessége.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … ne foglalkozzunk vele. Ha a román hatóságok semmi törvénytelenséget nem találtak náluk, akkor rendben van a dolog.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … semmi közünk hozzá, ez a pénz az RMDSZ-nek jár, költsék arra, amire akarják.
Kedves EMNP!
Ha közpénzekről van szó, el kell velük számolni. Ebben egyetértünk, és tudomásom szerint a hatályos jogszabályok által előírt elszámolási forma szerint ez az elszámolás meg is történik a Communitas, illetve az RMDSZ esetében. Sőt mi több, az elszámolást ellenőrzi a komoly apparátussal és szaktudással rendelkező Számvevőszék. Megyeitanács-elnöki tapasztalatomból tudom, hogy a számvevőszéki ellenőrzések nagyon alaposak, banira megszámolnak mindent. De ha már szóba hozták a Communitast, nekem néhány hónapja Déván volt egy felvetésem, mely szerint a Communitas-pénzeket teljes mértékben a szórványmagyarság megmaradására költsük, s ezzel a javaslatommal az ott levők mind egyetértettek. És Önök?
7.  Több mint húsz évvel a diktatúra megdöntése után még mindig nincs autonómiánk. Ön szerint…  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … követeljük az autonómiát! Előbb-utóbb el kell fogadniuk, hogy a mi ügyeinkben mi vagyunk a legilletékesebbek. Minden európai példa azt mutatja, hogy ez a sikeres megoldás.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … Románia Alkotmánya szeri t egységes nemzetállamban élünk, ez van, el kell fogadni.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. … A 22 év alkupolitikáját kell folytatni, az autonómia követelése helyett inkább csak apránként kérjünk jogokat, amikor időszerű.
Kedves EMNP!
Látom, az autonómiázás csak sokadlagos eleme lesz kampányuknak. Ezt örvendetesnek tartom, mert Székelyföldön már az óvodások is kacagnak az „ótonómiázáson”. Mert az óvodások is tudják, hogy az autonómiát nem követelni kell, mert követelőzni a tehetetlen, tökéletlen ember szokott. Aki épkézláb politikusnak tartja magát, az cselekszik, kikényszerít, harcol, felelősséget vállal.Tudják azt Önök, hogy miképpen Tőkés úr fülhallgatón keresztül hallgatja kollégáit az Európai Parlamentben, ugyanúgy Hargita Megye Tanácsa román nemzetiségű tanácsosai is ilyen fülhallgatón keresztül követik a megyei tanács üléseit…?

A székely zászló Csíkszeredában ott lobog a megyeházán, van képviseletünk Brüsszelben, s heteken belül kiadjuk a székelység történetéről szóló tankönyvet, Székelyföldet népszerűsítő programokat indítottunk, a székely termékeket fejlesztjük, bővítjük, kiadjuk sokezres példányszámban a Székely Gazdát, gazdaprogramot indítunk. De sorolhatnám az oktatási törvényt, a kórházak decentralizációját és ezeregy dolgot, ami mind Székelyföld erősödését, gyarapodását szolgáta. 200 millió euróból újult meg a Szászrégen–Kökös-országút. Nálunk épült meg, és nem Moldvában vagy a Bărăganban. Érvényesítettük érdekeinket, folyamatosan növeljük autonómiánkat. Nem követelőzünk, hanem cselekszünk.

8.  Az erdélyi magyarok többsége attól tart, hogy a több magyar párt miatt nem jutunk be a román parlamentbe. Tőkés László először azt javasolta, hogy előválasztásokon kialakítandó közös listát indítsanak a pártok, de az RMDSZ ezt elutasította. Az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke másodszor azt vetette fel, hogy a romániai magyarság arányának megfelelően különítsenek el biztos parlamenti helyeket (ez számszerűen körülbelül ugyanannyi képviselőt és szenátort jelent, mint amennyi most van), és ezekért versenyezzenek a magyar pártok jelöltjei.  

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. Egyetértek Tőkés László javaslataival. Így biztosan ott lennénk Bukarestben, és minden pártból a legjobbak kerülhetnének be.
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. Az RMDSZ-szel értek egyet: „ez képtelenség, ráadásul így nem lenne lehetőség a román választópolgárok megszólítására.”
A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. Minek kellett létrehozni a Néppártot? Mindenki lépjen be az RMDSZ-be, mi pedig úgy pecsételünk, ahogy mondják.
Kedves EMNP!
Én Tőkés László védnök úrnak tisztelője vagyok, s bevallom, már kampányoltam is neki. De némiképp most félelmet, a megmérettetéstől való félelmet olvasok ki e kérdésből. Kérem, ne legyenek kishitűek! Számoljunk, kérem, együtt!Szóval az RMDSZ mandátumszáma az elmúlt 20 évben mindig elérte vagy meghaladta az erdélyi magyarság számarányát. Sőt ha Tőkés úr javaslata érvényesülne, akkor az Európai Parlamentben ma nem három, hanem csak két képviselőnk lenne, ugyanis a legutóbbi EP-választáson 9%-ot értünk el, igaz, annyi szavazattal, amennyit általában az RMDSZ kapni szokott. Én azt mondom, nem szabad kishitűnek lenni, a jelenlegi rendszer biztosítja a képviseletünket, de ha ügyesek vagyunk és jobban mozgunk, mint a román pártok, akkor még többre is képesek lehetünk.

Ha Tőkés  úr logikája érvényesülne, akkor ma nem lehetne Szebennek német, Zsombolyának, Szászrégennek, Szatmárnémetinek magyar polgármestere. Szerintem az előre biztosított mandátumszám elkényelmesítené az erdélyi magyar politikusokat, és a különböző szereplők „lemutyiznák” egymás között a helyeket. Szerintem nincs szükség ilyen dolgokra, az erdélyi magyar embert megilleti az a jog, hogy megválassza vagy leváltsa képviselőit.

Döntsünk közösen!9 / 14

9.  Mit javasol az Erdélyi Magyar Néppártnak?  

Kedves EMNP!Én féltem Önöket. Ezért azt javaslom, hogy szedjék össze magukat. Jól gondolják meg, mit akarnak, s kivel versenyeznek, s főleg milyen eszközökkel. A matricázások meg a kérdőívesdik arról tesznek tanúbizonyságot, hogy nem érdemi párbeszédet akarnak a kampányban, hanem az úgynevezett ellenfél, az RMDSZ lejáratását. Ne tegyék, mert akármilyen mélyre ásnak le, Szász Jenőt ebben nem tudják felül-, akarom mondani, alulmúlni. Ő ebben sokkal hitelesebb tud lenni, mint a politikai karrierjüket kivétel nélkül az RMDSZ-ben kezdő pártvezetőkből álló EMNP.

Mondhatnak akármit, azért Tőkés úr mégicsak RMDSZ-listán lett EP-képviselő, és abban, hogy ő képviselő lett, nagyon sok RMDSZ-esnek, így jómagamnak a munkája is benne van. De ami volt, az volt, most ne azzal foglalkozzunk. Egy biztos, ha ebben a stílusban folytatják, az EMNP bukása garantált, ugyanis az emberek nem szeretik a veszekedő, iránytalan politikusokat. Az emberek nem kérdőívekben elrejtett csúfolkodó sugallatokban hisznek, hanem annak, amit látnak, amit tapasztalnak.

Én azt gondolom, hogy Önöknek – ha kellően ügyesek – van esélyük arra, hogy felülmúlják az MPP-t. De ha ebben a stílusban és ebben az ötlettelenségben folytatják, akkor marginalizálódnak.

Döntsünk közösen!

10 / 14

10.  Amennyiben szeretné, hogy a továbbiakban is tájékoztassuk az Erdélyi Magyar Néppárt terveiről, és segítene a közös munkában, kérjük, adja meg elérhetőségeit.
Adatait az adatvédelmi törvény értelmében bizalmasként kezeljük, és senkinek nem szolgáltatjuk ki.

Név:  Borboly Csaba

Kedves EMNP!Látom, személyre szóló kampányt is terveznek, így mindenképp megadnám elérhetőségemet. Bár szerintem már tudják.

Döntsünk közösen!

11 / 14

11.  Amennyiben szeretné, hogy a továbbiakban is tájékoztassuk az Erdélyi Magyar Néppárt terveiről, és segítene a közös munkában, kérjük, adja meg elérhetőségeit.
Adatait az adatvédelmi törvény értelmében bizalmasként kezeljük, és senkinek nem szolgáltatjuk ki.

Postacím:
irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtó, megye

Kedves EMNP!Mindenképp várom a tájékoztatást, s várom, mikor ülhetünk le eszmét cserélni Hargita megyei tanácselnökjelöltjükkel. De nem akarom költségekbe verni a magyarországi adófizetőket, illetve bocsánat, milyen butaságokat beszélek, az EMNP-t. Ezért nekem teljességgel elegendő, ha megküldik az anyagokat az [email protected] e-mail címre.

12. Amennyiben szeretné, hogy a továbbiakban is tájékoztassuk az Erdélyi Magyar Néppárt terveiről, és segítene a közös munkában, kérjük, adja meg elérhetőségeit.
Adatait az adatvédelmi törvény értelmében bizalmasként kezeljük, és senkinek nem szolgáltatjuk ki.

Telefonszámok:
vezetékes és mobil:

+40744399282

Kedves EMNP!Látom, telefonos és sms-kampányt is terveznek, de ezzel, kérem, vigyázzanak, mert Szász Jenő magyarországi tanácsadói is modernizáltak e téren 2008-ban és nem sült el jól. Volt neki is telefonkampánya, csak hiba csúszott a gépezetbe. Rosszul állították be az automatát, és az éjszaka kellős közepén hívogatták a számítógépek a derék csíki polgárokat. Meg is lett az eredménye…. Szóval még egyszer mondom, vigyázzanak a magyarországi tanácsadókkal, mert krumpliból, burgonyából, kolompérból nem lehet pityókalevest főzni!

Döntsünk közösen!

13 / 14

13.  Amennyiben szeretné, hogy a továbbiakban is tájékoztassuk az Erdélyi Magyar Néppárt terveiről, és segítene a közös munkában, kérjük, adja meg elérhetőségeit.
Adatait az adatvédelmi törvény értelmében bizalmasként kezeljük, és senkinek nem szolgáltatjuk ki.

E-mail:

Kedves EMNP![email protected], de elérhető vagyok honlapomon is, a www.borbolycsaba.ro oldalon, illetve előbb-utóbb a facebook/borbolycsaba oldal is beindul, de most még lekötnek a frissen elfogadott megyei költségvetés végrehajtásával kapcsolatos teendők. Idén százmillió eurót költünk a megye gazdaságának, infrastruktúrájának fejlesztésére, ami nem kis felelősség. De Önöket, jelentkezésüket várom.

Döntsünk közösen!

14 / 14

14.  Életkora:  

Kedves EMNP!Nincs bent az adatbázisukban? Adategyeztetési céllal megírom: 37 év

Döntsünk közösen!

Befejező  oldal

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által létrehozott Demokrácia Központok eddig közel kétszázezer erdélyi magyarnak nyújtottak segítséget a magyar állampolgárság visszaszerzésében.
Támogassa munkánkat adója 2%-val!

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket!

Kedves EMNP!Én köszönöm a lehetőséget! Kérem, fontolják meg azt, amit írtam. Ha néha viccesre is kanyarítottam a szót, célom a meggyőzés volt. Székelyföldnek, az erdélyi magyarságnak értelmes párbeszédre, értékteremtő, közösségépítő munkára van szüksége. Sem az elmúlt hetek matricázása, sem pedig ez a kérdőív sajnos nem ebbe az irányba mutat. Van dolog, van dolgunk elég, ne fecséreljük el feleslegesen időnket, erőinket.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.