fbpx

Gyümölcsözőek a kihelyezett tanácsülések

Rendkívüli ülést tartott Hargita Megye Tanácsa december 6-án, kedden este a kászonaltízi kultúrotthonban, ahol több döntést hoztak az „Itthon. Család. Jövő” hármas tengely mentén, aminek köszönhetően óvodák, iskolák, szakoktatási intézmények, délutáni oktatást elősegítő projekt részesült támogatásban. A csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola támogatása mellett jelentős összegű támogatást szavaztak meg a gyergyószentmiklósi és gyergyóditrói szakoktatás javára.

Továbbá számos olyan települést kisegítettek, amely pénzügyi bajban volt ki nem fizetett számlák miatt. Az önkéntes tűzoltó-egyesületek legalább húsz településen bővíteni tudják felszerelésüket a megye lakosainak biztonsága érdekében, a településeknek visszaosztott pénzösszegeknak köszönhetően.

Házigazdaként András Zoltán polgármester köszöntötte a testület megjelent tagjait. Megítélése szerint nemcsak a polgármesteren és a vezetőségen múlik a település fejlődése, hanem mögöttük kell lennie egy lelkes testületnek, hogy közös erővel tudjanak előremenni. A kihelyezett tanácsülésen továbbá jelen volt Mihály Tamás alpolgármester és a helyi tanácsosok, valamint András Ignác iskolaigazgató és a segítséget kérő szülők is képviseltették magukat.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke megköszönte, hogy ilyen késői időpontban is vállalták a tanácsosok, hogy a megye távoli pontján gyűlnek össze a térség fejlődéséért fontos döntések meghozataláért.

– Azért vagyunk itt Kászonban, mert megyénk ezen térségében olyan emberek élnek, akiknek vannak jó elképzeléseik. A tenni akarás, a cselekvés, az elszánt munka jellemzi ezt a vidéket – fogalmazott az ülés kezdetén a megyeelnök.

Első napirendi pontként Hargita megye 2016-os költségvetésének kiigazításáról döntött egyhangúlag a testület, majd megszavazták a Hargita Megye Tanácsa által a Felcsík Kistérségi Társulásnak fizetendő 2016-os évi tagdíj kifizetését.

Hargita Megye Tanácsa partnerként vesz részt a Debate on the Future of the Fours Freedoms of the European Union – EU3doms nemzetközi projektben, amelyet Serilla Éva, a megyei tanács elemzőcsoportjának munkatársa ismertetett. A projekt lebonyolítása során Hargita megyében kerekasztal-beszélgetést tartanak azzal a céllal, hogy a szakképzett munkaerő ne vándoroljon külföldre, hanem itthon vállalkozzon. Hargita megyében több program is elindult a szakképzés megerősítése érdekében, ez kiváló lehetőség arra, hogy tovább fejlesszük a szakképzést – hangzott el. Az EU3doms részeként online kérdőív is elkészül, amely felméri, hogy a fiataloknak milyen perspektíváik vannak.

A testület jóváhagyta a Szentegyháza város tulajdonát képező, a József Attila utcából kezdődő és a szelektív hulladékgyűjtő udvarig tartó bekötőút Hargita Megye Tanácsa általi ügykezelésről szóló szerződés módosítását is. Ugyancsak jóváhagyták a megye köztulajdonát képező, orvosi szolgálati lakás hőszigetelésének korszerűsítésében való részvételét.

Becze István megyei tanácsos felvázolta a kászonaltízi nappali központ szerepét. A gyulafehérvári Caritasnak van egy nyertes projektje, amely egyelőre kétéves időszakra délutáni foglalkozást biztosít heti négy alkalommal 27 hátrányos helyzetű gyermek számára.

Utolsó napirendi pontként a hozzáadottérték-adó 20%-ának a 2016-os évre vonatkozó, helyi költségvetések kiegyensúlyozására irányuló összegek területi közigazgatási egységek közötti leosztásának kiigazításáról szavazott a testület.

– Múlt héten kiküldtük a polgármestereknek a pályázatot, amelyben célokat fogalmaztunk meg az „Itthon. Család. Jövő” hármas célrendszer jegyében. Ugyanakkor  akinek 90 napnal régebbi adóssága van, arra kötelesek vagyunk figyelmet fordítani – fogalmazott Borboly Csaba, aki elmondta, a most meghozott döntés már az erre a célra létrehozott honlap (http://hargitamegye.ro/leosztasok.html) használatával történt. A kinevezett bizottság értékelte a beérkezett igényléseket, és javaslatokat tett a testületnek, a térségi és nemzetiségi arányt is figyelembe véve. A felületre 2008-tól kezdődően az összes igénylés felkerült településenként, valamint a meghozott döntések is visszakövethetők, ami egyedülinek számít az országban. – Azt gondolom, amikor közösen célokat fogalmazunk meg, és erőt mutatunk fel, valamint azt mondjuk, hogy a kászonaltízi óvoda meglesz, akkor tudom, hogy mindenki az ügy mellé áll. Kalákában megvalósul, ha tudjuk, merre fogunk tovább menni – mutatott rá a megyeelnök.

Csík-térségből Kászonnak egyedüliként hat számjegyű összeget hagytak jóvá: 31 920 lejt a kászonújfalvi kultúrotthonra, továbbá 80 000 lejt az óvoda-napközi tervezésére.

Támogatásban részesült Tusnádfürdő, Csíkszereda, Szenttamás, Szentsimon, Szentmihály, Rákos, Kozmás, Dánfalva, Szentimre, Szentdomokos, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Karcfalva, Madaras, Madéfalva, Kászon, Szépvíz, Szentlélek és Balánbánya. A Csík-térségi települések összesen mintegy 900 000 lejes támogatást kaptak.

A szakoktatás fellendítése érdekében a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola villanyszerelő műhely felszerelésére kapott közel 45 000 lejt.

Szenttamáson kalákában újítják fel az önkéntes tűzoltók székházát, a szentsimoni tűzoltók is közel 40 000 lej támogatást kaptak. Szentdomokoson autóbusz-állomás építését támogatják, a fából való építkezés szellemében. Gyimesfelsőlok mintegy 10 000 lejt kapott tornaterem kialakítására, Gyimesközéplok pedig 60 000 lejből renoválhatja a kultúrotthont. Karcfalva az orvosi rendelő rendbetételére fordíthat összeget, Madaras pedig gabonaraktár épületét vásárolhatja meg, ahova mini ipari parkot terveznek. Madéfalvának csatornázásra hagytak jóvá közel 70 000 lejt, Szentléleken ajtó-ablak cserére kerülhet sor a helyi kultúrotthonban.

– A visszaosztandó összegeknek egy jelentős részét az „Itthon. Család. Jövő” programban, a megye családjóléti intézkedése részeként, arra szánjuk, hogy folyamatokat indítsunk be az adófizető családoknak potenciális támaszt jelentő after school projektek szorgalmazásával – nyilatkozta a tanácsülést követően Kolozsvári Tibor megyei tanácsos, a megújult családmunkacsoport vezetője.

Közel hétszáz ezer lej Gyergyó térségének

Korábbi, alfalvi és gyergyószentmiklósi soros havi üléseken megfogalmazott támogatások igényeit is sikerült teljesíteni a kászonaltízi kihelyezett tanácsülésen megszavazott elosztások révén. A novemberi soros havi tanácsülésen a testület Bende Sándor megyei tanácsos és képviselőjelölt kezdeményezésére hárompontos elvi határozatot fogadott el, amelyben vállalják, hogy a megyei tanács támogatja Gyergyószentmiklós főbb fejlesztéseit. A képviselőjelölt akkor elmondta, hogy Gyergyó-térség továbbra is nagyobb figyelmet igényel a források elosztásánál.

Gyergyószentmiklósnak a Benedek kúria kerítésének és kapujának restaurálási munkálataira közel 30 ezer lejt oszt vissza Hargita Megye Tanácsa, ezen kívül a Salamon Ernő gimnázium számára közel 20 ezer lejt, további közel 30 ezer lejt pedig a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum, a szakoktatás fellendítésére. Borszéken a wellness központ föld alatti ásványvíz tartályok vásárlására 50 ezer lejt utalnak ki. Ditró község zöld övezet kialakítására valamint a Puskás Tivadar gimnázium fafeldolgozó szakosztály indítására összesen 55 ezer lejt kaptak. Csomafalva összesen 54 ezer lejt kapott többek között az önkéntes tűzoltók felszerelésére, a Csalóka napközinek, mezei utak javítására, valamint a 126-os jelzésű megyei út mentén húzódó kanalizálás kialakítására. Remete több mint 263 ezer lejt költhet el a Fenekalja utca javítási munkálataira. Az önkéntes tűzoltók és a borzonti kultúrotthon felújítására költhet el 64 ezer lejt Alfalu. Községi utakat újítanak fel Szárhegyen, amelyre a megyei tanács 20 ezer lejt utalt a visszaosztásból. Újfalu szintén 20 ezer lejt költhet el a tűzoltó szertár és a 138-as  jelzésű megyei út menti bejáratok és hidak javítására.

 

Több mint 1 millió lej Udvarhely térségének

Székelykeresztúr összesen 100 ezer lejt kapott, 84 ezer lejt a Berde Mózes utca közvilágítására és 16 ezer lejt pszichológia és logopédia rendelő bővítésére. Szentegyházának 45 ezer lejt utaltak ki, ebből 20 ezer lejt a tűzoltóállomás tetőszerkezetének javítására és 25 ezer lejt mezei utak karbantartására. A bögözi tűzoltóállomás hőszigetelésére 20 ezer lejt különített el a megyei tanács. Farkaslaka a 13A jelzésű országutat a 136B jelzésű megyei úttal összekötő útszakasz javítására 45 ezer lejt kapott. Fenyéd községben 90 ezert lejt utaltak ki, ebből 45 ezer lejt a közvilágítás kibővítésére, és 45 ezer lejt napközi otthon tervezésére és építésére. Az árvízkárok helyreállítására 45 ezer lejt kapott Lövéte. Máréfalva is 45 ezer lejt kapott: 25 ezer lejt a a kanalizálás és az ivóvízhálózat bővítésére és 20 ezer lejt tűzoltófelszerelések és eszközök vásárlására. Galambfalvának 96 975 lejt utaltak ki adósság törlesztésére. Etéd község összesen 30 ezer lejt kapott, ebből 10 ezer lejt ravatolóz építésére Énlakán, 15 ezer lejt az etédi iskola bekerítésére és 5000 lejt a küsmödi közösségi ház felújítására. Varságnak 30 ezer lejt különítettek el, ennek felét az új kultúrotthon bebútorozására, a másik felét pedig tűzoltófelszerelések beszerzésére. Az ócfalvi kultúrotthon javítására és ifjúsági ház kialakítására 17 ezer lejt kapott Felsőboldogfalva község. A székelyderzsi és a székelymuzsnai kultúrotthonok javítására és modernizálására összesen 40 ezer lejt utaltak ki a községnek. A homoródkarácsonyfalvi napközi otthon tetőszerkezetének javítására 10 ezer lejt utaltak ki, 15 ezer lejt az utcák modernizálási terveire, és 8000 lejt a homoródújfalusi ravatalozó tervezésére. Ezzel együtt összesen 33 ezer lejt kapott Oklánd község. Napközi otthon tervezésére 20 ezer lejt kapott Korond, 10 ezer lejt Fenyőkút fotbalpálya rendezésére, és 10 ezer lejt kaptak a korondi önkéntes tűzoltók felszerelések beszerzésére. Korond községnek összesen 40 ezer lejt utaltak ki. Oroszhegy 35 ezer lejt kapott: 8000 lejt az oroszhegyi sportpálya technikai projektjének előkészítésére, 12 ezer lejt az oroszhegyi egészségügyi központ faraktárának befejezésére, és 15 ezer lejt a 34-es jelzésű községi út munkálatainak befejezésére. Parajd 45 ezer lejt kapott, ebből 30 ezer lejt a Bánya utca felújításának tervezésére és kivitelezésére, és 15 ezer lejt Alsósófalva és Felsősófalva útmunkálatainak jóváhagyására. Siménfalva 40 ezer lejt kapott, ebből 20 ezer lejt a kobátfalvi sportpálya és öltözők modernizálására, és 20 ezer lejt orvosi rendelő javítására. Kápolnásfalunak 25 ezer lejt utaltak ki a Nagy utca és a 13A jelzésű országút kereszteződésének kialakítására. A homoródalmási tűzoltók felszerelések beszerzésére 10 ezer lejt kaptak, tűzoltóállomás építésére pedig 51 ezer lejt, összesen 61 ezer lejt. Zetelaka összesen 50 ezer lejt kapott, ebből 20 ezer lejt épületbontásra és 30 ezer lejt a 168-as, 169-es és 315-ös községi utak téli karbantartására. Szentábrahám 35 ezer lejt kapott, ebből 15 ezer lejt a tűzoltók felszereléseire, 20 ezer lejt pedig a szentábrahámi kanalizálási rendszer javításaira. Románandrásfalvának 120 820 lejt utaltak ki, ezt a kissolymosi támfal építésére költik. Kányád községnek ez alkalommal 30 ezer lejt különítettek el, ebből 20 ezer lejt közösségi tér kialakítására, 10 ezer lejt pedig az égei közösségi ház javítására költenek. Homoródszentmárton község 55 ezer lejt kapott, 45 ezer lejt napközi otthon építésére és a községközpont felújítására, 10 ezer lejt tűzoltófelszerelésre.

Udvarhely térségének összesen 1 173 795 lejt utaltak ki.

Az összes benyújtott igénylés elérhető a honlapon: http://judetulharghita.ro/alocari/noile-cereri.html A kiutalt támogatási összegek elérhetők lesznek hamarosan az aloldalon: http://judetulharghita.ro/alocari/legislatia-si-hotararile-aferente.html

A csatolmányban megtalálják a kapott összegeket településenként lebontva.

Csíkszereda, 2016. december 7.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.