fbpx

Hargita megyében készül a Régiók Bizottsága véleménytervezete

Borboly Csaba a Régiók Bizottságának (RB) előadója „Az európai felsőoktatás a világban” témakörben. Hargita Megye Tanácsa elnökét a testület Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) szakbizottsága a 2013. szeptember 16-i, brüsszeli ülésén választotta meg. A tagok számára kiadott útmutató szerint előadót olyan dokumentumhoz neveznek ki, amelyről az RB véleményt kíván készíteni. Ez lehet jogalkotási javaslat, közlemény, fehér könyv, zöld könyv, jelentés vagy más, az RB-hez a három fő európai uniós intézménytől (azaz az Európai Bizottságtól, az Európai Unió Tanácsától vagy az Európai Parlamenttől) érkező felkérés. A vélemény készítéséről az illetékes szakbizottság határoz soros ülésén a téma helyi és regionális önkormányzatok szempontjából betöltött jelentőségének figyelembevételével, illetve a politikai koordinátorokkal való konzultáció nyomán. Az előadói kinevezés időigényes kötelezettséggel jár, és az előadónak a vélemény elfogadása előtt és azt követően rendelkezésre kell állnia előkészítő ülések, illetve az elkészült véleményhez kapcsolódó utólagos tevékenységek céljából, hogy a dokumentum a lehető legnagyobb politikai és intézményi hatást érje el.

Az RB-vélemény legalapvetőbb szerepe az, hogy ajánlásokat tegyen az EU politikájának és jogszabályainak alakítására, tehát közvetítenie kell a helyi és regionális önkormányzatok aggályait, és azokat úgy kell bemutatnia, hogy a többi intézmény képes legyen könnyen megérteni a legfontosabb üzeneteket és követni az RB érvelését és indoklását, valamint szükség esetén módosítani az eredeti javaslatot.

Minden előadónak lehetősége van a vélemény összeállításában segédkező szakértőt választani és kijelölni (aki lehet például az előadó által képviselt helyi vagy regionális önkormányzat tisztviselője, vagy a vélemény témájának tudományos vagy más jellegű szakértője). A szakértő jogosult támogatást nyújtani az előadónak az összes szakbizottsági ülésen és a plenáris ülésen, amelyen a véleményt tárgyalják, illetve más, az uniós intézményeknek és az érdekeltek szövetségeinek a képviselőivel és más érintett szereplőkkel a véleményt előkészítő szakaszban megtartott üléseken, az RB-t azonban hivatalosan kizárólag az előadó képviselheti üléseken és konferenciákon, és a szakértő nem szólalhat fel az RB nevében.

Borboly Csaba előadói szerepvállalása esetében egy olyan véleménytervezet összeállítása a cél, amely tükrözi a székelyföldi felsőoktatás érdekeit, szempontjait is. A megyeelnök ennek érdekében folyamatosan konzultál a helyi egyetemek képviselőivel is a témában, és már rendelkezik az előadói munka ütemtervével. Legközelebb október 4-én, Csák László szakértővel együtt, Brüsszelben találkozik Simone Brusadinnal, az európai néppárti frakció titkárságának képviselőjével, Doru Hobjilával, az Oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás szakbizottság ügyintézőjével, valamint Ragnhild Berggel, az Európai Bizottság Oktatásügy és Kultúra Főigazgatóság Nemzetközi együttműködés és programok részlegének szakpolitikai tanácsadójával. November 13-án a megyeelnök a véleménytervezetről konzultál az Oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás szakbizottságával, majd 2014. január 30–31-én a plenáris ülésen tárgyalják meg a dokumentumot.

A Hargita megyei elnök azzal indokolta előadói szerepvállalását, hogy Hargita megye több olyan uniós projektben vesz részt, amely kapcsolódik a témához, példának hozta fel a SEEMIG nevű pályázatot, amely a migrációval kapcsolatos stratégiák kidolgozására irányul, és amelyben a szakképzett  munkaerő migrációjával is foglalkoznak a partnerek, akiknek a meglátásai segíthetnek a javaslatok kidolgozásában. Egy másik példa Hargita Megye Tanácsa gyakornoki programja, amely nagy népszerűségnek örvend az egyetemi hallgatók körében, és amelynek nyomán szakemberképző program indítását tervezik.

A megyeelnök RB-tagságáról és -tevékenységéről további információ található a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon.

Csíkszereda, 2013. október 3.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.