fbpx

Interaktív térkép az ifjúság hazavonzására

A Hargita megyei középiskolás és szakközépiskolás diákok kivándorlási szándékáról készíttetett felmérést Hargita Megye Tanácsa A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában (South Eastern Europe – Managing Migration and its Effects in South-East Europe – SEEMIG) európai uniós pályázat révén. A cél a fiatalok itthon tartása, támogatva a külföldön ismereteket, tapasztalatokat szerzők visszatérését, hogy tudásukat itthon hasznosítsák. A felmérés eredményeit, valamint a szintén a pályázatnak köszönhetően készült háromnyelvű honlapot sajtótájékoztatón mutatták be a csíkszeredai megyeházán november 28-án, pénteken. Részt vett Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke, Dobos Erika projektmenedzser és Dobos István, az intézmény projektekért felelős részlegének vezetője.

A felmérés rávilágít a Hargita megyei kilencedikes és tizenkettedikes diákok jövőjükkel kapcsolatos terveire. A 800 kérdőívet és 70 mélyinterjút tartalmazó felmérés válaszadói nagy arányban tájékozódnak a külföldi munkalehetőségekről és életkörülményekről. A legkedveltebb külföldi célpontok közé tartozik Németország, Magyarország és Anglia. Az eredményekből továbbá kiderül, hogy a megkérdezett középiskolások több mint 40 százaléka szívesebben vállalna külföldön munkát tanulmányai folytatása helyett, szerintük itthon sokkal nehezebb elhelyezkedni. A válaszok alapján ezt javítandó fontos lenne az olyan szakmák fellendítése, amelyekkel itthon könnyebben érvényesülhetnek, valamint a gyakorlati képzésekre fektetni a hangsúlyt. A munkaerőpiac hatékonyabb felmérésére a diákok szükségét érzik állásbörzék szervezésének és részmunkaidős lehetőségek biztosításának. (Részletek a mellékelt pdf dokumentumban.)

A http://migracio.hargitamegye.ro/ honlapon található interaktív térképen regisztrálva a fiatalok megjelölhetik, hogy éppen a világ mely pontján tartózkodnak életvitelszerűen. A térképpel a projekt lebonyolítóinak céljuk összegyűjteni azokat a Hargita megyei lakosokat, akik külföldön dolgoznak, de haza szeretnének jönni és itt munkát vállalni, illetve itthon élnek és itt is szeretnének elhelyezkedni.

Borboly Csaba a projekt kapcsán elmondta, hogy a fiatalok elvándorlásának egyik oka a romániai közigazgatási rendszer, amelyben a gyakran egymásnak ellentmondó jogszabályok megkötik a megyei és helyi önkormányzatok kezét, minisztériumi rendeletek mondanak ellent hatályban lévő törvényeknek, akadályozva a hatáskörök gyakorlását, illetve a nemzetközileg előírt helyi autonómia érvényesülését. Az európai uniós pályázatok segítenek az ilyen akadályok leküzdésében, fogalmazott a megyeelnök, aki szerint a fentiek ellenére az önkormányzatok többet tehetnének a helyzet rendezése érdekében, viszont sokaknak kényelmesebb csak a kormánytól várni a megoldást. Borboly Csaba hangsúlyozta, nem elég a kockakövet kicserélni piskótakőre vagy aszfaltozni, mert azzal még nem nyújtanak perspektívát a fiataloknak.

– Erre a felmérésre nagy szükség volt, és kiegészítő tevékenységként végeztük el a projektben. Igazolta a félelmeinket, ezért a politikum részéről konkrét, munkahelyteremtő cselekvésre van szükség. Erősíteni kell a szakoktatást esélyt adva a fiataloknak az itthon boldogulásra, és arra ösztönözzük a vállalkozókat, hogy alkalmazzák az ifjakat. Hargita Megye Tanácsa úgy próbál segíteni, hogy gyakornokokat foglalkoztat, akik ezáltal tapasztalatot szereznek, azt követően pedig az önéletrajzukban nem csak a felsőfokú végzettséget és a gépkocsivezetői jogosítványt tudják feltüntetni. Ugyanakkor a megyei tanács a Kisfalu programjával, a termelők támogatásával, a szakoktatás fellendítése érdekében tett erőfeszítéseivel és még számos kezdeményezésével mind a fiatalok itthon boldogulását kívánja elősegíteni – mondta az elöljáró. Hozzátette: olyan esetek is akadnak szép számban, hogy a fiataloknak itthon mindent megadnak a szülei, biztos alapot teremtenek számukra az élethez, mégis elmennek külföldre munkát vállalni, mert ez a trend – ezzel a jelenséggel is számolni kell. Az elvándorlás országos probléma, etnikai hovatartozástól függetlenül, tehát a székelységet is ennek a veszélye fenyegeti, nem a beolvadásé, hívta fel a figyelmet a megyeelnök.

A SEEMIG stratégiai, fejlesztési projekt, amelynek célja, hogy megbízható adatokat szolgáltasson a délkelet-európai migrációs, munkaerő-piaci és demográfiai folyamatokról. A projekt abból a felismerésből született, hogy a fenti folyamatok összefüggéseinek vizsgálatához szükség van a meglévő adatbázisok fejlesztésére, az adatminőség javítására. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a migrációs folyamatokkal kapcsolatos meglévő adatokat összegyűjtse, azokat kritikailag értékelje, majd ajánlásokat fogalmazzon meg az adatgyűjtés módszereire.

Csíkszereda, 2014. november 28.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.