fbpx

Levelet kaptam a székely történelemkönyvvel kapcsolatban

Tisztelt Elnök Úr!

Sűrű napi teendőim közepette is  sikerült átnéznem a  most kiadott Székelység története  című  kéz-tankönyvet. Ez a  könyv tagadhatatlan bizonyítéka  annak,  hogy hiába  vártunk Bukarestre ,vagy  Budapestre, hisz végül  csakis nekünk kellett  vállalni, hogy a tudattipró, történelmet hamisító  évtizedek után, végre  fiataljaik a  felnövekvő  nemzedék kezébe adjuk a múltunkat feltáró, azt felelősséggel bemutató történelemkönyvünket.

Bizony rólunk, nekünk, de főleg ellenünk  mások sokat írtak, de végre  felismertük eljött az ideje annak is,  hogy magunkról, magunknak és  másoknak  is  mi írjunk, igen  magunkról, magunknak, s kell a  nagyvilágnak is  mi írjunk. Ez a könyv a 13-14 éves fiataljaik számára jól szolgálja az ezredéves  szülőföld népének és  múltjának a valós megismerését és erősíti,izmosítja  annak a  szülőföldnek a szeretetét amelyért őseink annyi  áldozatot, és időnként pedig még  véráldozatot is  hoztak. A  fiatal felcseperedő,  felnövekvő nemzedék a székely – magyar  jövőnk  reménysége amelynek nagy szüksége  van, de egyben kötelessége is,hogy  ősei történelmét  szellemileg fokozatosan  is  birtokba  vegye,hogy egyre inkább magáénak is tudja.Ha népe és  szülőföldje  történelmét  jobban megismeri,akkor  minden bizonnyal jobban is  fog ragaszkodni hozza,és felnőttként élni is  fog tudni érte.

Igen! A most  kiadott székelység története  című  kézikönyv-tankönyv egyfajta  szellemi, lelki eledel, amely  bizonyára  hatékonyan táplálja a  fiataljaink szívét, elméjét,bimbódzó  kibontakozó szülőföld és  honszeretetét.

S bár ez a könyv a  13-14 éves ifjú  székely  nemzedékhez szól, de ennek ellenére a  szülőknek a  nagyszülőknek és  miért  ne még  a dédszülőknek is hasznos kézikönyve lehet  az elmúlt  tudatnyomorító,tudattipró, történelem hamisító évtizedek után, újra felidézni,  szellemileg ismét birtokba  venni a saját történelmünk dicsőséges  évszázadait, megpróbáltatásait,a hont megtartó harcait,Mert a történelmünk  valós  megismerése,illetve annak tanulságai  figyelmeztetései  nélkül,lehetetlen a  zűrzavaros  jelenben való eligazodás,de  talán még ennél is  nehezebb a jövőnk tudatos,áldozatok árán való vállalása. Igen a gyermekeinkkel az unokáinkkal  együtt  forgassuk olvassuk a  Székelység története című  könyvet,hogy együtt  felvértezettebbek legyünk arra a nem kevés  feladatra  ,vállalkozásara amelyet egykori őseinktől szép eleiktől átörökített szülőföldünk,a szabad Székely Haza újra  megteremtése  jelent.

 

Tisztelt elnök úr!

Az Ön szavaival,ajánlásával  zárom a soraimat:

 

„Őseink a mainál is sokkal   nehezebb helyzetekben is  küzdöttek és megőrizték népünket ,szülőföldünket a mi számunkra.Mi sem maradhatunk adósai a  minket  követő székely  nemzedékeknek.”

 

Adja Isten hogy így is legyen.

 

Üdv,…………………….

 

U.I.:  A könyvet minél előbb a  középiskolások számára is el kell készíttetni.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.