fbpx

Miért döntöttem a polgármester-jelöltség mellett?

Sokakat megleptem döntésem bejelentésével, miszerint indulok az RMDSZ csíkszeredai előválasztásán. A miért kérdésre megadtam a választ a március 8-i sajtótájékoztatómon, az alábbiakban írásban is összefoglalnám mondandóm lényegét.

A megyeszékhelyen olyan kényszerhelyzet állt elő, amire indulásom lehet az egyik válasz. Csíkszeredát nem hagyhatjuk bizonytalanságban, ezért szeretnék mutatni egy lehetőséget. Jelenlegi lépésem egyrészt figyelemkeltés, hogy ébresztő, Csíkszereda, a megyeközpont nem maradhat gazdátlanul, tétován! Az is nyomott a latban jelen döntésem meghozatalakor, hogy a közvetlen választások híve vagyok. A megmérettetés lehetőség a felmérésre és az újabb találkozásra a csíkszeredaiakkal. Előválasztás ugyan nem lesz az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltjéről, mivel időközben kiderült, hogy az egyedüli vagyok, aki leadta jelentkezési iratcsomóját, de a jelentkezés és a közvetlen aláírásgyűjtés is tekinthető egyfajta előválasztásnak, megmérettetésnek, a közvetlen demokrácia gyakorlásának. Kijelenthetem, hogy már az az egy hét megérte, március 8-i bejelentésem és a jelentkezési határidő között, amely alatt Csíkszereda számos lakójával találkoztam és feltérképeztem a problémáikat. Jó alkalom nyílt arra, hogy több érv, több gondolat kerüljön a közbeszédbe, amelyeket át lehet beszélni, ütköztetni, súlyozni.

A fő programpont: a munkahelyteremtésben részt vevők segítése, ösztönzése

A fiatalok elvándorlása a megye nagyobb városaiban drasztikus, az utóbbi húsz évben közel felére csökkent, így programomban továbbra is prioritás a munkahelyteremtés, a fiatalok itthon tartása. Ez a legnagyobb kihívás Székelyföldön, amire a városok, elsősorban a megyeközpontok tudnak választ adni. Ezen akarok dolgozni. Csíkszereda alkalmas helyszín arra, hogy több száz, akár néhány ezer munkahelyet teremtő beruházások helyszíne legyen a következő években. Újra lendületet kell adni a városnak, Csíkszereda a megye húzóereje kell hogy maradjon. A megyeszékhely élén az egész megyéért is lehet cselekedni, erre valók a közösségi fejlesztési társulások, amelyekben önkormányzatok lehetnek tagok, továbbá közös fenntartásban és közös felelősségvállalással több megyei szintű szolgáltatást, intézményt, projektet lehet működtetni, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnökeként pedig a megyei tanács csíki frakciójával is jól együtt tudok majd dolgozni. Programom, témáim megyei fontosságúak, és a megyeszékhely programjai az egész megyére hatással lehetnek. Arról biztosíthatok mindenkit, hogy továbbra is szívemen viselem a megye sorsát.

Most tehát – Csík-térségben és az egész megyében – a városoknak a munkahelyteremtésben kell teljesíteniük. Ez olyan feladat, amely különbözik egy beruházás lebonyolításától – a munkahelyteremtés komplexebb ennél, mert az ipari infrastruktúrán túl az oktatást és minden egyéb területet össze kell hangolni. Úgy gondolom, nem szerénytelenség azt mondani, hogy látványos eredmények Hargita Megye Tanácsa közreműködésével születtek a megyében az elmúlt években, ilyen a székelykeresztúri tejfeldolgozó üzem gazdák általi megvásárlása, a termelők összefogása, piacteremtés itthon és a határokon túl… Tipikus példa a székelyudvarhelyi Bányai szakközépiskolában a CNC marógép kezelésének oktató szakosztály indítása (http://www.borbolycsaba.ro/hirek/cnc-vezerlesu-gep-kezelesere-kepzo-osztalyt-inditananak-szekelyudvarhelyen/), amelyhez további tízezer euró szükséges, ami nem olyan sok, ha figyelembe vesszük, hogy ezáltal sok száz diák jól fizető álláshoz juthat, és a városvezetés együttműködési szándékán múlik, hogy a kijelölt célra fordítja-e a megyei tanácstól kapott összeget. Tehát ehhez egy mindenkivel egyeztetni képes politikusra van szükség, legyen szó helyi szereplőkről, Bukarestről, Budapestről vagy akár Brüsszelről.

Város és megye kapcsolata

Egyszóval a munkahelyteremtés egész emberes feladat. Ennek érdekében is a város és a megye együtt tud cselekedni, a két önkormányzat munkáját még jobban össze lehet hangolni, sok jó programmal, például a megyei sürgősségi kórház esetében is közös munkára van szükség. Ha polgármester leszek, nem veszít el a megye, követni fogom a dolgok alakulását. Kijelenthetem, hogy a megye meg fogja nyerni magának Csíkszeredát, és remélem, Székelyudvarhelyt és Gyergyószentmiklóst is, a közös gondok orvoslásáért. Ne feledjük: egy város nemcsak a közigazgatási határig terjed, ma már láthatjuk, hogy a városok térségközpontok. E téren jó példa volt Csíkszereda, de lehet ezt még fokozni.

Fókuszban az oktatás

Ha már munkahelyteremtésről beszélünk, annak alfája és ómegája az oktatás, ezen belül a szakoktatás és a felsőoktatás. Ezen áll vagy bukik minden. Ennek ügyét megyei szinten kell rendeznünk, le kell ülni s megnézni, hol vannak párhuzamosságok, hol van fölösleges erőforrás, ami elosztható, hol van jó példa, és a pedagógustársadalommal, a vállalkozókkal meg a polgármesterekkel közösen fel kell tudnunk vázolni azt az utat, amelyen a megye oktatása haladni fog. Aprólékosan végigmegyünk minden gondon-bajon és problémán, és megoldjuk. Bárki bármit mond, hiszek abban, hogy érdemes a kistérségekbe energiát fektetni és ez által a térségi összefogás által keresni a közös, jó megoldásokat.

Csíkszereda mint lelki központ

Csíkszereda húzóerejének növelésében szerepe lehet annak, ha a várost mint Székelyföld lelki központját is erősítjük. Erre minden lehetőség adott, hisz itt van Csíksomlyó, a Kárpát-medence leglátogatottabb katolikus kegyhelye. Azon is dolgoznunk kell, hogy Őszentsége, Ferenc pápa a 2018-ban eljöjjön, ha az évben Romániába látogat.

Alkotó erőre azért is van különösen nagy szükség most a város élén, mert a városok, főleg a municípumok jelentősége emelkedni fog, a megyéké pedig csökken, s erre ráerősít a megyeelnök közvetett választása is. Én a feladatot keresem, nem a helyezkedést, s szeretem magam megméretni a választókkal. A megméretés és a feladat Csíkszeredában lesz, ugyanis a székelyföldi városok helyzete nincs jó állapotban, ezért gondolkodni kell a továbblépésen. Ezt Csíkszeredából, a székelység lelki központjából lehet elindítani, közvetlen választói felhatalmazással.

Új energiák

16 évet dolgoztam a megyei tanácsnál, sok jó eredményt elértünk, sok jó, akár országos szinten is átvett jó gyakorlatot vezettünk be, tehát van, amiről beszélni. Most van egy helyzet a megyeszékhelyen, ahol új energiákat kell mozgósítani, hisz feladat van, egy új kihívás, amelyért mint megyeelnök és mint a csíki területi RMDSZ-szervezet vezetője is felelősséget kell vállalnom. Az új feladat, a város most nagyon lelkesít, motivál. Vannak olyan konkrét fejlesztési feladatok, amiket csak városvezetőként lehet megcsinálni, a megyei vezetésben nem, ilyenek a munkahelyteremtés, az iskolarendszer fejlesztése, a székelység lelki központjának megerősítése. Húszéves politikusi tapasztalatom alapján tudatában vagyok döntésem súlyának.

Ráduly Róbert Kálmán volt polgármesternek helye van a székelyföldi közéletben (sőt jeleztem, hogy ha elindul az újabb mandátumért az RMDSZ-es csapattal, akkor visszalépek), az általa vitt jó kezdeményezéseket folytatjuk (például a sport terén), azokat kiegészítjük, s a várost felhelyezzük Európa gazdasági térképére. Nyugodt építkezésre van szükség, a cirkuszok, konfliktusok nem segítenek, mert ezek hatására (is) a fiatalok elvándorolnak. Érezhető, hogy jelentős várakozás van gazdasági téren. Tarthatatlan az az állapot, hogy a foglalkoztatottak túlnyomó része a közszférában dolgozik. Erre nem lehet alapozni, mert mi lesz, ha egy kormányhatározattal összevonják a megyéket, és Csíkszereda nem lesz megyeközpont, a hivatalokat pedig áttelepítik nagyobb városokba? Kiürül a város?

A helyzet nem könnyű, a gazdasági válság szelei fújdogálnak. Leálltak a Romániába irányuló zöldmezős beruházások. Az infrastrukturális beruházásokhoz csak pénz kell, a humán rendszerek jobbítása több munkát és türelmet igényel, szükség van hozzá egyeztető képességre, ami nekem megvan. Az összedolgozás, a csapatmunka híve vagyok. Úgy látom, arra a tudásra, tapasztalatra, kapcsolatrendszerre, amivel rendelkezem, Csíkszereda élén lenne szükség.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.