fbpx

Stabil együttműködés az egyházakkal

Hargita Megye Tanácsa összesítést készített az 2009–2013 közti egyház-támogatási programjairól. Az ábrákkal is szemléltetett adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években a megyei tanács stabil együttműködést létesített a megyei egyházi felekezetekkel, támogatta templomok, egyházi épületek felújítását, javítását, illetve programok megszervezését, amelyek révén a helyi közösségek megerősítéséhez, lelki, kulturális és közösségi értékeik gyarapításához járultak hozzá. Hargita Megye Tanácsa 2009-től kiemelt figyelmet fordít erre a tevékenységre, mivel az egyház intézményeinek és tevékenységeinek közösségépítő szerepe meghatározó jelentőségű a székelyföldi társadalomban, releváns szerepet töltenek be az oktatás, a kultúra és a közösségszervezés területén egyaránt. Az elmúlt évek egyház-támogatási programjai keretében az egyes felekezeteknek nyújtott támogatás 2009-ben 407 ezer lej, 2010-ben 830 ezer lej, 2011-ben 1 390 000 lej, 2012-ben 2 375 000 lej, 2013-ban pedig 3 100 000 lej volt.

– Hargita Megye Tanácsánál külön egyházügyi részleg működik két főállású munkatárssal, ami más megyei tanácsnál nincs. Ehhez a nagy volumenű munkához szükség van erre a részlegre, amely az ilyen célú programjaink lebonyolítása mellett segít a felekezeteknek a központi, kormányzati források lehívásához szükséges dokumentáció összeállításában, legyen szó a vallásügyi államtitkársághoz vagy akár a művelődési minisztériumhoz benyújtandó kérelmekről – nyilatkozta az összesítő anyaggal kapcsolatban Borboly Csaba megyeelnök.

Az elöljáró szerint Hargita megyében másként kezelik az egyházak támogatásának ügyét, mint ahogyan teszik azt az ország többi részében: itt nem templomot templomra építenek minden utcában, nem csak leosztják az egyházaknak a pénzt, hanem átgondoltan, a helyi közösségek igényeit figyelembe véve, célirányosan különítik el az összegeket. Borboly Csaba az egyházakban pótolhatatlan közösségszervező erőt lát, főleg a kistelepülések esetében.

Az intézmény az egyházakkal való együttműködést elősegítő programokat indított, valamint különféle tematikus pályázati programokat, amelyekre az egyházak is pályázhatnak (kulturális pályázati program, ifjúsági pályázati, falugondnoksági, idős- és családprogram, műemlékvédelmi, régészeti), továbbá hozzájárult a nem papi személyzet bérezéséhez. Ugyanakkor a megyei tanács és az egyházak együttműködése eredményeképpen számos pozitív kezdeményezés, megvalósítás történt: a székelykeresztúri tejgyár szövetkezeti formában való működtetése részben a térségi egyházi képviselőkkel való együtt gondolkodás és közös munka eredménye; ugyancsak Keresztúr térségben az unitárius egyházközséggel együtt kezdeményezték egy térségi zöldségfeldolgozó létrehozását; ide sorolhatók a Mária zarándokút népszerűsítése és turisztikai célpontként való értékesítése érdekében tett közös erőfeszítések a csíki római katolikus egyházközséggel. Továbbá hasonló értékes kezdeményezése ennek az együttműködésnek, hogy a református egyházzal együtt a diakóniai szolgáltatásokat kívánják bővíteni és kiterjeszteni olyan területekre, amelyeken igény van újabb szolgáltatásokra is. Az eredményes együttműködés másik jelentős példája a román–magyar jó együttélési kódex kidolgozásának kezdeményezése vagy a Kelemen–Görgény Közösségi fejlesztési Társulás létrehozása a megye északi térségében található települések fejlesztése céljából, amely programok esetében a megyei ortodox közösség partnerként csatlakozott, pozitívan állt hozzá.

Az elmúlt időszak támogatási programjairól készült összefoglaló számadataiból kiderül, hogy több mára intézményesült lehetőség létezik az egyházakkal való közös problémamegoldásra, ezek a lehetőségek állandóan bővülnek és a konkrét gondok, igények fényében konkretizálódnak (lásd a ravatalozóépítési program megyeszintű kiterjesztését, ifjúsági vallási táborok támogatását és egyéb kezdeményezéseket, programokat). Az egyházakkal való együttműködés, amint azt a fentiek is alátámasztják, a kulturális örökség védelme és közösségépítés területén számít igazán úttörő jellegűnek.

A teljes kimutatás itt olvasható.

Csíkszereda, 2014. január 8.

 286 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...