fbpx

Szépvíz látványosan fejlődik

Beruházásra még soha ennyit nem költöttünk, mint a tavalyi évben – hangsúlyozta Ferencz Tibor szépvízi polgármester, amikor az elmúlt év megvalósításairól, és az idei év terveiről számolt be a január 27-én, vasárnap megtartott falugyűlésen. A találkozóra meghívást kapott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, továbbá jelen volt Becze István megyei tanácsos is.

A tavalyi év legfontosabb megvalósításait címszavakban sorolta fel a polgármester: megtörtént a Szénás út befejezése, az emlékközpont felújítása, a szentmiklósi kultúrotthon feljavítása és a tér rendezése, a bükklokai út felújítása, Bükklokában a Tatros veszélyes részeinek partvédelme, anyag biztosítása a hídépítéshez, továbbá mezei utak megterveztetése, épület- és telekvásár, buszmegállók építése mindhárom településen, a szépvízi futballpálya munkálatának elkezdése, a Felső-nád vízvezetékének elkészítése, telekkönyvezés, Cibre-fürdő felújítási munkálatai, az önkéntes tűzoltóknak eszközvásárlás, a borzsovai kultúrház előtti tér parkosítása.

A közösségépítés kapcsán kiemelte a március 15-i ünnepséget, a nagykorúsítást, a hagyományos káposztavágást és vásárt, a kultúrcsütörtökök megszervezését, a táncoktatást, különböző szakmai találkozók lebonyolítását, a területalapú támogatást, a lomtalanítást és a virágosítási programot. Ugyanakkor kitért a civil szervezetek munkájára is, megköszönve egész éves tevékenységüket. A hivatal támogatta a futball csapatok tevékenységét, a karatésokat, az ifjúsági szervezeteket, az önkéntes tűzoltókat, az egyházakat, a hagyományőrzőket, az Őszi Rózsa idősek klubját, a citerásokat, a borzsovai kórust, az örmény közösséget és a Szépvíz Rádiót. Ferencz Tibor polgármester a sikeres pályázatokról is említést tett: pályáztak a borzsovai tűzoltók ruházatára, könyvkiadásra az ezeréves határvédelmi szerepünk ismertetéséért, a Nádi suttogó nyomdai megjelenésére, a Szent László napok megszervezésére, stb.

A polgármester beszámolója után Borboly Csaba megyeitanács-elnök gratulált a 2018-as munkához és a felsorolni is sok megvalósításhoz.

– Azt gondolom, hogy a beszámolóból jól látszik, hogy egy szívós, munkás év volt a tavalyi. Erre a teljesítményre büszke lehet mindenki, ami itt megtörtént. A községnek a térségben betöltött szerepe tovább erősödött. Nagy vállalásuk, hogy a történelem átadása és identitásunk megőrzése érdekében múzeumot fognak létrehozni, ez mindenféleképpen a Kárpát-medencei magyarság számára is értékteremtő. Az épület kész van, most fog jönni a berendezés, ami a település hírnevét messze földre elviszi – fogalmazott Borboly Csaba.

A megyeelnök köszönetét fejezte ki Becze István megyei tanácsosnak, hogy aktív szerepet vállalt abban, hogy a Pogány-havas Kistérségi Társulás visszatérjen Szépvízre.

– Nem az itt élő emberek, közbirtokosságok, erdő- és mezőtulajdonosok ellenébe vagy vele párhuzamosan végzi a munkáját a kistérség, hanem a települések érdekében – véli a megyeelnök.

A falugyűlésen az is elhangzott, hogy Szépvíz sokat hallatott magáról a tavaly októberi Márton Áron római zarándoklat mentén is, ami az egyházközség és a kórus szervezésében indult el és mozgalommá teljesedett, amely a magyarság számára is fontos hozadékkal járt. A diplomácia mellett ez is nyomhatott a latban, hogy Ferenc pápa június elsején Csíksomlyóra látogat.

A megyeitanács-elnök a gazdaságfejlesztés fontosságára is kitért, jó példaként hozva fel a tejfeldolgozást és zöldségtermesztést, valamint a többi ágazatba rejlő lehetőségeket.

– Bízom benne, hogy a magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programjából is sokan fognak Szépvízről támogatásban részesülni, ami által tovább élénkülhet a gazdaság a térségben.

Borboly Csaba beszéde végén arra is kitért, hogy az idei évben két fontos választásra is sor kerül: az európai parlamenti választásra és az államelnöki választásra. Megítélése szerint fontos szem előtt tartani, hogy ha van egy erős RMDSZ-es csapat támogatása a község mellett, akkor vannak források, helyi, megyei és országos szinten, ami segíti a települések fejlődését, a tervezett beruházások megvalósulását.

Csíkszereda, 2019. január 27.

 740 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...
Megszakítás