fbpx

Több mint hárommillió lejjel támogatta idén Hargita Megye Tanácsa az egyházakat

Kívül-belül megújult a csíkszentmártoni római katolikus templom. November 10-én, vasárnap tartották a hálaadó búcsús szentmisét, amelyet Tamás József segédpüspök celebrált a környékbeli papság részvételével. A zsúfolásig telt templomban együtt ünnepelt a helybéliekkel Borboly Csaba megyeelnök, Tánczos Barna szenátor, Korodi Attila képviselő és Becze István megyei tanácsos is.

A templom teljes körű felújítását 2011 novemberében kezdték el, a statikai megerősítés mellett a tetőszerkezetet is újjáépítették, valamint külső és belső festést is végeztek. A jelenlegi csíkszentmártoni templomot 1802-ben kezdték el építeni, és 1814-ben fejezték be. A templomban őrzik az 1525-ből származó Mária-szobrot, amely ma is éke a hajléknak.

Vakaria Béla plébános értékelte a megyei tanács segítségét, hisz az elmúlt két évben több mint 130 ezer lejjel támogatták a templom felújítását.

– A megyei tanács az utóbbi időben nagyon sokat segített templomaink, plébániánk rendbetételében. Most legutóbb is segélyeket kaptak bizonyos plébániák, hogy az idén elkezdett munkájukat tudják befejezni – mondta a szentmise végén Tamás József püspök, aki Isten áldását kívánta minden jó szándékú ember munkájára, hogy szembe tudjanak nézni az előttük álló nehézségekkel.

Hargita Megye Tanácsa fontosnak tartja az egyházak integráló szerepét a társadalomban, hisz nagy szerepük van az ifjúság nevelésében, ezért a felekezetek idén is több kiírásra pályázhattak, amit a jövőben is folytatni kíván a megyevezetés. Borboly Csaba megyeelnök elmondta, elégedett amiatt, hogy aki idén ilyen nemű kéréssel fordult a megyei tanácshoz, mindenkit sikerült támogatni valamilyen mértékben.

Az októberi tanácsülésen a megyei tanács tagjai egyhangúlag elfogadták az egyházak igényléseit, és különböző javításokra, ravatalozóépítésre mintegy 100 ezer eurónyi összeget különítettek el az idei költségvetésből, a 2013-as támogatások kiegészítéseként. Az egyházak ügye a megyei tanács számára elsődleges, hiszen a közösségek összetartását szolgálják, kulcsszerepük van a társadalomban.

Az idei évben Hargita Megye Tanácsa egyháztámogatási programja keretében támogatást nyújtott az alcsíki főesperesi kerületnek (a csíkszentmártoni, kászonújfalvi, csíkszentkirályi, csíkszentléleki, tusnádi, csatószegi, újtusnádi és lázárfalvi római katolikus plébániának), a felcsíki főesperesi kerületnek (a gyimesfelsőloki, gyimesközéploki, madéfalvi, madarasi, taplocai, rákosi, csíkszeredai, dánfalvi, ajnádi, csíkszenttamási, csíkcsicsói, balánbányai, csíkszépvízi, zsögödi, hargitafürdői, csíkszentmiklósi római katolikus plébániának), a székelyudvarhelyi főesperesi kerületnek (a homoródkarácsonyfalvi, székelyszenttamási, szentegyházasfalvi, nyikómalomfalvi, székelyvarsági, szentkeresztbányai, kápolnásfalvi, oroszhegyi, zetelaki, bögözi, máréfalvi, székelykeresztúri, lövétei római katolikus plébániának), a gyergyói főesperesi kerületnek (a maroshévízi, tekerőpataki, orotvai, borszéki, marosfői, gyergyóalfalvi, gyergyócsomafalvi, kilyénfalvi, gyergyószentmiklósi, gyergyóújfalvi, gyergyótölgyesi, gyergyóhodosi, gyergyószárhegyi római katolikus plébániának), a székelyudvarhelyi református egyházmegyének (a csíkszentmártoni, csíkszeredai, patakfalvi, alsóboldogfalvi, ócfalvi, múzsnai, bikafalvi, kisgalambfalvi, nagygalambfalvi, alsósófalvi, betfalvi, mátisfalvi, székelyudvarhelyi, csekefalvi, etédi, székelykeresztúri, újszékelyi, homoródszentmártoni, siménfalvi, szentegyházi, telekfalvi, bögözi, kőrispataki, gyergyószentmiklósi, maroshévízi  református parókiának), a székelyudvarhelyi unitárius egyházkörnek (a csíkszeredai, kénosi, városfalvi, homoródkeményfalvi, szentegyházi, gyergyószentmiklósi unitárius parókiának), a székelykeresztúri unitárius egyházkörnek (a csehétfalvi, gagyi, siménfalvi, kobátfalvi, székelyszentmiklósi, kedei, csekefalvi, nagykadácsi, kőrispataki, firtosmartonosi, medeséri, firtosváraljai, korondi, újszékelyi, bencédi, kobátfalvi, szentábrahámi, fiatfalvi, székelykeresztúri unitárius parókiának), a romániai zsinatpresbiteri evangélikus-lutheránus egyháznak (a csíkszeredai evangélikus-lutheránus parókiának), a Kovászna és Hargita megyei román ortodox püspökségnek (a lóvészi, balánbányai, várhegyi, maroshévízi, borszéki, gyergyótölgyesi, bélbori ortodox parókiának), a görög katolikus püspökségnek (a maroshévízi görög katolikus plébániának) és a pünkösdista egyháznak (borszéki pünkösdista egyház). A támogatásokat többek között ravatalozó- és parókiaépítésre, fűtésrendszer kialakítására, tetőszerkezet javítására, külső festésre, nyílászárók cseréjére, orgonajavításra, működési költségek fedezésére igényelték. Az ez évi támogatások összértéke meghaladja a hárommillió lejt.

Csíkszereda, 2013. november 14.

 1,464 total views,  1 views today

Hozzászólások
Loading...
Megszakítás