fbpx

Új községházát adtak át Parajdon

Istené a hála, emberé a köszönet! – ezekkel a szavakkal köszöntötte Bokor Sándor polgármester a Parajd község polgármesteri hivatala új épületének átadására egybegyűlt helybélieket és a meghívott vendégeket a május 21-én, szerdán délben megtartott ünnepélyen. A parajdiak hívó szavára válaszolt Verestóy Attila szenátor, Moldován József parlamenti képviselő, Borboly Csaba megyeelnök, Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester és több udvarhelyszéki polgármestertársa, Péter Ferenc szovátai polgármester és Madaras Árpád sóváradi polgármester, valamint Ambrus Sándor térségi megyei tanácsos és Bíró Barna Botond, az udvarhelyszéki RMDSZ ügyvezető elnöke, megyei tanácsos.

– Öröm számomra, hogy ilyen szép számban ünnepelhetünk együtt, ünnepelhetjük azt, hogy sok tervezés, törődés, gyötrődés és nekirugaszkodás után elkészülhetett Parajd impozáns községháza. Ez a ház a parajdi népé, a sóvidéki népé és mindazoké, akiket kiszolgál, akiknek ügyintézésben, tájékoztatásban, előrehaladásban segít, vagy csak egyszerűen bátorítást nyújt. Ezzel az épülettel nemcsak értéket hoztunk létre, jelzést is adtunk az utókornak, hogy itt is, ahogy Udvarhelyszék vagy Székelyföld sok más településén, lehet alapköveket lerakni, házakat sziklára építeni keresztényként és székely-magyarként, eltökélt szándékkal, akár vezetőként, akár egyszerű emberként, becsületességgel és határozottsággal – mondta el Bokor Sándor polgármester. – Az egy év alatt felépített községháza jelzi, hogy nemcsak utakat, iskolákat, kultúrházakat, vízhálózatokat, orvosi rendelőket építünk, hanem végre a hivatalnak is lett egy olyan székhelye, ahol civilizáltabb kiszolgálást tudunk megszervezni, és ahová az adófizető polgárok, de akár a Parajdon megforduló turisták is bizalommal térhetnek be.

A községi elöljáró megköszönte a tervező és a helyi kivitelező munkáját, illetve Hargita Megye Tanácsa támogatását, amely az 1,4 millió lejes összköltségvetésből 216 ezer lejt biztosított a munkálatokhoz.

Verestóy Attila szenátor, az udvarhelyszéki RMDSZ elnöke köszöntőjében kifejtette, olyan emberekkel áldotta meg a Jóisten a Sóvidéket, akik szeretnek és tudnak is itt élni, alkotni, építeni – azt tudják, ami talán a legfontosabb az utak, iskolák és egyéb épületek emelése mellett: tudnak emberi közösséget is építeni.

– Közösségünk ereje látszik ebben az építményben is, mely az önök szolgálatára épült, és remélem, hogy közösségünk a hétvégén is megmutatja erejét itt Parajdon is, a Sóvidéken is, egész Székelyföldön és szerte Erdélyben. Ha látszik, hogy erősek vagyunk, akkor nem lehet minket félreállítani, és megvalósíthatjuk terveinket – hangsúlyozta Verestóy Attila.

Moldován József parlamenti képviselő felelevenítette, hogy amikor Parajdon, illetve Sóvidéken jár, mindig az az érzése, hogy változik valami – és nem a  közösség változik, hanem a környezet.

– Azt gondolom, hogy a Jóisten azért teremtett minket a saját mására, hogy alkotni tudjunk olyan földi javakat, olyan maradandó dolgokat, amelyek a lelkünkben maradnak meg, akár a kultúránk és a hagyományaink. Életerős közösségekre van szükségünk, melyeknek erőssége az összetartozás, az összefogás; olyan erős közösségekre, mint a parajdi, amelynek küzdelmét és eredményes munkálkodását ez az építmény is a hirdeti – mondta el köszöntőjében a parlamenti képviselő.

Borboly Csaba megyeelnök szerint látszik, hogy a község és annak települései fejlődnek.

– Hiszünk abban a munkában, ami itt zajlik, és hiszünk benne, hogy a község jó irányban halad. Ahogyan a hitéletnek a központja a templom és az oktatásnak az iskola, ugyanúgy egy polgármesteri hivatal a község életének a központja, a motorja. Ezért tartom én is lényegesnek, hogy korszerű körülmények között fejtsék ki a mindennapi munkájukat a község javára. Gratulálnunk kell tehát önöknek ehhez a modern községházához! – mondta el a megyei tanács elnöke, emlékeztetve az ünnepélyen jelen levő parajdiakat, hogy néhány nap múlva az európai parlamenti választások egy fontos mérföldkövet jelentenek a tágabb értelemben vett közösség, Székelyföld és Erdély számára, ugyanakkor a sóvidékieknek is. – Mi, székelyek és erdélyi magyarok, vasárnap meg kell, hogy mutassuk saját magunknak, de Bukarestnek és Brüsszelnek is, mennyien vagyunk, tudatában annak, hogy az európai parlamenti jelenlétünk folytatása ahhoz is szükséges, hogy haladhassunk tovább vidékünk fejlesztése, építése terén. A vasárnapi mérföldkő a politikai vezetők és a közösség közös vizsgatétele. Én hiszem azt, hogy mindenütt, ahol a közösség érzi, hogy a vezetői értük vannak, és őt szolgálják ki – mint ahogy van ez Parajdon is –, ott vasárnap is megvalósul az összefogás, és sikeresen fogunk vizsgázni.

Borboly Csaba Ambrus Sándor térségi tanácsossal együtt székely zászlót adott át a község polgármesterének, hogy a lobogó a polgármester irodáját is díszíthesse.

Az ünnepség végén a helyi felekezetek vezetői, Kántor Csaba református püspökhelyettes-esperes és Fehér Márton római katolikus plébános mondtak áldást, majd a szalagvágást követően az egybegyűltek megtekintették a korszerű épületet.

Székelyudvarhely, 2014. május 21.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.