fbpx

Új kultúrházat adtak át Békástanyán

Új kultúrotthont avattak február 7-én a Parajd községhez tartozó Békástanyán. Az ünnepségre megtelt az épület helybéliekkel.

– A tanyák világa egy külön világ, nemcsak azért, mert itt jobban hull a hó, vastagabb a hóréteg, vagy frissebb a levegő és erősebb a szél, hanem azért is, mert itt más a megélhetés és az élethez való hozzáállás – emelte ki az ünnepség elején Bokor Sándor, Parajd község polgármestere hozzátéve: – Hála Istennek, több évtized után végre megélhettük, hogy új kultúrházat építhettünk Békástanyán. Külön öröm számomra, hogy megélhettük azt is, hogy ma már – az útszakasz tavalyi átadása után – olyan úton érhettünk ide vendégeinkkel, amelyet utoljára több mint három évtizeddel ezelőtt használhattunk járművekkel. A kistelepülések és köztük a 150 lelkes Békástanya is fontosak kell hogy legyenek egy nemzet életében. Köszönetemet fejezem ki a községvezetés és a helyiek nevében, hogy a megyei tanács segített mindkét befektetés kivitelezésében, Borboly elnök úr egy évvel ezelőtti ígérete szerint. Remélem, hogy mindkét megvalósítás hozzá fog járulni, hogy Békástanyára visszakívánkozzanak azok, akik innen elmentek, és hiszem azt, hogy Békástanya élhetőbb, vidámabb és népesebb tanyája lesz a vidéknek, Parajd községnek és magának Székelyföldnek. Köszönöm a település hozzáállását és összefogását, mindazt, amivel kivették a részüket a munkálatokból – és példaértékű, hogy ez az összetartó közösség nem a mának, hanem a jövőnek él.

Az eseményen jelen volt Borboly Csaba megyeitanács-elnök és Moldován József parlamenti képviselő is. Moldován József megosztotta örömét, hogy a település népe majdnem teljes létszámban megjelent az ünnepségen, és kifejezte reményét, hogy gyakran meg fogják tölteni a hajlékot a helyiek. Szülővárosának, Borszéknek a példáját osztotta meg a képviselő a jelenlevőkkel, ahol tíz évig nem működött a kultúrház, három évvel ezelőtt azonban a helyi önkormányzat és a megyei tanács szerepvállalásával, valamint kormányzati támogatással sikerült újra megnyitni a városi kultúrházat, újra pezsgésnek indult a város élete, és ennek eredményeképpen még az emberek is jobban mosolyognak egymásra az utcán, és másképp viszonyulnak egymáshoz. Egy ilyen ház a közösséget összefogja, összekovácsolja, megteremti a közösség és a jövő építésének a lehetőségét. Bízom benne, hogy Békástanya közössége is erősödni, nőni fog az elkövetkezőkben – és kívánom, hogy jó egészségben használják ezt a kultúrházat, minél több olyan rendezvény során, amely örömet fog szolgáltatni.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke ünnepi beszédében felelevenítette, hogy mit látott ezelőtt egy évvel, amikor idelátogatott, a mostani szép kultúrház helyén, és megköszönte mindenkinek, aki kivette részét a munkából.

– Külön örömet jelent, amikor egy széles körű kaláka után állhatunk meg egy pillanatra ünnepelni. Köszönöm, hogy Parajd község helyi tanácsa a mi támogatásunkat jelentős összeggel kiegészítette, és köszönöm Békástanya közösségének, hogy összefogással besegített a munkálatokba. Ez olyan megvalósítás itt, a Sóvidéknek ezen a részén, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Ez a zsúfolásig megtelt terem azt üzeni számomra, hogy önök a sajátjuknak érzik, és óvni fogják az épületet. Örvendek, hogy tejcsarnokot is létesítettek az elmúlt időszakban, hisz minden megtett lépés számít, hogy haladhassunk. Bízom benne, hogy az itt, az erdők között, ebben a szép környezetben előállított tej, az itt felnevelt állat húsa, valamint az erdei gyümölcsök tudnak még önök számára jövedelmet biztosítani, hogy megérhesse itt élni. Kívánom, hogy minél több lakodalmat tartsanak ebben a teremben! – mondta el a megyeitanács-elnök.

Borboly Csaba és Ambrus Sándor térségi megyei tanácsos két ajándékot is átadtak a békástanyaiaknak: egy udvarhelyszéki festett falinaptárt, valamint a Hargita Megye Tanácsának határozata alapján megyezászlóvá nyilvánított székely zászlót.

– Habár ahogy önök is láthatják, két napja a romániai televíziócsatornákon folyamatosan azt hallhatjuk, hogy a székely zászló miatt milyen csúnya, rossz emberek vagyunk mi, én arra bátorítom önöket, hogy a székely zászlót, amely a megyének ebben a pillanatban még hivatalos zászlója, tűzzék ki erre az épületre – mondta el Borboly Csaba.

Szász Tibor felsősófalvi református lelkipásztor áldását követően az ünnepséget Békástanya és a Korond községhez tartozó szomszédos Pálpataka fiataljainak a szavalatai, néptánca, népdaléneklése és rövid színdarabos műsora zárta, amit a jelenlevők vastapssal díjaztak.

Békástanya új kultúrházának felépítése mintegy 435 000 lejbe került, amiből 100 000 lej a megyei tanács hozzájárulása.

Székelyudvarhely, 2013. február 7.

BekastanyaKulturotthon2013feb07_3 BekastanyaKulturotthon2013feb07_2

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.