fbpx

Újra kell építeni a fiatalok bizalmát az európai projekttel szemben

Az EU YOUTH konferencián vett részt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Régiók Bizottsága (RéB) tagjaként, Markku Markkula RéB-elnököt képviselve, október 6-án Kassán. A négynapos rendezvény végén Strukturált párbeszéd a fiatalokról címmel közös ajánlást fogalmaztak meg, ebben a panelben képviselte a RéB elnökét Borboly Csaba. Üdvözölte az ajánlást, és kiemelte azokat a fontosabb pontokat, melyeket már ő is megfogalmazott mint a RéB raportőre Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018) című jelentésében.

Elősegítik a fiatalok elkötelezettségét a társadalomban

A közös ajánlásban kiemelték a sokféleség fontosságát, azt, hogy felül kell kerekedni a félelmen és az intolerancián. Ennek kapcsán Borboly Csaba beszédében elmondta, hogy az ifjúságpolitika célrendszerének fókuszában kell lennie az esélyegyenlőség biztosításának, a társadalmi integráció előmozdításának, valamint elő kell segíteni az aktív polgári szerepvállalást, pontosabban a fiatalok részvételét és az ifjúsági munka erősödését, a megkülönböztetésmentességet és az interkulturális megértést. Emellett úgy véli, az ifjúsággal kapcsolatos minden stratégiának és szakpolitikának magában kell foglalnia horizontális intézkedéseket a biológiai és társadalmi nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében.

Borboly Csaba hangsúlyozta, hogy az EU és a tagállamok politikájában kiemelten kell kezelni a veszélyeztetett fiatalok, például a NEET-fiatalok (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő), valamint a migrációs hátterű fiatalok társadalmi befogadását, hiszen ők nagyobb eséllyel válhatnak ilyen veszélyeztetett fiatalokká. A megyeelnök külön hangsúlyt fektetett azon kezdeményezések kidolgozására, amelyek az állami gondozásból 18 évesen kikerülő, adott esetben mindenféle, a felnőttkorba lépést elősegítő felügyelet nélkül maradó fiatalokat céloznák meg.

Az ajánlás aggodalommal jegyzi meg, hogy a fiatalok közvetlen politikai aktivitása (különösen a választásokon való részvételük) csökken, és az idősebb generációkhoz képes alacsonyabb, üdvözli azonban, hogy sok fiatal aktívan érdeklődik helyi szervezeti tagság, online eszközök (közösségi hálózatok) vagy önkéntesmunka iránt. Itt Borboly Csaba hangsúlyozta a jelentéséből azt a javaslatot, ami a szavazójogi korhatár csökkenését célozza.

Oktatás és munkavállalás

Borboly Csaba az oktatás és a munkavállalás témakörében bemutatta az ifjúsági alapcsomag fontosságát, amit minden tagállam a lehetőségei mértékéig garantál a fiataloknak. Ez a csomag a szélessávú internethez való hozzáférésre, a második idegen nyelv legalább B2 szintű, közoktatási rendszeren belüli elsajátításának lehetőségére, a pályaorientációs tanácsadásra és folyamatos tutorálásra, az önkéntességben való megfelelő részvétel esélyére, az első munkahelyre való felkészülés elősegítésére, valamint a rugalmas és hozzáférhető finanszírozási formákra összpontosíthatna. Hozzátette: kiemelten fontos a készségek összehangolása a munkaadók termelési kontextushoz és területi sajátosságokhoz kapcsolódó igényeivel (ami az ifjúsági munkanélküliség magas rátájának csökkentéséhez is szükséges), a periferikus, legkülső, szigeti vagy vidéki régiókban. Fontos továbbá a regionális sajátosságokhoz és speciális képességekhez igazított szakképzési kezdeményezések felkarolása és az ezekkel kapcsolatos jó gyakorlat megosztása, nem utolsósorban a kétkezi munka értékének növelésével kiegészítve.

A szervezők az ifjúsági szervezetek fontosságát is kiemelték, e kapcsán Borboly Csaba megemlítette különösen azokat, amelyek formalizált keretek között, illetve az aktív polgári szerepvállalásra való nem formális és informális, iskolán kívüli nevelés keretében működnek, mivel ezek jelentős mértékben hozzájárulnak a fiatalok részvételi kompetenciáinak fejlesztéséhez és maguknak a döntéshozatali eljárásoknak a minőségi javulásához – ezért megítélése szerint fontos, hogy az ilyen szervezetek támogatásban részesüljenek.

Borboly Csaba Régiók Bizottságában kifejtett eddigi tevékenységéről bővebben a honlapján olvashatnak.

Csíkszereda, 2016. október 6.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.