fbpx

Uniós „utóélete” van Hargita Megye Tanácsa SEEMIG projektjének

Olyan adatbázis létrehozását javasolta Borboly Csaba a Régiók Bizottságában, amely nyomon követi a migrációs folyamatokat a tagországok között. Hargita Megye Tanácsa elnökének a bizottság december 4-i, brüsszeli plenáris ülésén előterjesztett módosító javaslatát a testület megszavazta.

Az Európai Parlament épületében tartott ülésen elfogadott módosító javaslatot a székelyföldi elöljáró a Régiók Bizottsága Erőfeszítések a tényleges szolidaritás előmozdítására egy valódi európai migrációs politikában című jelentéséhez nyújtotta be. Kifejtette, egy ilyen adatbázis megkönnyíti a helyi és a regionális önkormányzatok munkáját, lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni és beavatkozni családi, szociális, igazságszolgáltatási és adminisztratív problémák esetén. Bemutatta a Hargita Megye Tanácsa által lebonyolított SEEMIG (A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában; South Eastern Europe – Managing Migration and its Effects in South-East Europe) nevű, európai uniós finanszírozású projektet, ennek alapján szavazott a bizottság. A pályázat részeként Hargita Megye Tanácsa által készíttetett felmérés kimutatta, hogy a megkérdezett középiskolások több mint 40 százaléka szívesebben vállalna külföldön munkát tanulmányai folytatása helyett, mert szerintük itthon sokkal nehezebb elhelyezkedni, és a legkedveltebb külföldi célpontok közé tartozik Németország, Magyarország és Anglia. Interaktív online térkép is készült (lásd: http://migracio.hargitamegye.ro/), azon regisztrálva a fiatalok megjelölhetik, hol tartózkodnak életvitelszerűen.

– Jelenleg a fiatalok elvándorlása jelenti Románia legnagyobb problémáját, ezen belül pedig a Székelyföldét – hangsúlyozta Borboly Csaba. Hozzátette: komoly eredményként könyveli el, hogy a most zárult kétéves Hargita megyei projektnek utóélete van uniós szinten, és a benne felvetett problémák megoldási javaslatai bekerülnek az uniós jogrendbe.

A megyeelnök az ülés után megköszönte a jelen lévő Dobos Erika SEEMIG-projektmenedzsernek, a megyei tanács elemzőcsoportja vezetőjének, hogy hasznos szakmai anyagokat készített, amelyek alapján az uniós jogrend támogatni fogja a helyi és megyei önkormányzatokat abban, hogy hatékony döntéseket hozzanak a migrációs folyamatok kezelésére. Dobos Erika elmondta, hogy a Régiók Bizottsága által elfogadott javaslat egy első, megalapozó lépés lehet az adatállományok minőségének javítása érdekében, a SEEMIG egyik fő célja pedig egy egységes európai adatállomány létrehozása.

– Egy komplex adatbázis elkészítésével képet kapnánk a Hargita megyéből emigrált személyekről, és ennek nyomán célzottan indíthatnánk különféle programokat a hazavonzásukra. Ha tudnánk, a fiataljaink közül ki mely részén dolgozik a világnak, akár egyénre szabott javaslatokkal is megpróbálhatnánk hazacsábítani őket. Az első lépéseket megtettük az interaktív térképpel, és ha sikerül folytatni az elképzeléseink megvalósítását, akkor egyre több Hargita megyei fiatal költözhet haza – nyilatkozta Dobos Erika.

Javaslatok a szakoktatás fellendítésére

A megyeelnöknek A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése című jelentéshez készült módosító javaslatát is elfogadták, amely a szakoktatás fejlesztését célozza. A javaslat szerint a formális és a nem formális vagy informális úton szerzett tudás és kompetenciák szempontjából egyaránt fontosak azok az együttműködések, amelyek az oktatási intézmények és a munkaerő-piaci szereplők között jönnek létre, hiszen a cél elsősorban az, hogy a képzési struktúrákban részt vevők minél használhatóbb és minél inkább gyakorlatba ültethető ismeretekhez, kompetenciákhoz jussanak, kiemelve a transzverzális készségek jelentőségét. A szövegrész kitér arra, hogy az oktatási intézmények és a vállalatok részéről nyitottságra van szükség annak érdekében, hogy a nem formális és informális tanulás elismerése megfelelően hatékony legyen. „A szereplőknek nem szabad elfogultnak lenniük akkor, amikor egy neves diplomát vagy egy sokkal jobb, nem formális és informális úton szerzett kompetenciát felmutató személy közül kell választaniuk. Ez sok helyen paradigmaváltással jár, tekintve a bürokráciát és a papírformához való kötöttséget” – fogalmaz javaslatában Borboly Csaba.

A Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottságának az a feladata, hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat érvényesítse, és ennek érdekében a bizottsági javaslatokat illetően jelentéseket (véleményeket) ad ki. A helyi és a regionális önkormányzatokat érintő kérdésekben (például foglalkoztatáspolitika, környezet, oktatás, közegészségügy), mielőtt uniós szinten döntés születne, a Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a Régiók Bizottságával. Jelenleg 344 tagja és ugyanennyi póttagja van, akik az EU 27 tagállamát képviselik.

Borboly Csaba Régiók Bizottságában kifejtett tevékenységéről bővebb információ található a http://www.borbolycsaba.ro/tevekenyseg/regiok-bizottsaga/ honlapon.

Csíkszereda, 2014. december 4.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.