fbpx

129 egyházi épület felújítását vagy építését támogatja Hargita Megye Tanácsa

Összesen 2,7 millió lej támogatást utalt ki idén Hargita Megye Tanácsa templomok és más egyházi épületek építésére vagy felújítására. Ebből az összegből megyeszerte 129 épület munkálatainak költségét fedezik.

Az ünnepélyes szerződés-aláírásra május 16-án, pénteken került sor a csíkszeredai megyeházán. A római katolikus egyház részéről jelen volt Pál Vilmos Barna alcsíki és Bara Ferenc felcsíki főesperes, valamint Hölgyes Pál-Zsolt segédlelkész, a református egyház részéről Kántor Csaba esperes, az unitárius egyház képviseletében Simó Sándor esperes, az evangélikus egyház részéről pedig Tóth Károly lelkész. Borboly Csaba megyeelnök köszöntőjében elmondta, nem ez az egyedüli pályázati kiírása a megyei tanácsnak, hiszen az év eleji költségvetési leosztáskor is tudták támogatni egyházi épületek, például ravatalozók építését. Emellett a felekezetek rendezvények finanszírozására és egyéb programokra is pályázhattak, ráadásul idén további tíz világi alkalmazott bérezéséhez járult hozzá a megyei tanács.

– Kiutalt forrásaink így is kis szeletet jelentenek az egyházak által kifejtett közösségi munkához képest. A pénzek odaítélésekor mindig figyelembe vesszük a kérelmező településének felekezeti és lakosságszámát, emellett a három térség, Csík, Gyergyó és Udvarhelyszék közti arányos elosztás elvét is szem előtt tartjuk – mondta a megyeelnök hozzátéve: az idei egyháztámogatások sora ezzel nem zárul le, az év közepén a műemlékvédelmi kiírásra is jelentkezhetnek a felekezetek, és nyitottá tették számukra más pályázataikat is.

Az elöljáró hangsúlyozta, hogy az ortodox egyház is a lakosság és hívei aránya alapján részesült támogatásban, és reméli, azokban a megyékben, ahol fordított az etnikai arány, a román többségű vezetés hasonlóképpen osztja el a forrásokat a magyar felekezetek számára. Ez ügyben Borboly Csaba levelet ír az erdélyi megyeelnököknek, tájékoztatja őket a Hargita megyei jó gyakorlatról, és annak átvételére buzdítja őket.

A felekezetek képviselői valamennyien megköszönték a támogatást, elmondták, hogy egyházközségükben, kerületükben mire fordítják a pályázaton nyert pénzt. Csík térségében az egyik legjelentősebb munkálat a Madéfalván épülő Szent Anna-kápolna, amelyre 80 ezer lejt utaltak ki, valamint a csobotfalvi Szent Péter és Pál templom felújítása, amelyre 50 ezer lejt irányoztak elő. 60-60 ezer lejjel támogatják Gyergyószentmiklóson a felszegi kápolna és plébánia építési munkálatait, illetve a Szent István-templom tornyának építését. Udvarhely térségében a décsfalvi református templom építésére 30 ezer lejt különítettek el. A pályázati keretből jutott fűtésrendszerek kialakítására és harangok automatizálására is.

Csíkszereda, 2014. május 16.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.