fbpx

Még gyerekcipőben jár a medvepopuláció szabályozását célzó cselekvési terv

Részletes álláspontom a székelyföldi medveproblámáról:  

 • A cselekvési terv eredeti verziójában szereplő hároméves határidőnek hat hónapra való csökkentését Hargita Megye Tanácsa kérte, végső dokumentumban egy év szerepel.
 • Hargita Megye Tanácsa a faj természetvédelmi helyzetének megőrzése mellett nagy hangsúlyt fektet a medve okozta károk és az ember-medve konfliktusok megelőzésére, megfelelő kezelésére.

 

 • Konfliktusok csökkentése

– A konfliktusok csökkentésére és az ember-medve együttélés biztosítására szolgálnának a következő akciók:

 • akkreditált szakemberek foglalkoztatása, akik regionális szinten technikai és tudományos segítséget nyújtanak a konfliktusok kezelésében;
  • kármegelőző intézkedések megvalósítása, támogatása;
  • kárpótlási és támogatási rendszerek kidolgozása azon személyek és szervezetek számára, akik károsodnak.
 • A káros emberi tevékenységek csökkentése és a védelmi intézkedések megjelenítése más szakterületeken is (pl. mezőgazdaság)
 • A habituációhoz vezető emberi magatartások szabályozása, tiltása.
  • A beavatkozási kvóták megállapításánál figyelembe veszik majd a károk mértékét, az állomány nagyságát, tendenciáját.
  • Vizsgálni fogják amedvepopuláció patás vadállományra gyakorolt hatását, a vadföldek létesítését és kompenzációs kifizetésben részesítik azokat a vadásztársaságokat, amelyek nem használják el a kilövési keretüket.
  • Településeken belül a vadásztársaság a helyi tanács megbízásából szerződéses alapon elláthatja a beavatkozás szerepét – kifogják dolgozni az ehhez szükséges törvényes hátteret is.
  • Az akcióterv kitér a kiegészítő etetés megfelelő alkalmazására
  • Natura 2000 támogatások bevezetése.

 

 • Kárpotlás személyi sérülés esetén
 • A medvetámadások áldozatait is megilleti a kárpótlás, akárcsak az államot – egy medve önvédelemből történő elpusztítása esetén az állam akár 40 000 euró kártérítést is kiszabhat.
 • Erre vonatkozóan több törvénymódosító javaslatot nyújtottunk be (2018 március)
 • Az akcióterv kiemelten kezeli az eddig szabályozatlan, az emberi életet, biztonságot, egészséget veszélyeztető egyedek problémakörét, aminek szükségességére Hargita Megye Tanácsa is számtalanszor felhívta az érintettek figyelmét.
 • Előírja a az emberi életet, biztonságot, egészséget veszélyeztető egyedek pontszerű befogását vagy kilövését
 • Támogatások bevezetése személyi károk esetében is, a támogatási rendszer átláthatóságának és operativitásának biztosítása.

 

 • Medvepopuláció szabályozása
 • Az akcióterv a megfelelően felügyelt és szabályozott vadászatot, mint populációszabályozási és intervenciós eszközt is megjeleníti.
 • Az optimális populációméret megőrzésére négyféle kezelési zónákat állapítanak meg tíz éves periódusokra:
  • Védelmi zónák, ahol a cél a faj védelmének biztosítása.
  • Fenntartható gazdálkodási zónák, ahol kontrollált vadászat is alkalmazható az optimális populációméret szabályozására.
  • Konfliktuskezelési zónák a települések, gyümölcsösök, gazdaságok környékén, ahol támogatni kell a megelőző technológiák és módszerek alkalmazását, a megfelelő hulladékgazdálkodást.
  • Marginális zónák, ahol időszakosan jelennek meg medvék, amelyek biztosítják az állomány szabad mozgását, de nem jelentenek tipikus élőhelyeket, ezeken a helyeken megfelelő beavatkozásokat lehet alkalmazni, pl befogás- elszállítás vagy kilövés.

 

 • Ami hiányzik a cselekvési tervből:
 • Decentralizálni kell a döntéseket: az intervenciós szakértőknél kifejezetten országos szintű működésről beszélnek, nincs szó arról, hogy megyei, vagy regionális, vagy helyi szinten kellene működtetni ilyesmiket.
 • Ha lakott településeken jár a medve, a beavatkozásra ne kelljen a bukaresti szervek döntésére várni.
 • Az intervenciós kvóta mellett legyen a megelőzési kvóta.
 • Tanulni kell a korábbi hibákból, az intervenciós kvótát a legtöbb esetekben oda adták, ahol nem volt kár.
 • Bukarestből nem lehet hatékonyan megoldani a kármegelőzést, illetve környezetvédelmet. Ez mindenki számára egyértelmű, ezt szenvedjük el nap mint nap.

 

 • Alkalmazni kell az autonómia elvét! A medvekárok is azt bizonyítják, hogy szükség van autonómiára Székelyföldön.
 • Bővíteni kell a helyi megyei tanácsok hatáskörét, ugyanis a kormányhivataloknák elvész a témakör.
 • Szabályozni kell az erdei gyümölcsök begyűjtését.
 • Nem sok szó esik a medve turizmusról. Csak a habituáció megelőzéséről.
 • Pedig előnyt tudunk kovácsolni, és olyan bevételek, munkahelyek, olyan kedvező helyzetek alakulhatnak ki, ami az itt élő lakosság számára jövedelmet fog jelenteni.
 • Medvelesek működtetése (turizmus fejlesztése, illetve kármegelőzés céljából is):
  • Tudatosítani kell az emberekben, hogy medvét etetni, medvével szelfizni életveszélyes.
  • Az a személy, aki medvét akar látni, megteheti ezt biztonságos és ellenőrzött  körülmények között az erre hivatott medveleseknél.
  • Szükség van egy tudatosító kampányra, amely felhívja a veszélyt arra, hogy a veszélyes a szelfizés, etetés.
  • Szükség van arra, hogy a jogszabályi előírásokat az emberek ismerjék meg és legyenek betartatva.
  • A vadászati törvény (407/2006) 23-as cikkelye előírja, hogy 250-től és 750 lejig terjedő büntetés jár a vadak jogszerűtlen etetéséért, a törvényt viszont alkalmazni kell, és javasolni fogjuk, hogy ezt az összeget növeljék meg nyugati mintára akár 1000 eurónak megfelelő összegre.

Nem csak az érettségi esetében bukott meg az állam, hanem a nagyvadak kérdésében is. A roman állam eddigi tevékenysége szégyenletes, a kormány képtelen kezelni a problemát.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.