fbpx

Nem állíthatnak meg

Függetlenül attól, hogy Bukarestben mit mondanak, a fejlesztések útjába nem állhatnak. Magyarország kormányának támogatási szerződéseit a nyertes pályázók sorra írják alá Csíkban is. A román fővárosban üdvözölniük kellene mindezt, nem pedig otromba, az elemi diplomáciai szabályokat felrúgó üzeneteket megfogalmazni. Nekem legalábbis gyermekkoromban azt tanították, hogy ha valamit adnak, azt illik megköszönni. Főleg, hogy a román államkassza is gyarapodik a magyarországi pályázatok nyertesei által befizetett adókból.

Mindez tehát az ország, ezen belül a megye, illetve Csík-térség fejlődéséhez járul hozzá. Van egy felelős magyar kormány, amelynek mindez köszönhető. A Fidesz–RMDSZ-együttműködés stratégiai fontosságú Székelyföld gazdaságfejlesztése tekintetében. Lehet erre számítani és erre építeni.

Nagyon sok ember nagyon sok munkája van ebben, a Pro Economica Alapítvány munkatársai kitettek magukért, ugyanakkor jelentős volt a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete falugazdász-hálózatának is a hozzájárulása, ami az összefogás sikerét mutatja. Ezek a pályázatok lehetőséget adnak arra, hogy az értékeinket továbbadjuk, hasznosítsuk. Épp Dél-Tirolban járt egy székelyföldi csapat a múlt héten Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő meghívására, ahol a cél az ottani szövetkezeti rendszer tanulmányozása volt. Ebbe az irányba kell haladnunk, Székelyföldön is egyértelműen szövetkezeti rendszerekben kell gondolkodnunk, amelyek összehangolják a termelést, a feldolgozást és az értékesítést. Van már néhány sikeresen működő tejtermelői szövetkezetünk a megyében, illetve húsfeldolgozás terén is kibontakozóban.

A szerződések csíkszenttamási aláírásánál, december 2-án felhívtam a figyelmet arra, hogy folyamatban van a csíki települések általános rendezési tervének készítése, amelyekben fontos, hogy mindenütt meghatározzák, hogy a településeken hol működhetnek nagyobb vagy közepes farmok. Ez prioritás Hargita Megye Tanácsa számára a következő öt évben is. Ez is az új pályázati időszakra való felkészülésnek a része kell hogy legyen, hiszen számos téren készen kell állnunk az új lehetőségek kihasználására. Hiszem azt, hogy a szövetkezetekkel és az általuk működtetett feldolgozókkal célt érünk. A termelés és az értékesítés mellett a feldolgozásra is koncentrálnunk kell, és nagyon fontos szerepük lehet a közbirtokosságoknak ebben a folyamatban. A velük való együttgondolkodás elengedhetetlen mindehhez.

A következő években is a gazdák mellett szeretnénk állni. Most készül Hargita Megye Tanácsánál az új megyei agrárstratégia, amely tartalmazni fogja a fenti célokat, beleértve az elkövetkező öt, illetve tíz évre szóló javaslatokat, ugyanakkor szívesen várjuk az ötleteket bárkitől. Továbbra is a szövetkezeti rendszerekre fókuszálunk, tulajdonképpen ezt szorgalmazzuk immár 11 éve, és próbálunk tenni azért, hogy az emberekben elmúljon a szövetkezetek iránti bizalmatlanság, amit a kommunizmus ültetett el bennük. A járható út, amelyet 2009 óta kitapostunk a Székely termék mozgalommal, a termények közös feldolgozása, egységes értékesítése. Ezzel együtt szükség van a vidéki vállalkozások megerősödésére, az élelmiszeripari manufaktúrák létrehozására, ezt is támogatjuk, és ebből a szempontból is nagyon fontosak a Pro Economica Alapítványon keresztül nyújtott támogatások. Dolgozunk a vidéki infrastruktúra fejlesztésén is, a víz-, gáz-, villanyhálózatok bővítésén, új stratégiánk ezt is célozza. A környezetkímélő gazdálkodási formák támogatása szintén szerepelni fog a stratégiában, amely azt is előirányozza, hogy térségünk gazdáinak megerősítéséhez szükség van az őshonos termények visszavezetésére, a nem ipari léptékű gazdálkodási formák megerősödésére is.

Egyszóval: megyünk előre!

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.