fbpx

Az oktatási rendszer nincs összhangban a munkaerőpiaci igényekkel

Navracsics Tibornak, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportügyekért felelős biztosának mutatta be Borboly Csaba, a Régiók Európai Bizottságának (RB) raportőre A STE(A)M-tárgyak oktatásának erősítése az EU-ban című munkadokumentumát hétfőn, február 25-én az Európai Bizottság székhelyén, Brüsszelben.

A raportőr saját kezdeményezésű jelentése a STEM képzések, a STEM munkaerő, és a STEM munkahelyek közt meglevő harmonizációs hiányosságok kezelésére, és azok gyakorlatba ültetésére tesz majd javaslatot a helyi és regionális szintű képzésben.

 

A STE(A)M (Természettudományok, Technológiák, Mérnöki tudományok, Matematika és Művészetek) oktatási módszer egy olyan projektalapú módszer, amely az egyes szakterületeket nem külön-külön, hanem egymással összehangolt, multidiszciplináris rendszerben működik. Az egyes szakterületekkel kapcsolatos készségek fejlesztését pedig egységes, integrált alapon kezeli. Ez a módszer a skandináv államokban egy bevált módszer az agyelszívás megfékezésére. A munkadokumentum szerint ezekben a szakmákban középtávon jelentősen növekszik a munkahelyek száma, amely egy olyan terület, ahol gyakorlatilag minden tagállamban a legalacsonyabb a munkanélküliség. Ugyanakkor az elmúlt évtizedben megfigyelhető ezen oktatási módszer területén a tanárhiány, a diákok érdeklődésének csökkenése, valamint az oktatás és a munkaerőpiac közötti összhang hiánya.

– Ezen problémákra csak megfelelő tervezéssel, helyi és regionális partnerségek kiépítésével, a munkaadók bevonásával lehet hatékony választ kidolgozni. Jelenleg a tagállamok közül kilenc rendelkezik a STEM-re vonatkozó tagállami stratégiával. A 2021- 2027 – es időszakban világossá kell tenni, melyek azok az oktatási megoldások és lehetőségek, amelyek leginkább hozzájárulhatnak a sikeres fejlődéshez, és az esélyegyenlőségre törekvő tudásalapú gazdasági modell fenntartásához. Így a helyi és regionális önkormányzatok szerepe megkérdőjelezhetetlen, mint iskolafenntartók – mondta Borboly Csaba, hozzátéve, hogy a pedagógusok képzése ezen a területen fontos, akár az ERASMUS+ program keretében, kiemelten azon tagállamokban, régiókban, ahol a projektalapú oktatás még nem honosult meg.

Borboly Csaba szerint ez a módszer úttörő helyzetbe hozhatja akár Hargita megyét, vagy Székelyföldet, amennyiben korai innovátorként kihasználják az ebben rejlő lehetőségeket, ugyanakkor kiemelte, hogy a helyi közösségek számára továbbra is fontosak az EU-s források a fejlődés érdekében, és Európa törvényben rendezze a kisebbségek ügyét, ilyen szempontból pedig fontos a májusban esedékes EP-választáson való részvétel.

Navracsics Tibor biztos egyetértett azzal a javaslattal, hogy az Erasmus program következő időszakában a STE(A)M tárgyakkal foglalkozó tanárok és iskolák még több prioritást élvezzenek. Az Európai Oktatási Térség és az „Új európai készségfejlesztési program” (2016 – New Skills Agenda for Europe) része a projektalapú oktatás is, amire minden tagállamnak törekednie kellene. A STE(A)M az iskola előtti oktatástól a felsőoktatáson át a tanárképzést is beleértve nemcsak oktatási kérdés, hanem az európai gazdasági versenyképesség javításának egyik kulcsfontosságú eleme. A biztos kiemelte, hogy az utóbbi időben egyre több helyen is érzékelt agyelszívás-jelenség [Brain Drain] nemcsak tagállamok közti kérdés, hanem sokkal inkább regionális probléma, ezért a vidéki, hegyvidéki térségek, régiók népességmegtartó képességének biztosítását, támogatását kellene erősíteni. Ezért fontosak a helyi és regionális kezdeményezések a STE(A)M témakörében.

 

Korábban beszámoltunk róla, hogy hogy kísérleti jelleggel elindítanának egy programot egy csíkszeredai tanintézetben, amelyhez szakmai segítséget biztosítana és digitális eszközökkel szerelné fel az amerikai Texas Instruments cég, amelynek európai képviseletének kormánykapcsolatokért, valamint üzlet  és oktatási technológiák fejlesztéséért felelős igazgatóságainak küldöttsége augusztusban már tárgyalt erről Hargita Megye Tanácsával.

Navracsics Tibor Hargita megyében tett januári látogatásáról szóló közleményünk alább olvasható:

https://www.borbolycsaba.ro/navracsics-tibor-a-helyi-es-regionalis-ertekek-az-europai-uniot-erositik/

A témában megjelent korábbi közleményeink alább olvashatóak:

https://www.borbolycsaba.ro/borboly-csaba-az-oktatas-modszeret-tartalmat-osszhangba-kell-hozni-a-valtozo-gazdasagi-igenyekkel/

https://www.borbolycsaba.ro/a-kovetkezo-eu-s-koltsegvetesi-idoszak-a-szekelyfoldi-fiatalok-szamara-is-meghatarozo-lesz/

https://www.borbolycsaba.ro/az-integralt-steam-oktatasi-modszert-honositanak-meg-hargita-megyeben/

Borboly Csaba előző, az oktatás területén készített korábbi jelentései az alábbi hivatkozásokon olvashatóak:

https://www.borbolycsaba.ro/az-oktatas-es-felsooktatas-fejleszteserol-es-modernizalasarol/

https://www.borbolycsaba.ro/jelentestevo-a-regiok-bizottsagaban/

Csíkszereda, 2019. február 25.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.