fbpx

Brüsszeli zöld jelzés Borboly Csaba jelentéstervezetének

Visszafognák az agyelszívást és a szakképzett munkaerő migrációját

Elfogadta Borboly Csaba ifjúsági foglalkoztatást célzó jelentését a Régiók Bizottsága Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottsága a szerdai, november 25-i ülésén. A dokumentum révén olyan Hargita megyére összpontosító programcsomag került terítékre, amely a következő öt évben fontos területeket céloz, úgymint a képességek és ismeretek kompetenciaalapú oktatása, a továbbképzés és szakképzés korszerű megközelítése, továbbá új készségek beépítése a zöldgazdaságra való átállás céljából.

Hargita Megye Tanácsának elnöke a Régiók Bizottsága raportőreként nyilatkozva elmondta, hogy az elmúlt időszakban szoros együttműködést tapasztalt a Régiók Bizottságában, és Hargita megye tekintetében sincs ez másként. Az elsődleges szempont az volt, hogy konkrét elképzelések legyenek, ezért is készült el ,,A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilenciát célzó európai készségfejlesztési program” (European Skills Agenda), amely segíti a fiatalok foglalkoztatásának növelését, ambiciózus és számban kifejezhető célkitűzéseket határoz meg a továbbképzés és az átképzés tekintetében, amelyeket az következő öt évben kell megvalósítani.

– Összefogással valósul meg a Hargita megyei ifjúság támogatása, mert Brüsszelben is látják a helyi problémákat, ugyanakkor a helyi törekvéseket is, különös tekintettel a járványhelyzetre – fejtette ki Borboly Csaba, aki a jelentéstervezetet már több ízben bemutatta, a többi uniós intézmény és a tagállamok képviselőivel megvitatta a javaslatokat, észrevételeket és visszajelzéseket.

A SEDEC szakbizottság szerdai  ülésén a partnerek újra megfogalmazták meglátásaikat, észrevételeiket, támogatásukról biztosították a raportőrt, és elfogadták a jelentéstervezetet. A székelyföldi elöljáró felszólalásában elmondta, hogy ezekben a nehéz időkben a regionális önkormányzatoknak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük a helyi gazdaság támogatásáért, a munkahelyek megmentéséért, az idegenforgalom és a mezőgazdaság újraindításáért, valamint az új munkalehetőségek és a minőségi oktatás biztosításáért.

– A jelentéstervezet szerint elsődleges és kulcsfontosságú a következő időszakban, hogy az Európai Bizottság garantálja a helyi stratégiák, kezdeményezések és cselekvési tervek kidolgozására szolgáló programok és kísérleti projektek finanszírozását. Továbbá kiemelten fontos a helyi és regionális önkormányzatok bevonása, ezért fontos lenne egy európai platform létrehozása, amely a helyi és regionális önkormányzatok számára elérhető legjobb gyakorlatok közül válogat. Támogatnunk kell a kisebbségek hozzáférését a magas színvonalú oktatáshoz, és ugyancsak finanszírozásra van szükség a régiók közötti fejlődés és digitális hiányosságok felszámolásához, illetve az oktatással, képzéssel kapcsolatos új készségek támogatásához. Mindezzel elérhetjük azt, hogy csökkenjen az agyelszívás és a szakképzett munkaerő migrációja, és változzon a munkaerő iránti kereslet – hangsúlyozta Hargita Megye Tanácsa elnöke.

A Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottság  ülésén további jelentéstervezetekről is szó esett, elsősorban a 2021–2022-es Digitális Oktatási Akciótervről (Digital Education Action Plan 2021-2022).

– Az Európai Bizottságnak támogatnia kell a tagállamokat, azok régióit és városait abban, hogy korszerűsítsék oktatási-képzési rendszereiket. Úgy gondolom, hogy kulcskompetenciákra és alapkészségekre van szükség minden hallgatónál, a szakmai kiteljesedéshez és a fejlődéshez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi befogadáshoz, mivel az európai közoktatási rendszer szintjén vannak hiányosságok – tette hozzá Borboly Csaba.

Emellett az ülésen véleményezték az ifjúsági foglalkoztatási támogatáscsomagot (Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation Reinforcing the Youth Guarantee). A tervezet kapcsán Borboly Csaba is megfogalmazta javaslatait: egyenlő esélyeket kell biztosítani azoknak a fiataloknak, akik kisebb közösségekben, vidéki környezetben élnek, különféle szempontok szerint kell kidolgozni e fiatalok társadalmi és gazdasági integrációját is. Emellett kiemelten fontos a helyi és regionális önkormányzatok szerepe a helyi ifjúsági stratégiák támogatásában, továbbá a helyi önkormányzatok felhatalmazása az uniós, nemzeti, regionális és helyi alapok kezelésében.

Borboly Csaba jelentéstervezetéről bővebben itt olvashatnak: https://cor.borbolycsaba.ro/fenntarthato-versenykepesseget-tarsadalmi-meltanyossagot-es-rezilenciat-celzo-europai-keszsegfejlesztesi-program/

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.