fbpx

Pilinszky János: „Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben… ”

Tovább erősítjük partnerségünket történelmi magyar egyházainkkal a közösség építéséért

A 2021-es év végére Pilinszky idézete aktuálisabb, mint valaha. A decemberi hónap mindig a számadásé, az elszámolásé, hogy a következő évet mindig újult erővel és lendülettel tudjuk kezdeni.  Visszatekintve hálás vagyok a Hargita megyében szolgáló történelmi egyházak vezetőinek, hogy partnerek voltak Hargita Megye Tanácsával.  Mindig fontos hangsúlyozni az egyházak közösségépítő és közösségformáló szerepét. Vallásunk és ennek gyakorlása nemzeti öntudatunk gyökeres része a múltban, az kell, hogy legyen ma is és gyermekeink számára is ezt az életformát kell, továbbörökítsük. Megvalósításaink is arról tanúskodnak, hogy nélkülözhetetlennek tartjuk az egyházakkal való együttműködést, azok támogatását, munkájuk segítését. Ezek által növekedhetünk hitben, elhivatottságban, hogy a vallási közösségünk felelős és aktív tagjai lehessünk. Ez úton is köszönjük szépen Ferencz Tünde kitartó munkáját, aki elismerésünk jeléül a Márton Áron emlékérmet kapta.

 

A jövőre nézve elengedhetetlen, hogy ezt a partnerséget folytassuk, mélyítsük, igyekezzünk egy olyan megyét építeni, melynek gyökerei hitünk megélése során egy erős és összetartó közösséghez való tartozás. Mint Hargita Megye Tanácsának elnöke, mint vallásos ember vállalom, hogy a 2022-es évben is igyekszem erőmhöz mérten példát mutatni és teljes mértékben támogatni egyházainkat azok tevékenységét, amit ilyen széleskörűen és alázattal végeznek. Ma, amikor megtapasztalhatjuk azt, hogy a nyugati példa mennyire kizárja mindazt, ami keresztény vallásos értéknek számít, ami azt próbálja sugallni fiataljaink számára, hogy hitük nem érték, hanem hátrány. Ezért fontos, hogy megerősödjünk hitünkben, tanúságot tegyünk amellett, hogy mi igen is keresztény értékek szerint akarunk élni és dolgozni.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ezt az évet egy meglepetés eseménnyel zártuk, amiben Tamás József nyugalmazott püspök urat tüntettük ki a Hargita Megyéért Díjjal, hálát adva alázatos munkásságáért, szolgálatáért, támogatásáért és a közösségért vállalt lelki gondoskodásáért.

Köszönöm munkájukat! Kívánok mindenkinek áldott Karácsonyi ünnepet, boldog és megvalósításokban, egészségben gazdag új évet, a további közös munka reményében.

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.