fbpx

Őrtüzek fényében, avagy a tartalom és a forma egyaránt fontos

Hétvégén ismét fellobbannak az őrtüzek Székelyföld-szerte. Fontos, hogy személyesen jelen legyünk az ilyen eseményeken, és ne csak a virtuális világban fejezzük ki részvételi szándékunkat vagy támogatásunkat az ügy iránt. De ne feledjük: ugyanilyen fontos, hogy a hétköznapokban minden téren odategyük a csontot, hogy ne aggathassa ránk senki a „tartalom nélküli forma” címkét. Erőt kell felmutatnunk, amire jó alkalom az őrtűzgyújtás, ugyanakkor a már létező jogi kereteinknek is folyamatosan tartalmat kell szolgáltatnunk, nekünk magunknak kell megszerveznünk az életünket, ami az autonómia alapját jelenti.

Többször elmondtam már, hogy tulajdonképpen, de facto kulturális autonómiánk van, és rajtunk múlik, hogyan szervezzük meg kulturális intézményeinket, művelődési életünket. Volt már RMDSZ-es kulturális miniszterünk is, különböző struktúrában dolgozó magyar szakemberek, és ezeket a lehetőségeket többnyire ki tudtuk használni. További kitartó munkára van szükség minden területen, közösségünk minden tagja részéről, tevékenykedjenek bárhol: az oktatás, az egészségügy, a gazdaságfejlesztés, útépítés terén. Ha pedig nehezen boldogulunk, ne feledjük, hogy a magyar kormány segítségére egyre inkább számíthatunk.

Tudom, hogy van, akinek a fenti gondolatok nem tetszenek, mert esetleg nem eléggé „kemény”, „harcos”. Ért már olyan vád, hogy lepaktáltam az ördöggel (akinek szakálla van), rám aggatták a 3M címkét („méz, medve, megbékélés”), amire csak azt tudom mondani: a kitartó, tudatos munkában hiszek, olyanban, amikor odafigyelünk az emberek valós problémáira. Igenis felemelem a szavam olyan kérdésekben, amikor emberek testi épségéről, életéről van szó, akkor, amikor a gazdák megélhetéséről van szó, és akkor is, amikor a jogainkra való emlékeztetésről van szó. Álljon itt a témáról született írásaim – cikkek, blogbejegyzések, nyilatkozatok, beszédek – gyűjteménye, amelyekben konkrét javaslatokat tettem. Beszéljünk róla, és közben dolgozzunk!

 

Írások, álláspontok az autonómia kérdésköréhez kapcsolódóan

2009–2018

 

Hol szorít a nadrág?

 1. augusztus 21.

http://reply.transindex.ro/?cikk=153

A Magyar Összefogás meggyőződésem szerint felértékeli a Székelyföld jelentőségét az erdélyi magyar politikumban, s a megmaradásért, az önrendelkezésért folytatott demokratikus küzdelmet a közös kisebbségi vállalkozás legfontosabb céljává teszi. Ezzel azt az üzenetet hordozza, hogy a Székelyföld váljék a belső, erdélyi anyaországgá, s lássa el azokat a közösségszervező feladatokat, amiket eleddig senki, vagy éppenséggel más városok, más térségek igyekeztek ellátni.

 

Jelentés a ringből

 1. december 30.

http://reply.transindex.ro/?cikk=171&nyomtat=1

Az RMDSZ soha, semmilyen rövid távú politikai alku kedvéért NEM MOND LE AZ AUTONÓMIA IGÉNYÉRŐL. Ugyanakkor nem látom, hogy mivel vinne minket közelebb az autonómiához, hogyha a decentralizációt zászlóra tűző demokrata kormánnyal szemben a decentralizációtól óvakodó PSD vezette ellenzéket erősítenénk. Politikusnak és választónak egyaránt meg kell értenie: minden politikai alkuban csak olyan eredmény érhető el, ami arányos az általunk képviselt erővel.

 

Kisebbségben kisebbség

http://www.borbolycsaba.ro/blog/kisebbsegben-kisebbseg/

 1. május 19.

Azt gondolom, hogy a székelyföldi románság helyzetének közös elemzése, vizsgálata segítheti a bukaresti politikai elitet abban, hogy megértse, „saját bőrén” megtapasztalja, a szórványlét problematikáját, és így nagyobb empátiával közelítsen olyan kérdésekhez, mint a szórványmagyar iskolák finanszírozása, az anyanyelv használata, a nemzeti kultúra ápolása.

 

Bizalmatlansági indítvány margójára

http://www.borbolycsaba.ro/blog/bizalmatlansagi-inditvany-margojara/

 1. június 18.

Meggyőződésem, hogy stratégiailag az erdélyi magyarság, mint vidéki lakosság akkor jár jól, ha a bukaresti vízfej, bürokrácia leépül, és dolgaink rendezése, minél több életviszonyunk szabályozása, rendezése helyi szintre kerül. Akkor kell elgondolkodnunk a kormányból való kilépésén, ha ez a decentralizációs folyamat leáll, vagyis újraindítására nem látszik már esély.

 

Bábeli zűrzavar

 1. augusztus 26.

http://reply.transindex.ro/?cikk=234&nyomtat=1

Egy dolgot leszögezhetünk. Nem a regionális beosztás kérdése jelenti ma a legnagyobb problémát a román államműködésben. Ragaszthatjuk akárhogyan is a megyéket egymáshoz, hármas, négyes vagy nyolcas formációkban, semmi sem fog változni, ha nem alakítjuk át az egész rendszer kereteit és működésének lényegét. És ezen átalakításnak a lényegét én ott fognám meg, hogy mindazt, ami a jelenlegi rendszerben polgárbarát (mert sok ilyen elem van) megtartanám, és mindazt, ami nem felel meg ennek a kritériumnak, azt kidobnám.

 

Mindennapos győzelmeink

 1. szeptember 27.

http://reply.transindex.ro/?cikk=239

Úgy vélem, itt lenne az ideje, hogy az erdélyi magyar politikum a sajtó hathatós közreműködésével kicsit letisztítsa az autonómiaküzdelem körül kialakult zavaros vizet. Az elmúlt 20 évben tévesen rögzült és a közbeszédbe gyökeret eresztett egy olyan képzet, mely az autonómia-küzdelmet – Csaba testvér szavait parafrazálva – a vesztett csaták nagyhangú tábornokainak a homokozójává szűkíti le. E képzet szerint az dolgozik az autonómiáért, aki hetente a legnagyobb számú autonómiakiáltványt, autonómiakoncepciót kidolgozza, illetve két koncepció meg statútum kidolgozása közötti időszakot az ENSZ, a NATO, az EBESZ, az Európai Unió és más hasonló szervek elnökeinek szóló nyílt levelek írogatásával tölti.

 

Ki tudja, merre

2011 november 22.

http://mandiner.hu/cikk/20111122_borboly_csaba_ki_tudja_merre

A magyarországi politikum egy része nem ismeri sem a mai Székelyföld, sem pedig a mai Románia realitásait, és e tudatlansága okán rossz következtetésekre jut, és ebből adódóan néha káros döntéseket hoz. A Hargita megyei tanács elnökének írása.

RE: REGIONALIZÁCIÓ

 1. január 30.

http://reply.transindex.ro/?cikk=329&nyomtat=1

Észrevételek az USL regionalizációs elképzeléseihez

Meggyőződésem, hogy a regionalizáció kérdésében nem az a legfontosabb, hogy kinek van többsége, ki a legerősebb, hanem az, hogy ki tud jól együttműködni a többiekkel.

Deres-darás március

 1. március

http://reply.transindex.ro/?cikk=346&nyomtat=1

A bukaresti politikusok persze jól tudják, hogy a Székelyföld – mint történelmi régió, mint közigazgatási egység vagy akár mint autonóm terület – nem jelent valós veszélyt Románia területi vagy bármilyen egységére nézve, de ha egyszer valaki elkezdi a nacionalista uszítást, akkor előbb-utóbb valamennyi párt részt vesz a nemzetféltésben, mert ezt diktálja a szavazat-szerzés logikája.

 

Egységes Székelyföld – a szimbólumoktól a konkrét fejlesztési tervekig

http://uh.ro/itthon/kozelet/10501-szekely-megyebol-lesz-autonomia

 1. július 27., Tusványos

Félretéve a politikai arányokat, az Egységes Székelyföld – a szimbólumoktól a konkrét fejlesztési tervekig témájú beszélgetést Borboly azzal a felvetéssel nyitotta, hogy első lépésként azt kellene megoldani, hogy ne különböző jövőt képzeljünk el. És ugyanakkor ellent is mondott a mindenkori kifogásnak: szerinte nem igaz, hogy Bukarestben nem engedik. Vagyis szerinte sosem lehet a központi vezetés akadály, nem az országos fejeseken múlnak a helyi kérdések. Azt is leszögezte, Székelyföld nem egynemű térség, sem gazdaságilag, de még kulturálisan sem, ezt figyelembe kell venni, ha egységben gondolkodunk.

 

Az igazság napja

http://www.borbolycsaba.ro/blog/az-igazsag-napja/

 1. szeptember 3.

Meggyőződésem, hogy minél nagyobb része a közösségi célt szolgáló vagyonnak átkerül a helyi és központi adminisztráció kezeléséből az egyház tulajdonába, annál jobb, ugyanis egyházaink évszázadokon át bebizonyították, hogy jó gazdái a vagyonnak, nem elherdálják, hanem gyarapítják azt, és a közösség javára használják fel.

 

Székely történelemtankönyv

http://www.borbolycsaba.ro/blog/szekely-tortenelemtankonyv/

 1. szeptember 18.

Az útkeresésnek, a vitáknak, az elmélkedéseknek az ideje lejárt. Meggyőződésem, hogy e közösség már legalább négy éve túl van a tervezgetés szakaszán, és a tettek mezejére lépett. Ma már nem az a kérdés, hogy ki mit mond, mit ajánl e közösségnek, hanem az, hogy mit tesz le az asztalra, mit valósít meg. Sajnos egyes közéleti szereplők még leragadtak a 90-es éveknél, és az akkori, sérelmi alapú politizálás kánonjait zengik mai napig. Szerintem ez lejárt lemez. Nem siránkozni kell, hanem dolgozni, menni előre.

 

Támogatandó kezdeményezés

http://www.borbolycsaba.ro/blog/tamogatando-kezdemenyezes/

 1. november 21.

A közigazgatási kétnyelvűséget – ahogy minden mást is – nem kinyilatkoztatni, nem dörgedelmes cikkekben kell számon kérni, hanem meg kell érte dolgozni, felelősséget, meghurcoltatást is vállalva. Megmondóemberekből nem szenvedünk hiányt. Már egy egész pártra való van belőlük. De nekünk többre van szükségünk: munkára, felelősségvállalásra.

 

A közösség szabályozó erejéről

http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-kozosseg-szabalyozo-erejerol/

 1. január 6.

Persze a média, a világ az sulykolja belénk, hogy éljünk csak magunknak, ne törődjünk senki mással, csak saját problémáink megoldásáért vagyunk felelősek. Azt akarják elhitetni velünk, hogy megszokott kis boltjaink (ahol kérdezés nélkül is tudják, hogy melyik pékség kenyerét szoktuk vásárolni) felcserélhetők a hatalmas bevásárlóközpontokra. Azt akarják megmagyarázni nekünk, hogy nincs szükségünk egymásra, jók, erősek csak akkor vagyunk, ha csak magunkra figyelünk. De én hiszem, hogy mi, székelyföldiek zsigereinkben hordozzuk azt a tudást, hogy együtt erősebbek vagyunk. Hogy két, három, sok ember jó kedvvel és közösen végzett munkája, a kaláka sokkal több, mint munka. Tudjuk, hogy nem kötelesek vagyunk egymáson segíteni, hanem jó egymásnak segíteni és jó tudni, hogy egy közösséghez tartozunk, ahol rajtunk is segítenek, ha szükség lesz rá.

 

Válasz a román kommentárokra

http://www.borbolycsaba.ro/blog/valasz-a-roman-kommentarokra/

 1. január 13.

…a folyamatos párbeszéd az alapja annak, hogy mi itt, ahol élünk, egyről a kettőre jussunk.

 

A székely Demszky(k)

http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-szekely-demszkyk/

 1. január 16.

Mert az autonómia ügyében például nem azt kell nézni, hogy ki tud cikornyásabbakat nyilatkozni az autonómiáról, hanem mit tett annak érdekében konkrétan. És aki nem gyarapította a közösségi vagyont, nem pályázott, nem csinált semmit, illetve ami még súlyosabb, aki a tehetetlensége, lustasága által okozott bajt még tetőzte azzal, hogy amit csak tudott, eladott, akkor ott komoly probléma van autonómiaügyileg

 

Egy PSD-s harakiri törvénytervezet

http://www.borbolycsaba.ro/blog/egy-psd-s-harakiri-torvenytervezet/

 1. február 6.

Ezért is mondom azt, hogy jobb lenne megfontolni a régiós beosztás kérdését, és jó lenne meggondolni a régiós tanácsok működési, döntéshozatali rendjét, és inkább olyan megoldásokat választani, ami most is van a régiós szinten, tehát létrehozni a megyék egyenjogúságán, konszenzusos döntéshozatalán alapuló, maximum négy megyéből álló régiókat, mert akkor mindenkinek van beleszólása a dolgokba, és nem az van, hogy egyesek csak néznek, mint a moziban, hogy mi történik, de a dolgokat befolyásolni nem tudják.

 

Lássuk a fától az erdőt!

http://www.borbolycsaba.ro/blog/lassuk-a-fatol-az-erdot/

 1. február 11.

Székelyföldön ebből kisebbségvédelmi kérdést csinálni szerintem nem bölcs dolog, az Európai Unióban ugyanis a helyi autonómiát sokkal erősebb jogszabályok védik, mint a kisebbségi jogokat

 

„Egy kis közvélemény-kutatás: …”

http://www.borbolycsaba.ro/blog/egy-kis-kozvelemeny-kutatas/

 1. április 18.

A cél mindenképp az emberek boldogulásának segítése, erre többféle módszer is van, a tüntetésszervezéstől az egzisztenciális problémák megoldásáig.

 

Érdekes interjú

http://www.borbolycsaba.ro/blog/erdekes-interju/

 1. április 18.

A „hány éven belül lesz autonómia” típusú diskurzushoz, ami az interjú apropóját szolgáltatta, nem szólnék hozzá, mert nem tartom jó megközelítésnek azt a fogalomhasználatot, amikor is az autonómiáról úgy beszélünk, mint ami vagy van, vagy nincs, tehát valami kézzelfogható dolog.

Tehát a „mikor lesz autonómiánk” kérdésfeltevés azért gondolati tévút, mert vannak dolgok, amelyekben már több mint egy évtizede autonómiája van például a székelységnek (közbirtokosságok, földek). Egyszóval túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy ami az erdőket, legelőket, földeket illeti, ott biza nem 12 év múlva lesz autonómia, hanem minimum 12 éve már van autonómia.

 

Helyben hagyni – Erősebb alkotmányos védelem kell a helyi autonómiának

http://reply.transindex.ro/?cikk=351&nyomtat=1

 1. május 25.

A helyi autonómia fogalmának pontos, világos, félreértelmezhetetlen definiálására van szükség az alkotmányban. Ezáltal biztosítható a jelenlegi jogértelmezési káoszt felváltó egységes jogértelmezés.

 

Az autonómiatörekvés a munka, a párbeszéd és az útkeresés lehetősége

http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/az-autonomiatorekves-a-munka-a-parbeszed-es-az-utkereses-lehetosege-csikszeredaban-is-bemutattak-martha-stocker-a-mi-tortenelmunk-cimu-konyvet

 1. július 5.

Az RMDSZ autonómiatörekvéseit nem a nagyotmondás jellemzi, hanem az apró, de tudatos lépések, hiszen hiába születnek jogszabályok, ha nem beszéljük meg a kérdéseket társadalmi szinten.

 

Mindennapi menetelésünk

http://www.borbolycsaba.ro/blog/mindennapi-menetelesunk/

 1. október 30.

Mindemellett azonban másfajta cselekvés is szükséges: az autonómiáért mindenkinek tennie kell, naponta, apró kis dolgokkal is szolgálhatjuk az ügyet. Itt van például a helyi termékek értékesítése. A gondolkodásmódon kell változtatnunk ahhoz, hogy hajlandók legyünk akár többet is fizetni a székely termékért, mint az olcsóbb, ám gyengébb minőségű külföldi áruért. Ezáltal segítjük „saját” termelőinket, akik így növelhetik kapacitásukat, és ez új munkahelyek teremtését jelentheti. És így tovább. Naponta kell „menetelni” ennek érdekében.

 

Példamutató az LMP autonómiatörekvések melletti kiállása

http://www.borbolycsaba.ro/hirek/peldamutato-az-lmp-autonomiatorekvesek-melletti-kiallasa/

 1. november 26.

Valamennyi magyar politikai alakulat számára közös érték kell hogy legyen a Kárpát-medence magyar közösségei melletti kiállás, országhatároktól függetlenül. Hargita Megye Tanácsa szintén a közösségek erősítésére törekszik, nemcsak a megyén belüli tevékenységével, hanem az Összetartozás nevű szórványprogramja által is.

 

Borboly: miniautonómiát Hargita megye északi felének

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/borboly-miniautonomiat-hargita-megye-eszaki-felenek

 1. január 8.

A megye északi részében egy olyan fejlesztési társulást hoznak létre, mely alapul szolgálhat a térség miniautonómiájának. „Próbáljuk ott is megmozdítani az életet, szinte egyféle saját autonómiát adva az ott élő románságnak. Szeretnénk kicsiben kipróbálni azt, amit mi szeretnénk nagyban Székelyföldön, hogy a kulturális, oktatási, mezőgazdasági, egészségügyi, szociális, egyházi téren a szükséges tevékenységeket ilyen közhasznú társuláson keresztül támogassa a megyei önkormányzat. Ez a miniautonómia példaértékű lehet más megyék számára is, ahol szórványban él a magyarság.”

 

Borboly: az autonómia belefér az alkotmány szellemébe

http://itthon.transindex.ro/?hir=35465

 1. február 13.

A politikus szerint mindenkinek magáévá kellene tennie a román-magyar együttélési kódexet a két etnikum közötti viszony javítása érdekében. Ez azt jelentené, hogy a kisebbség és a többség viszonyát egy kódex révén szabályoznák, amelynek keretében a többség vállalná, hogy nem építi le a kisebbség intézményhálózatát. Borboly azt mondta, hogy Hargita megyében ennek a kivitelezésén dolgoznak, és örülnének, ha a román többségű megyék is átvennék a gyakorlatot.

 

A bajok itt kezdődnek

http://www.borbolycsaba.ro/blog/a-bajok-itt-kezdodnek/

 1. március 30.

Hiába honosítódna meg a világ legtökéletesebb autonómiamodellje, a bukaresti minisztériumok hetek alatt csutakra tennék az egészet. Ha nem így, hát úgy. Tehát akik írják az autonómiatörvény-tervezeteket, -statútumokat, azoktól kéretik, hogy vegyék be az iskolai kirándulások ügyét is a tervezetbe.

 

Ideje van a közéleti önvizsgálatnak

 1. június 20.

http://reply.transindex.ro/?cikk=384

http://kronika.ro/szempont/borboly-csaba-ideje-van-a-kozeleti-onvizsgalatnak

Lassan követhetetlen a Székelyföld egységéért, autonómiájáért, a székely emberek sorsának javításáért indított perek, aláírásgyűjtések és mindenféle közéleti akciók száma. Megyei tanácsi elnökként vagy területi RMDSZ-vezetőként az elmúlt években tartózkodtam az ilyen akciók szervezésétől, mert úgy gondoltam, hogy az emberek tőlem megyeelnökként nem petíciózást, perelést várnak el, hanem konkrét dolgokat, tehát a székely gazdákat, termelőket segítő programokat, a székely fiatalok identitását erősítő tankönyv megjelenésének a támogatását, Hargita megye kisfalvait segítő programot, kalákaprogramot.

 

Munkára nagyobb szükség van, mint petícióra

http://www.borbolycsaba.ro/blog/munkara-nagyobb-szukseg-van-mint-peticiora/

 1. június 20.

Az utóbbi időszakban a médiafogyasztók csak amúgy kapkodhatják a fejüket: lassan követhetetlen a Székelyföld egységéért, autonómiájáért, a székely emberek sorsának javításáért indított perek, aláírásgyűjtések és mindenféle közéleti akciók száma. Megyei tanácsi elnökként vagy területi RMDSZ-vezetőként az elmúlt években tartózkodtam az ilyen akciók szervezésétől, mert úgy gondoltam, hogy az emberek tőlem megyeelnökként nem petíciózást, perelést várnak el, hanem konkrét dolgokat, tehát a székely gazdákat, termelőket segítő programokat, a székely fiatalok identitását erősítő tankönyv megjelenésének a támogatását, Hargita megye kisfalvait segítő programot, kalákaprogramot.

 

Kicsi a bors, de erős

http://www.borbolycsaba.ro/blog/kicsi-a-bors-de-eros/

 1. június 25.

Autonómia alatt én természetesen nem a szájtépés autonómiáját értem, tehát nem a szólásszabadságot, hanem a cselekvési szabadságot.

 

Itt és most

 1. augusztus 12.

http://reply.transindex.ro/?cikk=479

Abban hiszek, hogy itt és most ki kell használni e mozgásteret, amennyire csak engedi a jelenlegi jogi környezet, különben később már nem lesz, akiért dolgozni. Továbbra is amondó vagyok, hogy bölcsebben tesszük, ha a csodavárás helyett a munkára koncentrálunk, mert azt más nem fogja helyettünk elvégezni. Nagyon meg kell fontolni, mire fordítunk nagyobb energiát. Oda kell figyelni, hogy olyasmivel foglalkozzunk, aminek van értelme, hosszú távú hatása. Komoly dolgokkal csak komolyan.

 

Borboly Csaba: az autonómia azt jelenti, mi magunk saját erőből oldjuk meg a problémáinkat

 1. szeptember 24.

https://hargitamegye.ro/hirek/borboly-csaba-az-autonomia-azt-jelenti-mi-magunk-sajat-erobol-oldjuk-meg-a-problemainkat.html

Hargita Megye Tanácsának elnöke azt mondta, számára az autonómia azt jelenti, hogy mi magunk saját erőből oldjuk meg a problémáinkat. – Ilyen tekintetben nagyon fontos, hogy olyan végzősei legyenek a Szent István Egyetemnek és a Sapientia egyetemnek, akik képesek ezen elv mentén dolgozni, hogy nőjenek a fizetések, hogy többet érjen az erdő, a szarvasmarha, az összefogás – fogalmazta meg a megyeelnök. Hozzátette: szükség van a jó szakemberekre vezetőségi szinten is a gazdaság fellendítéséhez. Hargita Megye Tanácsa is várja a jól képzett szakembereket, számolt be Borboly Csaba, és átadta az egyetem vezetőségének a megyei tanácsnál meghirdetett állások listáját.

Borboly Csaba beszéde megtekinthető az alábbi linken:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/1069658129748236/

 

Jó önkormányzati példákról beszélt Borboly Csaba a Székely Kongresszuson

http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/jo-onkormanyzati-peldakrol-beszelt-borboly-csaba-a-szekely-kongresszuson/print

 1. április 23.

„Székelyföld és ezen belül Hargita megye legfontosabb gazdasági erőforrását az emberi erőforrás képezi: a megbízható, kompetens munkaerő és a vállalkozó szellemű, innovatív, megoldásokat kereső vállalkozói szellem, ami a székely közösséget jellemzi” – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke április 21-én a Csíkszeredában, a Sapientia egyetemen megrendezett III. Székely Kongresszuson. (…) „Szinte bármire képesek a székelyföldi intézmények együtt, összehangolt tervvel és cselekvéssel. A legfontosabb most a közösen felvállalt, területekre szóló, vitán felül álló célszerűségi tanulmányok elkészítése, amelyekhez el kell végezni az alapvető kutatásokat, ezeknek pedig forrásokat kell biztosítani. Az előkészítetlen, ad hoc döntések nem vezetnek jó irányba, a célszerűségi tanulmányok megvalósítására viszont van mozgásterünk a helyi autonómia jegyében. Kérdés, ezt kihasználjuk-e, illetve van-e már közös megoldási javaslat” – magyarázta Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki szerint a kultúrában érvényesíthető leginkább a helyi autonómia elve, az önkormányzatoknak ebben van a legtöbb cselekvési lehetőségük, amit jobban ki kell használni.

 

Beszéd az RMDSZ 2017. évi, zilahi kongresszusán

 1. május 13.

https://www.borbolycsaba.ro/beszedem-az-rmdsz-zilahi-kongresszusan/

Nekem is van egy ilyen fixa ideám, ez a helyi autonómia, amelyre tömbben és szórványban is szükség van! Mint az első fontos lépés, amely nélkül a területi autonómiáról beszélni nehezen lehet. Az autonómia regionális önkormányzatiságot jelent! Ebben érdekelt minden romániai helyi és megyei tanács, amely egy modern és hatékony ország jövőéért dolgozik. Ha rám kérdezne egy újságíró, hogy mi az, amin MA mindenképp sürgősen javítani kellene a romániai közjogi berendezkedésben, az az európai uniós alapelvnek számító helyi autonómia becsületének a helyreállítása lenne.

 

Evangélium és székelyföldi területi autonómia

 1. június 26.

https://www.borbolycsaba.ro/evangelium-es-szekelyfoldi-teruleti-autonomia/

„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!” (Mt7,11) (…) A székelyföldi területi autonómia legfőbb akadálya nem a bukaresti román politikum bizalmatlansága és elzárkózottsága, hanem a mi belső hitünk, meggyőződésünk és sok esetben az evangéliummal ellentétes cselekedeteink sora! Sokszor elmondtam, hogy számomra az autonómia alaptétele: „mi magunk, a saját erőnkből!” Ezt csak akkor lehet megvalósítani, ha pozitívan állunk oda, ha nem azt mérlegeljük „ki nagyobb vagy kisebb autonomista”, „ki vajon kinek az embere”, „kit hogy lehetne hamar a tisztségéből kitaszítani megfelelő és elfogadható megoldás nélkül”, „engedjük el az elesett vagy megbotlott kolléga kezét”, „akár koholt vádakkal, de próbáljuk lejáratni” és a sort folytathatnám. A székelyföldi autonómia keretét az RMDSZ tudja biztosítani, erre van egy 85-90%-os felhatalmazása.  A hiányzó 10-15% pedig egyértelműen nem az RMDSZ ellen alakult ki és létezik, hanem egyéni, személyes viták, nézeteltérések, amelyek rendezésére néha akár a helyi tanácsban, akár más szinten egy pótmegoldás opciója, és akkor az illető ember támogatottsága, és nem a szövetség elleni voks eredménye a kialakult helyzet. Hiszem, hogy előbb – utóbb a bukaresti parlamentben a mi sorsunk ügyében is születnek további kedvező döntések, de addig is dolgunk van itthon, a szervezeten belül.

 

Borboly szerint a területi autonómiához vezet a közigazgatási törvénykönyv tervezete

 1. június 28.

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/borboly-szerint-a-teruleti-autonomiahoz-vezet-a-kozigazgatasi-torvenykonyv-tervezete

Az új román közigazgatási törvénykönyv lépés lehet a területi autonómia megteremtése felé is, amennyiben a szenátus után a képviselőház is elfogadja – mondta Hargita Megye Tanácsának elnöke az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában. „Ez lépés lesz, akár azt is mondhatnánk, a területi autonómia különböző formáinak a megteremtése szempontjából is” – fogalmazott Borboly Csaba.

 

Borboly Csaba: a medvekérdést is megoldaná az autonómia

 1. július 27.

http://szabadsag.ro/-/borboly-csaba-a-medvekerdest-is-megoldana-az-autonomia

Mi a megoldás a székelyföldi medvekérdésre? Az autonómia! – erre a következtetésre jutott csütörtökön Tusványoson Borboly Csaba. A Hargita Megyei Tanács elnöke a minőségi vadgazdálkodásról, vadmegfigyelésről, a medve és az ember viszonyáról szóló előadáson kijelentette: amennyiben az Erdélyben élő székely közösség számára biztosítanák az önrendelkezést, megoldódna a medvekérdés. A politikus adatai szerint a medvetámadások számát illetően az év elejétől több az áldozat, mint 2007 első hat hónapjában. „(…) Úgy vélem, ameddig a székelyek nem rendelkeznek autonómiával, azaz nem saját maguk döntenek ebben a kérdésben is, addig a medvekérdés nem oldódik meg megnyugtatóan. Más szavakkal: ami Bukarestnek nem fáj, az nem számít.”

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.