fbpx

Szakiskolát végezni nem szégyen

Az utóbbi évtizedek tendenciája azt mutatja, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend egyetemen továbbtanulni, míg a kétkezi munka presztízsét vesztette. Nemcsak a megyében, de országszerte is egyre nagyobb hiány van a jó szakemberek tekintetében. Fontosnak tartom elmondani, hogy szakiskolát végezni nem szégyen, egy jó szakmát kitanulni nem szégyen, és az sem szégyen, ha valaki nem egyetemen tanul tovább és szerez diplomát. Szeretném megmutatni, hogy mennyi lehetőség van itthon, és hogy igenis egyetemi diploma nélkül, egy jó szakmával a kezében is tud valaki jó életet élni. Ezekkel a gondolatokkal értettek egyet a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum vezetősége és tanárai is, akikkel néhány napja erről a témáról beszélgettünk.

Az elmúlt négy év többek között arról is szólt, hogy igyekeztünk minél jobban feltérképezni a problémákat, és mindre megoldást keresni. Habár ez nem föltétlenül Hargita Megye Tanácsának a hatásköre, mégis úgy gondoltuk, hogy az oktatásra nagy hangsúlyt kell fektetni, ez a terület volt az egyik legnagyobb figyelmet kapó ágazat, amelyben a legtöbb kezdeményezés, fejlesztés született a részünkről. A szülők, a pedagógusok, iskolaigazgatók bizalmat szavaztak nekünk, ezzel a bizalommal, támogatással sikerült nagyon sok projektet, kezdeményezést megvalósítani, sikerre vinni. Ugyanakkor azt gondolom, ez a bizalom kölcsönös, ugyanis a szülők, pedagógusok, iskolaigazgatók bátran számíthattak ránk akkor is, amikor a koronavírus-járvány miatt egyik napról a másikra bezártak az iskolák. Erre a problémára reagálva Hargita Megye Tanácsa azonnal lépett. Létrehoztuk a SuliTV vizsgafelkészítő videósorozatot, és munkafüzetet szerkesztettünk a nyolcadik osztályosoknak, ugyanakkor gyűjtést szerveztünk rászoruló végzős diákoknak, akik technikai eszközök hiányában hátrányban részesültek a vizsgákra való felkészülésben. A tizenkettedikes diákoknak ugyanakkor a classY Edu digitális oktatástámogató rendszerrel segítettük felkészülésüket az érettségire. Ezzel a bizalommal, támogatással tekintünk a jövőre is, és bízunk abban, hogy még számtalan ötletet, tervet tudunk megvalósítani akár iskolákkal együttműködve, de mindenképp a fiataljaink fejlődését szem előtt tartva.

A szakoktatásért tehát mindent megtettünk és megteszünk a jövőben is, lehetőségeink szerint. Azáltal, hogy a szakiskolák tanműhelyeit, tangazdaságait felszereltük, használható tudást, szakmát adunk a fiatalok kezébe, ebben a helyi tanácsok és polgármesterek is partnerek voltak, egyetlen elutasított kérésünk, igényünk nem volt. Folytatjuk ezt az irányt, célunk, hogy a különböző szakmák elsajátítását elősegítendő még több tanműhelyt szereljünk fel a megye különböző iskoláiban, illetve a szakoktatás és a duális képzések népszerűsítéséért és kiterjesztéséért is dolgozunk, illetve azért, hogy magyar nyelvű tankönyvek legyenek a Hargita megyei szakiskolákban.

A sikerhez, érvényesüléshez fontosnak tartom a román nyelv ismeretét. Ám az, hogy a magyar ajkú diákoknak nem második nyelvként, hanem anyanyelvi szinten tanítják a románt, óriási problémát jelent, ezért folytatjuk a román nyelvoktatás ügyében elkezdett reformlépéseket. Felismertük a hiányosságokat a magyar anyanyelvű diákok román oktatásában, ezzel a problémával a Nép Ügyvédjéhez fordultunk. Beadványunk nyomán az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) büntetést szabott ki az Oktatási Minisztériumra, a Nép Ügyvédje pedig felhívta a szaktárca figyelmét arra, hogy mielőbb biztosítsa a kisebbségek számára a román nyelv speciális tanterv szerinti, speciális tankönyvekből való oktatását. Néhány éve munkacsoportot hoztunk létre a románnyelv-oktatás hatékonyságának fokozása érdekében, áldásos munkájuknak köszönhetően rövid időn belül sikerült új módszereket bevezetni a hatékonyabb tanulás érdekében. Amikor Valentin Popa volt oktatási miniszter anélkül hozott a magyar diákok oktatására vonatkozó döntéseket, hogy erről egyeztetett volna az RMDSZ-szel vagy a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárral, az RMDSZ-szel karöltve azonnal léptünk. A rendeletről, amely értelmében a nem román anyanyelvű diákoknak csak román szakos tanár oktathatja a román nyelvet, rögtön látszott, hogy káoszt okozhat, diszkriminatív és figyelmen kívül hagyja korábbi kéréseinket, ezért igényeltük az előírás hatálytalanítását és Valentin Popa akkori oktatási miniszter lemondását. Kitartó munkánknak eredménye lett és beigazolódott, hogy végig igazunk volt: az RMDSZ kérésére a kormány törölte a magyar diákokat hátrányos megkülönböztetésben részesítő rendeletet, Valentin Popa pedig lemondott.

A románoktatás terén is dolgozunk tovább: kitűzött célunk a differenciált érettségi vizsga biztosítása ifjú ballagóink számára. A jövőben megszervezendő interetnikus táborok is mind ahhoz a célhoz járulnak hozzá, hogy a Hargita megyei ifjúság számára a román nyelv többé ne akadály, hanem egy segítő tényező legyen. 

Sokszor közbeszéd témája, hogy Romániában mennyire elméleti síkú az oktatás, a diákoknak pedig később nehéz gyakorlatba ültetniük mindazt, amit korábban az iskolapadban megtanultak. Ezért szeretnénk keretet biztosítani fiataljainknak kompetenciáik fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására. Folytatjuk gyakornoki programunkat középiskolások és egyetemisták számára, továbbra is támogatjuk a diákmunkát, az ösztöndíjprogramot, a kutatásfejlesztést, az ifjúsági egyesületeket, pályázati kiírással. Hasonlóképp magunkra vállaltuk és folytatjuk tájékoztató jelleggel a pályaorientációs napok, állásbörzék megszervezését is. Kétéves projektet indítunk a középiskolásoknak, amellyel iskolákon és határokon átívelő tanulói hálózatok szervezésével és egy mentori rendszer bevezetésével lehetőséget biztosítunk a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatására. Ugyanide tartozik azon törekvésünk, hogy a STEM innovációs oktatási módszert gyakorlatba ültessük, hiszen azzal olyan kompetenciákat, gondolkodásmódot ösztönzünk, amelynek segítségével fiataljaink sokkal könnyebben helyezkednek majd el, és olyan szakembereket képezhetünk ki, akik jelentősen hozzájárulhatnak a térség fejlődéséhez.

Fontos, hogy a gyerekek ne a számítógép előtt, a négy fal között nőjenek fel. Az iskolán és tantermen túl is voltak, vannak olyan projektjeink, amelyek célja közelebb vinni a természetet a gyerekekhez illetve megismertetni velük múltunkat, történelmünket. Kiadtuk a A székelység története című kötetünket, amely nagy sikert aratott az iskolák tanárai és diákjai körében egyaránt. Elindítottuk a Barangoljunk Székelyföldön programunkat, amely többek között Székelyföld történelmi és kulturális értékeinek megismerésére hivatott. A kicsikről se feledkezzünk meg! Ezentúl is megszervezzük az erdei iskolát: a célunk az, hogy Hargita megyében minden általános iskolás gyermek kapjon lehetőséget arra, hogy közelebb kerüljön a természethez, legalább egyszer minden gyerek vegyen részt erdei iskolában. A Kiskertész és a Mintagazda programjainkkal a gazdálkodás, kertészkedés szeretetét, értékét kívánjuk megmutatni a gyerekeknek, láttatni, hogy érdemes otthon gazdálkodni, megtermelni mindazt az egészséges, vegyszermentes zöldséget, ami az asztalra kerül, értéket teremteni. Ezek közül jó néhányat anyagi szempontokból is támogattunk, illetve támogatunk a jövőben is pályázatok által, ugyanígy after school programok megvalósítására továbbra is sor kerülhet. Nemcsak a fiatalokra, de a tanárok képzésére is odafigyelünk, Hargita Megye Tanácsa közreműködésével és támogatásával már tizenkét éve valósulnak meg pedagógusfórumok szerte a megyében.   

Szeretnénk bevezetni a digitális oktatást Hargita megyébe, és biztosítani ennek feltételeit. Támogatjuk, hogy a diákok használják az e-learning-rendszert, amely most, a koronavírus-járvány miatt kiemelten fontossá vált. Rugalmas tanulási lehetőséget biztosít, mivel a diákok interneten keresztül egy saját tanulási eszköz segítségével bárhonnan hozzáférhetnek a tananyaghoz. Ezeknek az eszközöknek a beszerzését támogatná Hargita Megye Tanácsa.

A fentiek által innovatív Hargita megyét építünk. Képesek vagyunk felismerni a problémákat, és képesek vagyunk megküzdeni azokkal. Habár már számos tapasztalatunk van ezen a téren, bőven van még hová fejlődni, és tudjuk az irányt. Ezt az utat visszük tovább a hit, munka, bizalom jegyében!

Loading

Válaszolj

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.